โรงเรียนวารีเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
varee
An Education Beyond Tomorrow
การศึกษาเพื่ออนาคตก้าวไกล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Varee Chiangmai School
อักษรย่อ วร.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2545
เพลง We’re the Future of Tomorrow
เว็บไซต์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2519 วารี ภัทราวณิชย์ ได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี ต่อมา พ.ศ. 2545 จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษา จากระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา[1]

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ปัจจุบันได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

อ้างอิง[แก้]