เจ้าหอกลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้าหอกลอง เป็นเทพารักษ์ประจำหอกลองตามคติศาสนาพื้นเมืองของไทยของวิญญาณนิยม มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นในแผ่นดิน เช่น คอยรักษาเวลา ย่ำรุ่ง ย่ำค่ำ และเที่ยงคืน เกิดเหตุอัคคีภัย หรือมีอริราชศัตรูยกมาประชิดพระนคร.[1][2][3]

  1. https://bangkokcitypillarshrine.com/Content/God/5/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
  2. https://bangkokcitypillarshrine.com/Content/God/5/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87?lang=2
  3. https://bangkokcitypillarshrine.com/Content/God/5/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87?lang=2