ตำบลหนองแก๋ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองแก๋ว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Kaeo
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.00 ตร.กม. (3.86 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด5,695 คน
 • ความหนาแน่น569.50 คน/ตร.กม. (1,475.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 50230
รหัสภูมิศาสตร์501502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
ทต.หนองแก๋วตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทต.หนองแก๋ว
ทต.หนองแก๋ว
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก๋ว
พิกัด: 18°40′06.6″N 98°55′33.3″E / 18.668500°N 98.925917°E / 18.668500; 98.925917พิกัดภูมิศาสตร์: 18°40′06.6″N 98°55′33.3″E / 18.668500°N 98.925917°E / 18.668500; 98.925917
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง
จัดตั้ง ● 24 สิงหาคม 2516 (สภาตำบลหนองแก๋ว)
 ● 25 ธันวาคม 2539 (อบต.หนองแก๋ว)
 ● 6 กันยายน 2556 (ทต.หนองแก๋ว)
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.00 ตร.กม. (3.86 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด5,695 คน
 • ความหนาแน่น569.50 คน/ตร.กม. (1,475.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05501507
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 275 หมู่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
เว็บไซต์www.nongkaew.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หนองแก๋ว เป็นตำบล 1 ใน 11 ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลหนองแก๋วมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลหนองแก๋วแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านละโว้ (Ban Lawo)
หมู่ 2 บ้านสันปูเลย (Ban San Pu Loei)
หมู่ 3 บ้านเหมืองง่า (Ban Mueang Nga)
หมู่ 4 บ้านบวก (Ban Buak)
หมู่ 5 บ้านร้องแหย่ง (Ban Rong Yaeng)
หมู่ 6 บ้านยังปวน (Ban Yang Puan)
หมู่ 7 บ้านสันทราย (Ban San Sai)
หมู่ 8 บ้านหนองแก๋ว (Ban Nong Kaeo)
หมู่ 9 บ้านสันทรายพัฒนา (Ban San Sai Phatthana)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลหนองแก๋ว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแพร่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสภาตำบลหนองแก๋วที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516[1] และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋วในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539[2]

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว จังหวัดเชียงใหม่ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋วจึงได้ยกฐานะ เป็น เทศบาลตำบลหนองแก๋ว[3] โดยมีผลในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลหนองแก๋วประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 9 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 5,695 คน แบ่งเป็นชาย 5,214 คน หญิง 5,924 คน (เดือนธันวาคม 2564)[4] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 8 จาก 11 ตำบลในอำเภอหางดง

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[5] พ.ศ. 2563 [6] พ.ศ. 2562[7] พ.ศ. 2561[8] พ.ศ. 2560[9] พ.ศ. 2559[10] พ.ศ. 2558[11]
สันปูเลย 1,242 1,219 1,204 1,182 1,187 1,171 1,161
เหมืองง่า 886 834 792 779 738 736 739
บวก 775 735 704 691 693 685 687
หนองแก๋ว 662 661 655 657 644 657 652
สันทราย 474 472 468 470 479 472 477
ร้องแหย่ง 467 462 460 464 481 482 485
ยังปวน 418 414 423 422 402 386 397
สันทรายพัฒนา 412 415 404 397 404 409 416
ละโว้ 359 357 361 363 369 367 362
รวม 5,695 5,569 5,471 5,425 5,397 5,365 5,376

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 52 ง): 1–365. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 3. "จัดตั้งเทศบาลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว เป็น เทศบาลตำบลหนองแก๋ว". Cite journal requires |journal= (help) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.