4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
3 4 5
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับ สี่
จำนวนเชิงอันดับที่ 4 (ที่สี่)
ตัวประกอบ 22
ตัวหาร 1, 2, 4
เลขไทย
เลขโรมัน IV
เลขโรมัน (ยูนิโคด) Ⅳ, ⅳ
เลขจีน , , , 𠁤, 𠃢, 𦉭
ฐานสอง 100
ฐานสาม 11
ฐานสี่ 10
ฐานห้า 4
ฐานหก 4
ฐานแปด 4
ฐานสิบสอง 4
ฐานสิบหก 4
ฐานยี่สิบ 4
ฐานสามสิบหก 4

4 (สี่) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 3 (สาม) และอยู่ก่อนหน้า 5 (ห้า)

คำเติมนำหน้า[แก้]

ความหมาย[แก้]

ชื่อเรียก[แก้]

ไส[แก้]

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่สี่ ซึ่งสามารถหมายถึง
สถานที่

สี่[แก้]

สถานที่
อื่นๆ

จตุ จัตุ หรือ จตุร[แก้]

ทั่วไป
  • สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  • ท้าวจตุรพักตร์ - พระพรหม ซึ่งมีสี่หน้า
  • จตุปัจจัย - มักใช้คู่กับคำว่า ไทยทาน
  • ท้าวจตุโลกบาล (ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวร)
  • พลับพลาจตุรมุข
สถานที่
ชื่อบุคคลสำคัญ

วิวัฒนาการ[แก้]

Evolution4glyph.png

ในทางคณิตศาสตร์[แก้]

จำนวนหนึ่ง ๆ จะเป็นพหุคูณของ 4 ถ้าเลขสองหลักหลังเป็นพหุคูณของ 4 ตัวอย่างเช่น 1092 เป็นพหุคูณของ 4 เพราะ 92 = 4×23

รูปทรงที่มี 4 หน้าเรียกว่า ทรงสี่หน้า ทรงสี่หน้าปกติอย่างง่ายที่สุดคือทรงตันเฟลโต ทรงสี่หน้าทรงใดที่เรียกว่า 3-ซิมเพล็กซ์ จะมีสี่หน้าและสี่สุดยอด

สี่ เป็นจำนวนบวกจำนวนแรกที่ไม่ใช่จำนวนฟิโบนักชี

จำนวนธรรมชาติใด ๆ ที่หาร 4 ลงตัวเป็นผลต่างของจำนวนกำลังสองสองจำนวน เช่น 4x = y2z2

ตารางการคำนวณพื้นฐาน[แก้]

การคูณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
4 \times x 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 200 400 4000
การหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 \div x 4 2 1.\overline{3} 1 0.8 0.\overline{6} 0.\overline{571428} 0.5 0.\overline{4} 0.4 0.\overline{36} 0.\overline{3} 0.\overline{307692} 0.\overline{285714} 0.2\overline{6} 0.25
x \div 4 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
การยกกำลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ^ x\, 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576 4194304 16777216 67108864
x ^ 4\, 1 16 81 256 625 1296 2401 4096 6561 10000 14641 20736 28561

ในวัฒนธรรมมนุษย์[แก้]

ในทางฟิสิกส์[แก้]

ในทางเคมี[แก้]

ในทางชีววิทยา[แก้]

ในทางดาราศาสตร์[แก้]

ในเทคโนโลยี[แก้]

ในทางอื่น ๆ[แก้]

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=4&oldid=5798568"