ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าอุเทน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระอุเทนทราธิราช)
พระเจ้าอุเทน
พระเจ้าอุเทนพร้อมด้วยอัครมเหสีทั้งสามและนักสนมกำนัล ศิลปะอินเดียแบบอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 7–10) จากพระสถูปอมราวดี จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์สถานนครเชนไน
อาชีพพระเจ้าแคว้นนครวังสะ

พระเจ้าอุเทน (อังกฤษ: Udena) ตามปกรณ์ฝ่ายภาษาบาลี หรือในปกรณ์ฝ่ายภาษาสันสกฤตออกนามว่า พระเจ้าอุทยัน (อังกฤษ: Udayan) หรือศาสนาพุทธในประเทศไทยออกนามว่า พระอุเทนทราธิราช เป็นพระมหากษัตริย์อินเดียโบราณในราชวงศ์วังสะ ทรงปกครองแคว้นวังสะของอาณาจักรในอินเดียโบราณ(มหาชนบท)สมัยพุทธกาล โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโกสัมพี หรือเกศัมพี ในภาษาสันสกฤต เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา พระองค์ทรงมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนกหัสดีลิงค์[1]และทรงได้รับการนับถือเป็นสัญญาลักษณ์ของกรมสรรพากรของประเทศไทย[2][3] นอกจากนี้เดิมยังได้รับการประดิษฐานเทวรูปเจว็ดในศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครคู่กับพระสยามเทวาธิราชในฐานะอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง[4][5] (ปัจจุบันไม่ปรากฏว่าอัญเชิญไปประดิษฐานที่ไหน)

อ้างอิง

[แก้]