ตำบลบ้านหลุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลบ้านหลุม เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน เป็นแหล่งผลิตข้าว และปลาแก่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง มีศาสนสถานที่สำคัญ เช่น วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

ตำบลบ้านหลุม แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านสวน ต่อมาเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานและเข้ามาตั้งถิ่นของชุมชนมากขึ้น จึงได้มีการแยกเป็นตำบลตามชื่อที่ตั้งของตำบล

สภาพทั่วไป[แก้]

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีลำคลองสายหลักไหลผ่าน เช่น คลองบ้านหลุม, คลองวังแดง, คลองกระชงค์, คลองเนินยาง

อาณาเขต[แก้]

ประชากร[แก้]

ประชากรในเขต อบต. 8,889 คน และครัวเรือน 1,943 หลังคาเรือน

อาชีพ[แก้]

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนครัว

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

องค์กรปกครอง[แก้]

สถานพยาบาล[แก้]

  • สถานีอนามัยตำบลบ้านหลุม

สถานศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]