อำเภอดอยหล่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอดอยหล่อ
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอดอยหล่อ
พระธาตุดอยน้อยพันปี รสดีแคนตาลูปลำไย
กว่างชนเลื่องชื่อลือไกล กลองใหญ่สืบสานประเพณี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอดอยหล่อ
อักษรโรมัน Amphoe Doi Lo
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5024
รหัสไปรษณีย์ 50160
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 260.1 ตร.กม.
ประชากร 26,083 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 100.28 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เลขที่ 199 หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
พิกัด 18°28′28″N 98°47′1″E / 18.47444°N 98.78361°E / 18.47444; 98.78361
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 9573
หมายเลขโทรสาร 0 5336 9573

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอดอยหล่อ(คำเมือง: ᨯ᩠ᩋ᩠ᨿᩉ᩠ᩃ᩠ᩋᩴ᩵) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ แยกพื้นที่ออกจากอำเภอจอมทอง ในอดีตเป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่มีหมู่บ้านกระจายตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด แต่ในปัจจุบัน อำเภอดอยหล่อถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของนครเชียงใหม่ และรองรับความเจริญจาก อำเภอจอมทอง ศูนย์กลางความเจริญทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดชุมชนหนาแน่นเกิดขึ้นจำนวนมากในท้องที่ของอำเภอ เกิดการค้า การลงทุน การบริการเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ พื้นที่อำเภอดอยหล่อ-จอมทอง เคยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่การพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอดอยหล่อตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอดอยหล่อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอจอมทอง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอยหล่อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดอยหล่อ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอดอยหล่อแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากร (พ.ศ. 2554)[3]
1. ดอยหล่อ
(Doi Lo)
26 12,345
2. สองแคว
(Song Khwae)
8 5,109
3. ยางคราม
(Yang Khram)
11 5,002
4. สันติสุข
(Santi Suk)
9 3,902
รวม 54 26,358

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอดอยหล่อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลยางคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางครามทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสันติสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันติสุขทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสองแคว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองแควทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยหล่อทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]