ท้าวสันดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ท้าวสันดุสิต เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตและเทพในชั้นนี้ทั้งหมด ในสวรรค์ชั้นนี้ถือเป็นชั้นที่เปี่ยมไปด้วยปีติ และกามคุณเบาบางกว่าสวรรค์ชั้นอื่น เป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์อยู่อาศัยมากที่สุด พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงได้บังเกิดเป็นท้าวสันตดุสิตผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ก่อนเทวดาทั่วหมื่นโลกธาตุได้อาราธนาให้เสด็จลงมาเสวยพระชาติสุดท้ายเป็นพระโคตมพุทธเจ้า