ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
สมัยก่อนหน้า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
สมัยก่อนหน้า พลโทอนุพงษ์ เผ่าจินดา
สมัยถัดไป พลโทคณิต สาพิทักษ์
รองหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[1]
ดำรงตำแหน่ง
2 กันยายน พ.ศ. 2551 – 14 กันยายน พ.ศ. 2551
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[2]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 (60 ปี)
จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรส รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน 2553 - 2557 (แต่มีการต่ออายุราชการและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร )
ยศ Thai army O9.png พลเอก
บังคับบัญชา ผู้บัญชาการทหารบกไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเล่นว่า ตู่ หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า "บิ๊กตู่" จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 ชีวิตราชการทหารรับราชการอยู่ที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ หรือ "ทหารเสือราชีนี" มาโดยตลอด โดยเริ่มมาจากตำแหน่งผู้บังคับการกองพัน จนถึงผู้บังคับการกรม จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และรับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 1

ในเหตุการณ์รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่มีพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนั้นมียศเป็น "พลตรี" ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการยึดอำนาจด้วยรับคำสั่งตรงจาก พลโทอนุพงษ์ เผ่าจินดา แม่ทัพภาคที่ 1 หลังจากนั้นเมื่อ พล.ท.อนุพงษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและเลื่อนชั้นยศเป็น "พลเอก" พลตรีประยุทธ์ก็ได้เลื่อนชั้นยศขึ้นเป็น "พลโท" และรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) อีกด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายทหารที่มีความสนิทสนมกับพล.อ.อนุพงษ์เป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาตลอดในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ โดยพลเอกประยุทธ์นับถือพลเอกอนุพงษ์เสมือนพี่และอาจารย์คนหนึ่งของตน โดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่มีบุคลิกที่อ่อนนุ่ม โดยมักติดคำว่า "นะจ๊ะ" ต่อท้ายการพูด จึงได้รับอีกชื่อหนึ่งจากสื่อมวลชนว่า "ตู่นะจ๊ะ" ชีวิตส่วนตัวสมรสกับรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ เป็นพี่ชายของพลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3

พล.อ.ประยุทธ์ได้รับตำแหน่งเป็น รองหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[1][2]

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่เกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 [3] ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และเป็นหนึ่งในคณะดำเนินคดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา พ.ศ. 2554[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/144/2.PDF
  2. 2.0 2.1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/116/28.PDF
  3. โปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ เป็น ผบ.ทบ.
  4. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdNVEV6TURVMU5BPT0=
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2553
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเล่ม ๑๐๗ ตอน ๕๕ ง ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้า ๒๖๕๙
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับมอบจากรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์)
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับมอบจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๔ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถัดไป
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 2leftarrow.png Royal Thai Army Seal.svg
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 2557)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง