เทศบาลตำบลหน้าสตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลหน้าสตน
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลหน้าสตน
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลหน้าสตน
พัฒนารอบด้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำด้านการศึกษา กีฬา สังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ต้านยาเสพติด บ้านน่าอยู่ ฟื้นฟูอาชีพหลากหลาย หาดทรายสวย คนรวยน้ำใจ คลองหัวไทรได้รับการพัฒนา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลตำบลหน้าสตน
ชื่อภาษาอังกฤษ Nasaton Subdistrict Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 8,497 คน
พื้นที่ 30.35 ตร.กม.
ความหนาแน่น 279.96 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน
ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ (+66) 0-7533-7061-2
เว็บไซต์ http://www.nasaton.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลหน้าสตน ตำบลหน้าสตนเป็นหนึ่งใน 11 ตำบล ของอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 30.35 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอถึงเขตตำบลประมาณ 200 เมตร (คนละฝั่งคลอง) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ความกว้างของตำบลเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (โซนน้ำเค็ม) เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 80 % ของพื้นที่เป็นนากุ้ง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ รับจ้างทั่วไปและทำประมงชายฝั่ง

ประวัติ[แก้]

ตำบลหน้าสตน จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลกล่าวถึงที่มาของตำบลหน้าสตนว่า มาจากชื่อคลองบางตนที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของคลองบางตนจะทอดยาวจากทิศตะวันออกเริ่มจากอ่าวไทยจรดคลองหัวไทร ทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 3,100 เมตร สมัยก่อนราษฎรใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำนาข้าว ซึ่งจากการที่บริเวณนี้อยู่ติดกับทะเลด้วยทำให้ราษฎรมีอาชีพทำนาและอาชีพทำการประมง บ้านเรือนราษฎรเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ริมทะเลตรงปากคลองบางนบ เมื่อราษฎรว่างจากการทำนาก็จะออกทะเลหาปลาโดยชาวบ้านจะนำเรือมาขึ้นบริเวณชุมชนของตนเอง เมื่อเพื่อนบ้านชาวประมงถามว่าจะนำเรือไปขึ้นปลาที่ไหน ชาวประมงจะบอกว่านำเรือไปขึ้นที่หน้าสตน (หน้าหมายถึงท่า) และกลายเป็นบ้านหน้าสตนในเวลาต่อมา เมื่อมีการตั้งตำบลใหม่ขึ้นมาก็ใช้ชื่อตำบลหน้าสตน เนื่องจากความเหมาะสมทางพื้นที่และความหนาแน่นของชุมชน

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลหน้าสตนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลหน้าสตนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มติดฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลกับคลองสายปากพนัง-หัวไทร เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำปากพนังมีที่ราบลุ่มเป็นที่ตั้งชุมชนและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในตำบล ไม่มีพื้นที่ป่าสงวนและป่าไม้

ภูมิอากาศ[แก้]

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลหน้าสตนแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 9 ชุมชน ได้แก่

 • บ้านหน้าสตน
 • บ้านหน้าสตน (หัวอ้ายด้วน)
 • บ้านหน้าศาล
 • บ้านบางทราย
 • บ้านปากระวะ
 • บ้านหน้าทวด
 • บ้านหน้าศาล
 • บ้านเกาะยาว
 • บ้านแพรกเมือง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนวัดหน้าสตน
 • โรงเรียนวัดฉิมหลา
 • โรงเรียนวัดปากระวะ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง
 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหน้าสตน

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน มีทั้งหมด 3 วัด คือ

 • วัดหน้าสตน
 • วัดฉิมหลา
 • วัดปากระวะ

มัสยิด[แก้]

 • มัสยิด อัลกุบรอฮ์
 • มัสยิดนูรุลนาอีม
 • มัสยิดอัตตักวา
 • มัสยิดมูฮำมาเด็นใบรีหย๊ะ
 • บะลายบ้านหน้าศาลเหนือ
 • บะลายบ้านหน้าศาลกลาง
 • บะลายบ้านหัวท่าเข็น หมู่ที่ 3
 • บะลายบ้านฉิมหลา

สถานพยาบาล[แก้]

 • สถานีอนามัยบ้านหน้าสตน
 • สถานีอนามัยบ้านหน้าทวด

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • หมวดการทางหัวไทรที่ 1
 • หมวดการทางหัวไทรที่ 2
 • คลองหัวไทร – ปากพนัง
 • คลองบางตน
 • หาดหน้าสตน
 • ท่าเรือเกาะกระ

อ้างอิง[แก้]