จำนง วิบูลย์ศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รองศาสตราจารย์ จำนง วิบูลย์ศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2551

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวาทวิทยา และสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวิทยะฐานะเป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ และเป็นประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากิจกรรมรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเกษียณ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2551

ผลงานทางด้านวิชาการ[แก้]

มีงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่แล้วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวารสารนิเทศศาสตร์ และวารสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ รวมทั้งโครงการวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง" ซึ่งได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2527 จากเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง[แก้]

  • หนังสือหลักปฏิบัติทางวาทนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 โดย รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี