วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดคูหาสวรรค์)
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดคูหาสวรรค์
ที่ตั้ง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกาย มหานิกาย
เว็บไซต์ www.watkhuhasawan.org
    

วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ประวัติ[แก้]

วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เดิมเรียกชื่อว่า “วัดศาลาสี่หน้า” เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ยังคงหลงเหลือและแสดงความเป็นสิ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ “ลายหน้าบันสลักไม้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละสองปีก เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา และใบสีมาที่เป็นสีมาคู่ ทำด้วยหินทรายแดง ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย ส่วนซุ้มสีมานั้นสร้างเพิ่มเติมขึ้นที่หลัง แบบเดิมใบสีมาประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนเท่านั้น”

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้บูรณะขึ้นใหม่แล้วทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดใหม่จาก วัดศาลาสี่หน้า เป็น วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่า วัดนี้ตั้งขึ้นและรับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

เจ้าอาวาสปกครองวัดคูหาสวรรค์ นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางราชการนับเรียงตามลำดับดังนี้

 • พระราชาคณะ ไม่ทราบราชทินนาม
 • พระครูฉิม
 • พระครูด้วง
 • พระสมุห์โพธิ์
 • พระอธิการแก้ว
 • พระอธิการหริ่ง
 • พระอธิการสุข
 • พระวิสุทธิสารเถร (ผ่อง ธมฺมโชติโก)
 • พระเมตตาวิหารีเถร (ปัด ธมฺมสโร)
 • พระวิเชียรมุนี (วิเชียร ธมฺมธโร)
 • พระครูโสภณบุญโญภาส (ปัจจุบันเป็น พระสิทธิญาณมุนี)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]