เทศบาลตำบลลานสกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลลานสกา
ตราประจำเทศบาลตำบลลานสกา
ตราประจำเทศบาลตำบลลานสกา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตปลอดภัย บ้านเมืองสะอาดสดใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาแบบยั่งยืน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลลานสกา
ชื่อภาษาอังกฤษ Lan Saka Subdistrict Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 1,826 คน
พื้นที่ 2.62 ตร.กม.
ความหนาแน่น 696.94 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา
ถนนกะโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์ (+66) 0 7537 4832
โทรสาร (+66) 0 7532 7065
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลลานสกา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2500 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลลานสกา กิ่งอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 24 เล่ม 74 ตอน 10 วันที่ 26 มกราคม 2500

 • เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2510 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 80 วันที่ 29 สิงหาคม 2510
 • ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

การบริหาร[แก้]

 • สำนักปลัดเทศบาล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองการประปา
 • กองสาธารณสุข

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถสองแถว
 • สายนครศรี-ลานสกา
 • สายนครศรี-ขุนทะเล
 • สายนครศรี-เข้าแก้ว-น้ำตกกะโรม
 • สายนครศรี-จันดี
รถโดยสารประจำทาง
 • นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต
 • นครศรีธรรมราช-กระบี่
 • นครศรีธรรมราช-บ้านส้อง

การศึกษา[แก้]

ไม่มีสถาบันในสังกัดเทศบาล

สถานศึกษาในเขตเทศบาล
 • โรงเรียนบ้านตลาด สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนวัดไทรงาม สังกัด สพฐ.
 • โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา สังกัด เอกชน
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชุมชน[แก้]

 • ชุมชนหน้าอำเภอ
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาล
 • ชุมชนสี่กั๊ก
 • ชุมชนตลาดสดเทศบาล
 • ชุมชนวัดไทรงาม
 • ชุมชนบ้านตลาด
 • ชุมชนทางชักพระ

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ที่ว่าการอำเภอลานสกา
 • โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 60 เตียง
 • สถานีตำรวจภูธรลานสกา
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
 • ไปรษณีย์ลานสะกา
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลานสกา
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
 • สำนักงานกิ่งกาชาดลานสกา

โครงการก่อสร้าง[แก้]

 • สวนสาธารณะเทศบาล (สี่กั๊ก)
 • ติดสัญญาณไฟจราจร แยกสี่กั๊ก แยกตลาด

ธนาคารในเขตเทศบาล[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสกา
 • ธนาคารออมสิน สาขาลานสกา

ATM[แก้]

 • KTB - สภ.ลานสกา
 • SCB - รพ.ลานสกา
 • KBANK - ปั้ม ปตท.
 • GSB 1 - สาขาลานสกา
 • GSB 2 - สาขาลานสกา
 • GSB 3 - 7-11 ปตท.ลานสกา
 • BAAC - สาขาลานสกา

กลุ่มธุรกิจ[แก้]

กลุ่มยานยนต์
 • ร้าน อ.รียากลการ
 • ร้านลานสกายานยนต์
 • บ.ธวัชมอเตอร์ สาขาลานสกา
 • บ.เซาว์เทิร์นซูซูกิ สาขาลานสกา
 • บ.นครปิยะกลการ สาขาลานสกา
 • บ.เพชรไทยมอเตอร์ สาขาลานสกา (ใหม่)
 • บ.โตโยต้า นครศรีธรรมราช จำกัด สาขา(ย่อย)ลานสกา ติด รพ.ลานสกา
กลุ่มร้านทองลานสกา
 • ห้างทองพูลสวัสดิ์ 1
 • ห้างทองพูลสวัสดิ์ 2
 • ห้างทองดารณี
 • ห้างทองสุวิมล
 • ห้างทองชุมทอง
 • ห้างทองศิริทิพย์
 • ห้างทองวังทอง (ใหม่)
 • ห้างทองเยาวราช (ใหม่)
 • ห้างทองเพชรสุวรรณ (ใหม่)
กลุ่มร้านสะดวกซื้อ
 • 7-11 สาขาปตท.ลานสกาปิโตรเลียม
 • Tesco Lotus Express สาขาลานสกา
ตลาด
 • ตลาดเทศบาลตำบลลานสกา
 • ตลาดเปิดท้าย ลานสกา
 • ตลาดลานสกา ไนส์พลาซ่า
พลาซ่า
 • ลานสกาคอมเพล็กซ์ (กำลังก่อสร้าง)