อำเภอแม่วาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแม่วาง
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอแม่วาง
แดนหอมหัวใหญ่ พฤกษาลือไกล
ท่องไพรแม่วิน งามถิ่นแม่วาง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแม่วาง
อักษรโรมัน Amphoe Mae Wang
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5022
รหัสไปรษณีย์ 50360
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 601.68 ตร.กม.
ประชากร 31,472 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 52.30 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง เลขที่ 185
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
พิกัด 18°36′46″N 98°46′30″E / 18.61278°N 98.77500°E / 18.61278; 98.77500
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 3176
หมายเลขโทรสาร 0 5336 3176

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแม่วาง (คำเมือง: ᨾᩯ᩵ᩅᩤ᩠ᨦ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแม่วางตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแม่วางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ประชากร (พ.ศ. 2554)[1][2]
1. บ้านกาด
(Ban Kat)
13 5,592
2. ทุ่งปี๊
(Thung Pi)
12 4,424
3. ทุ่งรวงทอง
(Thung Ruang Thong)
8 2,482
4. แม่วิน
(Mae Win)
19 11,607
5. ดอนเปา
(Don Pao)
10 7,143
รวม 62 31,248

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแม่วางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลแม่วาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านกาดและบางส่วนของตำบลดอนเปา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกาด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่วาง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งปี๊ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเปา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่วาง)

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ[แก้]

อำเภอแม่วางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90

ชื่อ ตำบล พืชเศรษฐกิจ จำนวนพื้นที่ปลูกร้อยละ ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก (เดือน)
1. บ้านกาด 13 ข้าวเหนียว 80 พ.ค.- ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 80 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
2. ทุ่งปี้ 12 ข้าวเหนียว 80 พ.ค.-ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.-ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 95 ต.ค.-มี.ย.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
3. ทุ่งรวงทอง 8 เหนียว 80 พ.ค.-ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 80 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
4. แม่วิน 19 ข้าวเหนียว 75 x
ข้าวไร่ 25 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 35 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 75 มิ.ย.-ส.ค. สตอเบอรี่ 20 สค-กพ 5. ดอนเปา 10 ข้าวเหนียว 90 พ.ค.-ก.ย.
ข้าวเจ้า 5 พ.ค.- ก.ย.
หอมหัวใหญ่ 80 ก.ย.-ก.พ.
ข้าวโพดหวาน 5 x
ลำไย 45 มิ.ย.-ส.ค.
ไม้ดอกไม้ประดับ 20 ตลอดทั้งปี

[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]