องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Chai Montri Subdistrict Administrative Organization
นายก อบต. นาย เชาวลิต สุพรัตน์
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 6,357 คน
พื้นที่ 24.042 ตร.กม.
ความหนาแน่น 264.42 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ (+66) 0-7535-4000 , 08-6470-8484
เว็บไซต์ http://www.chaimontree.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ตำบลไชยมนตรี เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนครศรีธรรมราช มีลักษณะพื้นที่เป็นราบลูกคลื่นลาดเอียงมาทางทิศตะวันออก มีคลองท่าดี(คลองหนองบัว)ไหล่ผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนาข้าว ค้าขายและรับราชการ การเดินทางมาตำบลไชยมนตรีใช้ทางหลวง 4013

ประวัติ[แก้]

เดิมที่ขึ้นอยู่กับตำบลกำแพงเซา เดิมชื่อว่า "แขวงกลางไชยมนตรี" และยังมีกิ่งแขวงกลางอยู่ในปกครอง และมีเจ้าแขวงปกครองชื่อว่า ขุนอินมนตรี ตำบลจึงได้ชื่อว่า "ตำบลไชยมนตรี" มาจนปัจจุบัน โดยในปี 2552 ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้าน[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านพระเขียน
 • หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว
 • หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพุ
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาป่า

อนามัย[แก้]

  • อนามัยบ้านหนองบัว

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนวัดทุ่งแย้
  • โรงเรียนวัดหนองบัว
  • โรงเรียนวัดน้ำรอบ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี มีทั้งหมด 3วัด คือ

 • วัดน้ำรอบ
 • วัดพระเขียน
 • วัดหนองบัว

ศาสนา[แก้]

 • พุทธ


แหล่งน้ำ[แก้]

 • คลองท่าดี
 • คลองชะมวง
 • หนองขุม
 • คลองบอด
 • วังรัก
 • หนองไทร
 • หนองคล้า
 • หนองเตย
 • หนองยายอ้ำ
 • หนองคล้า
 • หนองสองเมือง
 • หนองนานนท์
 • คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 3 สาย

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบลไชยมนตรี
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลไชยมนตรี
 • หจก.ประกอบกิจคอนกรีต
 • หจก.ประทานโปรดักส์กรุ๊ป
 • กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกงสมุนไพร ไร้สารพิษ
 • โรงแรมฮารูฮารา
 • โรงแรมวังรัก
 • เสรีภรณ์รีสอร์ท
 • สวีทอินน์
 • สวนรักรีสอร์ท