UTC+7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

UTC+7 เป็นเขตเวลาใช้ใน:

UTC +7 สีน้ำเงิน (เดือนธันวาคม), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีส้ม (มิถุนายน), สีน้ำเงินอ่อน - พื้นที่ทางทะเล

เป็นเวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี)[แก้]

เป็นเวลามาตรฐาน (เฉพาะฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ)[แก้]

เป็นเวลาออมแสง (ฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ)[แก้]