เทศบาลตำบลบางจาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับบางจาก ในความหมายอื่น ดูที่ บางจาก (แก้ความกำกวม)
เทศบาลตำบลบางจาก
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลตำบลบางจาก
ชื่อภาษาอังกฤษ Bang Chak Commune
นายกเทศมนตรี นายโสพิศ ชูพงศ์
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 1,870 คน คน
พื้นที่ 2.40 ตารางกิโลเมตร ตร.กม.
ความหนาแน่น 779.16 คน/ตารางกิโลเมตร คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบางจาก ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ (+66) 0 7539 9511
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลบางจาก เทศบาลตำบลบางจาก อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ตัดผ่าน สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลบางจากอยู่บริเวณชุมชนบางจาก หมู่ที่ 6

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลบางจากเดิมเป็นสุขาภิบาลบางจาก จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2508 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 82 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ของตำบลบางจาก พื้นที่ทั้งหมด 2.40 ตารางกิโลเมตร พื้นเพประชาชนส่วนใหญ่เป็นถิ่นเดิม

สภาพทั่วไป[แก้]

พื้นที่เทศบาลตำบลบางจากส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มโดยมีคลองบางจากไหลผ่าน จาก ทิศใต้และทิศตะวันออกทำให้พื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่รายลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศ แบบมรสุม ไม่ร้อน หรือหนาวจัด เป็นลักษณะอากาศร้อนขึ้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ซึ่งฤดูฝนจะยาวนานกวาฤดูร้อน จึงประสบปัญหาฝนตกหนักช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อย ๆ

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลบางจาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางจาก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลบางจากประกอบด้วยชุมชน 5 ชุมชน

 • ชุมชนชลประทาน
 • ชุมชนหัวสะพานสุริยา
 • ชุมชนบ่อจิก
 • ชุมชุมชนหน้าเทศบาลนาลึก
 • ชุมชนปากเนตร

สาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยตำบลบางจาก

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก
  • โรงเรียนมุจลินทราวาส
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลบางจาก มีทั้งหมด 4 วัด คือ

 • วัดมุจลินทราวาส
 • วัดธาราวดี
 • วัดไตรสุวรรณณาราม
 • วัดบางจาก

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ทำการไปรษณีย์โทรเลขบางจาก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]