เทศบาลตำบลท่าแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่าแพ
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลท่าแพ
ตราประจำเทศบาลเทศบาลตำบลท่าแพ
ท่าแพเมืองธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานดี
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย เทศบาลตำบลท่าแพ
ชื่อภาษาอังกฤษ Tha Pair Subdistrict Municipality
นายกเทศมนตรี นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 4,430 คน
พื้นที่ 0.96 ตร.กม.
ความหนาแน่น 4,614.58 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ
99 ถนนวิริยานุศาสน์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ (+66) 0 7576 5267, 0 7576 5268
เว็บไซต์ [1]

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ที่ 99 ถนนวิริยานุศาสตร์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 0.967 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เจริญเติบโตมาช้านาน มีคลองท่าแพไหลผ่าน

ประวัติ[แก้]

ในอดีตท่าแพคือสถานที่ๆจะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลาประมาณ 06.30 กองกำลังประเทศญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกมาที่ตลาดท่าแพและได้ต่อสู้กับกำลังทหารในบิริณ ตลาดท่าแพ และได้เกิดวีรบุรุษคือ พ่อจ่าดำ ซึ่งเป็นทหารกล้าที่ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยนั้น ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าแพ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ของเทศบาลตำบลท่าแพ จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองท่าแพกั้นกลางระหว่าง ท่าแพฝั่งทิศเหนือกับท่าแพฝั่งทิศใต้ อาชีพส่วนใหญ่ การประมง อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม

การแบ่งเขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลท่าแพแบ่เขตการปกครองประกอบด้วย 6 ชุมชน ดังนี้

  1. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศเหนือ
  2. ชุมชนท่าแพฝั่งทิศตะวันออก
  3. ชุมชนบ้านกลาง
  4. ชุมชนตลาดท่าแพ
  5. ชุมชนมุสลิมท่าแพ
  6. ชุมชนท่าแพศรีพนัง

สถานศึกษา[แก้]

  • โรงเรียนวัดท่าแพ
  • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าแพ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ

ห้างสรรพสินค้า[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]