วัดนาฬิกาวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดนาฬิกาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันมี พระครูสุตประภัศรคุณ เป็นเจ้าอาวาส เดิมวัดนี้ตั้งอยู่ที่เนินป้านรเก (ปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ป่านรเก) ตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งหมู่บ้านตอนแรก หลักจากนั้นชาวบ้านเห็นว่าอยุ่ห่างไกลจากหมู่บ้านจึงได้มีมติในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะย้ายวัดให้มาอยู่ใกล้หมู่บ้านหรือว่าใจกลางหมู่บ้านเพื่อจะได้เดินทางสะดวกสบาย และเพื่อเป็นที่จุดศูนย์รวมของการประชุมของชาวบ้าน โดยได้กำหนดพื้นที่บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน(ในสมัยก่อนเริ่มตั้งหมู่บ้าน) เป็นที่ตั้งวัด

วัดนาฬิกาวาสปัจจุบันที่เป็นตั้งของสำนักงานเจ้าคณะตำบลหนองนกทา

อ้างอิง[แก้]