กองทัพภาคที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่ทัพภาคที่ 4)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองทัพภาคที่ 4
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท สัณห์ จิตรปฏิมา
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2519

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) อยู่ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ส่วนกำลังรบ

  • กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    • กรมทหารราบที่ 5
      • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (พ.อ.)
      • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
    • กรมทหารราบที่ 15
    • กรมทหารราบที่ 25
    • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
      • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 (พ.ท.)
      • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 (พ.ท.)
      • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.)
      • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 (พ.ท.)
    • กองพันทหารม้าที่ 16 (พ.ท.)
    • กองพันทหารช่างที่ 5 (พ.ท.)
    • กองพันทหารสื่อสารที่ 5 (พ.ท.)
    • กองพันเสนารักษ์ที่ 5 (พ.ท.)
  • กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 (พ.อ.)
  • กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 2 (พ.ท.)
  • กองพลทหารราบที่ 15 (พล.ร.15) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
    • กรมทหารราบที่ 151
      • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
    • กรมทหารราบที่ 152
      • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
    • กรมทหารราบที่ 153
      • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
      • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
    • กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15
      • กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
      • กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
      • กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
    • กองพันทหารม้าที่ 31 (พ.ท.)
    • กองพันทหารช่างที่ 15 (พ.ท.)
    • กองพันทหารสื่อสารที่ 15 (พ.ท.)

ส่วนสนับสนุนการรบ

ส่วนภูมิภาค

ทำเนียบแม่ทัพภาค

ทำเนียบแม่ทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพภาคที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2. พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3. พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4. พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5. พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6. พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7. พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 1 เมษายน พ.ศ. 2534
8. พลโท กิตติ รัตนฉายา 2 เมษายน พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9. พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10. พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11. พลโท ณรงค์ เด่นอุดม 1 เมษายน พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12. พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
15. พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
16. พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548
17. พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18. พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21. พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22. พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
23. พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
26. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง

ทำเนียบแม่ทัพน้อย

ทำเนียบแม่ทัพน้อยที่ 4 กองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพน้อยที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก กิตติ อินทสร
2. พลโท นพวงศ์ สุรวิชัย
3. พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
4. พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว
5. พลโท เกื้อกูล อินนาจักร์
6. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
7. พลโท วิชาญ สุขสง
8. พลโท สมพล ปานกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง

ค่ายทหารที่ตั้งถาวรในพื้นที่

ดูเพิ่ม

อ้างอิง