ประภาส จารุเสถียร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประภาส จารุเสถียร
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 ปี &&&&&&&&&&&&0292.&&&&&0292 วัน)
สมัยก่อนหน้า สุกิจ นิมมานเหมินท์
สมัยถัดไป พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 ปี &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 วัน)
สมัยก่อนหน้า จอมพล ถนอม กิตติขจร
สมัยถัดไป พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 ปี &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 วัน)
สมัยก่อนหน้า พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์
สมัยถัดไป พลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
7 กันยายน พ.ศ. 2504 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2512
(&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 ปี &&&&&&&&&&&&0201.&&&&&0201 วัน)
สมัยก่อนหน้า พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์
สมัยถัดไป ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2455
ตำบลหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
เสียชีวิต 18 สิงหาคม พ.ศ. 2540
คู่สมรส ท่านผู้หญิง ไสว จารุเสถียร

จอมพล ประภาส จารุเสถียร (5 ธันวาคม พ.ศ. 245518 สิงหาคม พ.ศ. 2540) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตำรวจและอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

จอมพล ประภาส จารุเสถียร (นามเดิม ตุ๊) เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2455 ปีฉลู ณ ตำบลหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรของพระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า) และเจ้าบัวตอง (ณ ลำปาง) จารุเสถียร สมรสกับ ท่านผู้หญิง ไสว จารุเสถียร(บุตรของเรือตรีวอน และนางฮวย ปานประสิทธิ์) จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวัดราชาธิวาส

บุตรธิดา[แก้]

มีบุตรธิดาทั้งสิ้น 6 คนได้แก่

 1. ร้อยโทตวงสิทธิ์ จารุเสถียร
 2. ร้อยเอกหญิงสุมิตรา จารุเสถียร
 3. คุณสุภาพร กิตติขจร (สมรสกับ พันเอกณรงค์ กิตติขจร)
 4. พลโทประยุทธ จารุเสถียร
 5. คุณหญิงอรพรรณ ศศิประภา (สมรสกับ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
 6. คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ (สมรสกับ พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์)

การรับราชการ[แก้]

ตำแหน่งและหน้าที่ราชการพิเศษ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

บทบาททางการเมือง[แก้]

จอมพลประภาส จารุเสถียร ได้มีบทบาทอย่างมากในการเมืองในแต่ละยุค แต่ละสมัย ในฐานะของนายทหาร ตั้งแต่ยังเป็นนายทหารยศชั้นน้อย โดยในเหตุการณ์กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 ก็เป็นผู้ใช้ปืนยิง พระยาศรีสิทธิสงคราม เสนาธิการของฝ่ายกบฏถึงแก่ชีวิต ที่สถานีรถไฟหินลับ จังหวัดสระบุรี และเข้าร่วมในการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 และปราบกบฏวังหลวง พ.ศ. 2492 เคียงข้าง จอมพลถนอม กิตติขจร มาตลอด[3] [4]

ภายหลังการอสัญกรรมของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2506 แล้ว จอมพลถนอม กิตติขจร จึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อ บทบาทของจอมพลประภาสเปรียบเสมือนมือขวาคนสำคัญของจอมพลถนอม โดยเป็นรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลิกส่วนตัวของจอมพลถนอมแล้ว เป็นคนพูดน้อย มีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์ จึงได้รับการยอมรับจากประชาชนในระยะแรกที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนได้รับฉายาว่า "นายกฯ คนซื่อ" แต่จอมพลประภาสกลับไม่ได้รับความไว้วางใจเฉกเช่นจอมพลถนอม อันเนื่องมาจากปัญหาการคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่มิชอบหลายประการ โดยที่จอมพลประภาสเสมือนเป็นปากกระบอกเสียงให้แก่จอมพลถนอม ด้วยความเป็นคนพูดเก่ง มีลีลาแพรวพราว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งคู่ก็แน่บแน่นกัน โดยที่ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ลูกชายของจอมพลถนอม ก็ได้สมรสกับลูกสาวของจอมพลประภาสด้วย

ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา ได้ข้อมูลระบุว่า หลังจากเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว จอมพลถนอม มีความต้องการจะลาออก แต่ทั้งทางจอมพลประภาส และพ.อ.ณรงค์ ไม่ยินยอม และพยายามเกลี่ยกล่อมให้จอมพลถนอมเปลี่ยนความคิด แต่ท้ายที่สุดจอมพลถนอมก็ลาออก และทั้ง 3 ก็ได้เดินทางออกนอกประเทศทันที จอมพลประภาส ได้ไปอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน พร้อมกับ พ.อ.ณรงค์ ผู้เป็นบุตรเขย

จากนั้นได้หวนกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2519 แต่ถูกต่อต้านอย่างหนัก จึงเดินทางกลับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ไม่นาน[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ (จำนวน ๑๔ ราย) เล่ม ๑๐๕ ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ หน้า ๒
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘, เล่ม ๖๗, ตอน ๓๙ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๓๐๓๘
 3. วาสนา นาน่วม. เส้นทางเหล็ก...พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 24. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ตุลาคม, 2546. 288 หน้า. ISBN 978-974-323-792-8
 4. รุ่งมณี เมฆโสภณ. อำนาจ ๒. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555. 183 หน้า. ISBN 978-616-536-079-1
 5. ประวัติศาสตร์การศึกษา วันมหาวิปโยค 14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19 โดย แปลก เข็มพิลา ISBN 974-7753-87-1
ก่อนหน้า ประภาส จารุเสถียร ถัดไป
พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 2leftarrow.png Emblem of Royal Thai Police.png
อธิบดีกรมตำรวจ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516)
2rightarrow.png พลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร