โรงเรียนจักรคำคณาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Logo jk.gif
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chakkham Khanathon School
อักษรย่อ จ.ค.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำจังหวัด

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ก่อตั้ง พ.ศ. 2447
รหัส 51012003
จำนวนนักเรียน 3,299 คน
เพลง มาร์ชจักรคำ
เว็บไซต์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำพูน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน) บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 17.80 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียนชาย 2,209 คน นักเรียนหญิง 1,069 คน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,278 คร จำนวนบุคลากรทางการศึกษา(ครู) 147 คน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 เดิมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตรงบริเวณคณะสะดือเมืองตอนนั้นมีชื่อว่า "โรงเรียนวิทยาคม" ตั้งอยู่สถานที่แห่งนั้นประมาณ 17-18 ปี ปรากฏว่าอาคารเรียนทรุดโทรมและคับแคบ เจ้าผู้ครองนครลำพูน คือ พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ จึงได้พระราชทานที่ดินบริเวณถนนสายลำพูน - ป่าซาง บ้านสันดอนรอม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนในปัจจุบันนี้) พร้อมกับพระราชทานเงินอีกจำนวน 4,000 บาท และได้รับงบประมาณทางราชการอีก 3,500 บาท เพื่อย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ ณ สถานที่ดังกล่าวและเปิดการสอน ณ ที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนจักรคำคณาทร" ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนคร และยังคงใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาทางราชการเห็นว่าบริเวณโรงเรียนแห่งนี้คับแคบ ขยายไม่ได้ จึงตกลงย้ายมาสร้างที่บ้านหนองเส้ง ถนนเจริญราษฎร์ โดยจับจองที่ดินบ้าง ขอแบ่งซื้อจากราษฎรบ้างและได้รับความกรุณาจากพลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ และเจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน คุณบรรจง - คุณพิกุล นวชัย บริจาคที่ดินสมทบอีกจนได้เนื้อที่บริเวณ 37 ไร่ 3 งาน 17.08 ตารางวา เมื่อเริ่มสร้างครั้งแรกมีอาคารไม้ 2 ชั้น เพียงหลังเดียว (รื้อถอนออกไปแล้ว) และได้ย้ายนักเรียน พัสดุ ครุภัณฑ์ มาเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 12 มิถุนายนเป็นวันสถาปนาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายช่วย มินิกานน์ ระบุไม่ได้ - พ.ศ. 2456
2 ร.ต.อ.แก้ว วามะรูป พ.ศ. 2456 - 2561
3 นายบุษย์ วัฒนวรา พ.ศ. 2461 - ระบุไม่ได้
4 ร.อ.ต. เสวก เรืองอัมพร ระบุไม่ได้ - 2473
5 ร.อ.ท.ขุนวิชชา กิจจพิสัณห์ พ.ศ. 2475 - 2478
6 นายกุหลาบ ประภาสะโนบล พ.ศ. 2478 - 2479
7 นายทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ พ.ศ. 2479
8 นายนกแก้ว ไพบูลย์ พ.ศ. 2483 - 2484
9 นายพิศาล มั่นเสมอ พ.ศ. 2484
10 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2484 - 2489
11 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2489 - 2490
12 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2490 - 2491
13 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2491 - 2494
14 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2494 - 2505
15 นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ พ.ศ. 2505 - 2507,พ.ศ. 2512 - 2517
16 นายภิรมย์ บุษยกุล พ.ศ. 2507 - 2512
17 นายเอื้อ มณีรัตน์ พ.ศ. 2518 - 2522
18 นายอิสระ เกิดทอง พ.ศ. 2522 - 2525
19 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ พ.ศ. 2525 - 2534
20 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534
21 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2535
22 นายธารา จาตุประยูร พ.ศ. 2535 - 2537
23 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา พ.ศ. 2537 - 2544
24 นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544 - 2547
25 นายอำนวย อุตตระพยอม พ.ศ. 2547 - 8 พฤศจิกายน 2554
26 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]