รายการสุริยุปราคาที่มองเห็นได้จากประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพร่างสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งสุริยุปราคาครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็น อุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

นี่คือรายการสุริยุปราคาที่มองเห็นได้จากประเทศไทย โดยอ้างอิงขอบเขตตามอาณาเขตของประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2300 จนถึงปี พ.ศ. 2700

สุริยุปราคาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันพอดี ทำให้เงาของดวงจันทร์ทอดลงมาบนพื้นผิวโลก เป็นเงามืดและเงามัว เงามืดคือบริเวณแคบ ๆ ของเงาที่ทอดผ่านไปบนผิวโลก ภายในเงามืด ดวงจันทร์จะปรากฏทับซ้อนกับดวงอาทิตย์พอดี ทำให้ผู้ที่สังเกตการณ์อยู่ในบริเวณนี้จะสังเกตเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาวงแหวน หรือสุริยุปราคาผสม ส่วนเงามัวจะทอดตัวล้อมรอบเงามืด และทอดตัวยาวนับพันกิโลเมตร ผู้ที่สังเกตการณ์อยู่ในบริเวณเงามัวจะสังเกตเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

สุริยุปราคาเต็มดวง[แก้]

ในช่วงระยะเวลา 400 ปี พื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวคราสเต็มดวงของสุริยุปราคาเต็มดวงพาดผ่าน 11 ครั้ง แบ่งเป็น

พ.ศ. 2300 ถึง 2400[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2300 ถึง 2400 มีแนวคราสเต็มดวงพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 25 พฤษภาคม 2313 124 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณที่เป็นจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุงในปัจจุบัน [1]
2 4 มิถุนายน 2331 124 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณที่เป็นตอนเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน [2]
3 21 ธันวาคม 2386
SE1843Dec21T.png
139 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านภาคใต้บริเวณที่เป็นจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ส่วนบริเวณอื่น ๆ เห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน [3]

พ.ศ. 2401 ถึง 2500[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2401 ถึง 2500 มีแนวคราสเต็มดวงพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 18 สิงหาคม 2411
SE1868Aug18T.png
133 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และตอนบนของชุมพร [4]
2 6 เมษายน 2418
SE1875Apr06T.png
127 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านตัดกลางประเทศไทย ผ่านบริเวณบริเวณที่เป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และอุบลราขธานีในปัจจุบัน ส่วนบริเวณอื่นของประเทศไทยมองเห็นได้เป็นสุริยุปราคาบางส่วน [5]
3 9 พฤษภาคม 2472
SE1929May09T.png
127 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านตอนใต้ของประเทศไทย บริเวณมณฑลภูเก็ต มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี (ที่เป็นจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสในปัจจุบัน) ส่วนบริเวณอื่นของประเทศไทยมองเห็นได้เป็นสุริยุปราคาบางส่วน [6]
4 20 มิถุนายน 2498
SE1955Jun20T.png
136 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านกลางประเทศไทย ผ่านบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วนบริเวณอื่นของประเทศไทยมองเห็นได้เป็นสุริยุปราคาบางส่วน [7]

พ.ศ. 2501 ถึง 2600[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2501 ถึง 2600 มีแนวคราสเต็มดวงพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 24 ตุลาคม 2538
SE1995Oct24T.png
143 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณจังหวัดตาก ตอนกลางของกำแพงเพชร นครสวรรค์ ตอนใต้ของพิจิตร ส่วนใหญ่ของลพบุรี ตอนบนของสระบุรี นครราชสีมา ตอนบนของสระแก้ว และตอนล่างของบุรีรัมย์ ส่วนบริเวณอื่นเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน [8]

พ.ศ. 2601 ถึง 2700[แก้]

2058- 2157 ในช่วง พ.ศ. 2601 ถึง 2630 มีแนวคราสเต็มดวงพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 11 เมษายน 2613
SE2070Apr11T.png
130 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และตราด ส่วนบริเวณอื่นเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน [9]
2 3 มิถุนายน 2657
SE2114Jun03T.png
139 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณจังหวัดเชียงราย ตอนบนของเชียงใหม่ พะเยา ตอนบนของน่าน ส่วนใหญ่ของหนองคาย บึงกาฬ ตอนบนของอุดรธานี ตอนบนของสกลนคร และส่วนใหญ่ของนครพนม ส่วนบริเวณอื่นเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน [10]
3 7 พฤศจิกายน 2686
SE2143Nov07T.png
145 แนวคราสเต็มดวงพาดผ่านบริเวณรอยต่อของจังหวัดกาญจบุรีและตาก ส่วนใหญ่ของอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตอนล่างของลพบุรี ส่วนใหญ่ของสระบรี ตอนบนของพระนครศรีอยุธยา ตอนบนของนครนายก ตอนล่างของนครราชสีมา ตอนบนของปราจีนบุรี ตอนบนของสระแก้ว และตอนใต้สุดของบุรีรัมย์ ส่วนบริเวณอื่นเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน [11]

สุริยุปราคาวงแหวน[แก้]

ในช่วงระยะเวลา 400 ปี พื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวคราสวงแหวนของสุริยุปราคาวงแหวนพาดผ่าน 21 ครั้ง แบ่งเป็น

พ.ศ. 2300 ถึง 2400[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2300 ถึง 2400 มีแนวคราสวงแหวนพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 6 กันยายน 2317
SE1774Sep06A.png
131 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านตอนบนของบริเวณที่เป็นจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน [12]
2 5 สิงหาคม 2328
SE1785Aug05A.png
132 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน และตอนบนของแพร่ในปัจจุบัน [13]
3 16 พฤษภาคม 2360
SE1817May16A.gif
125 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทย [14]
4 9 ตุลาคม 2390
SE1847Oct09A.png
141 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย [15]
5 18 กันยายน 2400
SE1857Sep18A.png
132 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบางส่วนของบริเวณที่เป็นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน [16]

พ.ศ. 2401 ถึง 2500[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2401 ถึง 2500 มีแนวคราสวงแหวนพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 8 กรกฎาคม 2404
SE1861Jul08A.png
134 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านตอนล่างสุดของบริเวณที่เป็นจังหวัดยะลาและนราธิวาสในปัจจุบัน [17]
2 11 พฤศจิกายน 2444
SE1901Nov11A.png
141 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณมณฑลราชบุรี มณฑลชุมพร มณฑลภูเก็ต และมณฑลจันทบุรี (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ตราด บางส่วนของสุราษฎร์ธานี พังงา ชลบุรี ระยองและจันทบุรีในปัจจุบัน) [18]
3 17 มีนาคม 2447
SE1904Mar17A.png
128 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณมณฑลชุมพร มณฑลภูเก็ต มณฑลนครศรีธรรมราช และปลายใต้สุดของมณฑลจันทบุรี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครราขสีมา บางส่วนของจังหวัดชุมพร ระนอง ตรัง พัทลุง และตราดในปัจจุบัน) [19]
4 21 สิงหาคม 2476
SE1933Aug21A.png
134 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของราชบุรี และตอนบนของประจวบคีรีขันธ์ [20]
5 20 กรกฎาคม 2487
SE1944Jul20A.png
135 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬลินธุ์ มุกดาหาร ตอนล่างของสกลนคร นครพนม หนองคาย ตอนเหนือของขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี [21]
6 9 พฤษภาคม 2491
SE1948May09A.png
137 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นครนายก นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และนครพนม [22]
7 14 ธันวาคม 2498
SE1955Dec14A.png
141 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดชุมพร(ตอนบน) ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี (ตอนล่าง) สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา(ตอนบน) ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ(ตอนล่าง) บุรีรัมย์(ส่วนใหญ่) สุรินทร์(ตอนบน) ขอนแก่น(ตอนล่าง) มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์(ตอนล่าง) ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร(ตอนล่าง) นครพนม(ตอนล่าง) ศรีสะเกษ(ตอนบน) และอุบลราชธานี(ตอนบน) [23]

พ.ศ. 2501 ถึง 2600[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2501 ถึง 2600 มีแนวคราสวงแหวนพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 19 เมษายน 2501
SE1958Apr19A.png
128 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี [24]
2 23 พฤษจิกายน 2508
SE1965Nov23A.png
132 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ [25]
3 21 พฤษภาคม 2574
SE2031May21A.png
138 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส [26]
4 14 ตุลาคม 2585
SE2042Oct14A.png
144 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส [27]

พ.ศ. 2601 ถึง 2700[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2601 ถึง 2700 มีแนวคราสวงแหวนพาดผ่านพื้นที่ของประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 27 มกราคม 2617
SE2074Jan27A.png
132 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ [28]
2 24 กรกฎาคม 2617
SE2074Jul24A.png
137 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี [29]
3 29 ธันวาคม 2646
SE2103Dec29A.png
143 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช [30]
4 29 ธันวาคม 2656
SE2113Dec08A.png
134 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จากนั้นแนวคราสจะพ้นจากพื้นผิวโลกไปบริเวณจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร [31]
5 26 สิงหาคม 2690 147 แนวคราสวงแหวนพาดผ่านบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช [32]

สุริยุปราคาผสม[แก้]

ในช่วงระยะเวลา 400 ปี พื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวคราสวงแหวนหรือเต็มดวงของสุริยุปราคาผสมพาดผ่าน 1 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ วันที่และแผนที่ แซรอส หมายเหตุ อ้างอิง
1 30 มกราคม 2329
SE1786Jan30H.png
137 แนวคราสวงแหวนของสุริยุปราคาผสมพาดผ่านแนวแคบ ๆ ของบริเวณที่เป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และบึงกาฬในปัจจุบัน ส่วนแนวคราสเต็มดวงไม่ผ่านประเทศไทย [33]

สุริยุปราคาบางส่วน[แก้]

ภาพถ่ายสุริยุปราคา 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนในประเทศไทย (ภาพถ่ายบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ภาพถ่ายสุริยุปราคา 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนในประเทศไทย (ภาพถ่ายบริเวณจังหวัดนนทบุรี)

สุริยุปราคาบางส่วนในปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวง ผสม หรือวงแหวน เกิดขึ้นเนื่องจากผู้สังเกตการณ์อยู่นอกแนวคราส (แนวเงามืด) แต่อยู่ภายใต้รัศมีเงามัว (Penumbra) ทำให้เห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ไม่หมดทั้งดวง จึงเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน หรืออาจเป็นสุริยุปราคาบางส่วนแท้ คือสุริยุปราคาที่เงามืดไม่สัมผัสกับบริเวณใดของพื้นผิวโลกเลย มีเพียงเงามัวที่สัมผัสพื้นผิวโลก ในช่วง 400 ปี พื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเห็นปรากฏการณ์ลักษณะนี้ 149 ครั้ง แบ่งเป็น

พ.ศ. 2300 ถึง 2400[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2300 ถึง 2400 พื้นที่ของประเทศไทยเห็นสุริยุปราคาบางส่วน 40 ครั้ง ได้แก่

30 ธันวาคม 2301[34] 13 มิถุนายน 2303[35] 24 เมษายน 2305[36] 17 ตุลาคม 2305[37] 13 เมษายน 2306[38]
SE1760Jun13T.png
7 ตุลาคม 2306[39] 30 มกราคม 2310[40] 25 พฤษภาคม 2313[41] 23 มีนาคม 2316[42] 12 มีนาคม 2317[43]
SE1763Oct07T.png
17 ตุลาคม 2324[44] 7 ตุลาคม 2325[45] 17 พฤศจิกายน 2332[46] 16 กันยายน 2335[47] 21 มกราคม 2338[48]
SE1781Oct17T.png SE1782Oct07T.png SE1789Nov17H.png SE1792Sep16A.png
16 กรกฎาคม 2338[49] 10 มกราคม 2339[50] 24 เมษายน 2343[51] 28 สิงหาคม 2345[52] 17 สิงหาคม 2346[53]
SE1800Apr24A.png SE1802Aug28A.png SE1803Aug17A.png
10 ธันวาคม 2349[54] 6 มิถุนายน 2350[55] 4 เมษายน 2353[56] 1 กุมภาพันธ์ 2356[57] 17 กรกฎาคม 2357[58]
SE1806Dec10A.gif SE1807Jun06H.png SE1810Apr04A.gif SE1813Feb01A.gif SE1814Jul17T.png
19 พฤศจิกายน 2359[59] 9 พฤศจิกายน 2360[60] 4 มีนาคม 2364[61] 26 มิถุนายน 2367[62] 26 เมษายน 2370[63]
SE1816Nov19T.png SE1817Nov09T.png SE1821Mar04T.gif SE1824Jun26T.png SE1827Apr26A.gif
14 เมษายน 2371[64] 9 ตุลาคม 2371[65] 9 พฤศจิกายน 2379[66] 4 มีนาคม 2383[67] 8 กรกฎาคม 2385[68]
SE1828Apr14Hm.gif SE1828Oct09A.png SE1836Nov09T.png SE1840Mar04A.png SE1842Jul08T.png
20 ตุลาคม 2389[69] 15 เมษายน 2390[70] 23 กุมภาพันธ์ 2392[71] 12 กุมภาพันธ์ 2393[72] 11 ธันวาคม 2395[73]
SE1846Oct20A.png SE1847Apr15T.png SE1849Feb23A.gif SE1850Feb12A.gif SE1852Dec11T.gif

พ.ศ. 2401 ถึง 2500[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2401 ถึง 2500 พื้นที่ของประเทศไทยเห็นสุริยุปราคาบางส่วน 28 ครั้ง ได้แก่

21 ธันวาคม 2405 6 พฤษภาคม 2407[74] 18 มิถุนายน 2414[75] 12 ธันวาคม 2414[76] 6 มิถุนายน 2415[77]
SE1862Dec21P.gif SE1864May06H.gif SE1871Jun18A.gif SE1871Dec12T.png SE1872Jun06Aa.png
19 กรกฎาคม 2422[78] 17 พฤษภาคม 2425[79] 19 สิงหาคม 2430[80] 28 มิถุนายน 2432[81] 17 มิถุนายน 2433[82]
SE1879Jul19A.png SE1882May17T.png SE1887Aug19T.png SE1889Jun28A.png SE1890Jun17A.png
6 เมษายน 2437[83] 22 มกราคม 2441 18 พฤษภาคม 2444 31 ตุลาคม 2445 29 มีนาคม 2446
SE1894Apr06H.png SE1898Jan22T.png SE1901May18T.png SE1902Oct31P.png SE1903Mar29A.png
14 มกราคม 2450 22 ตุลาคม 2454 30 กรกฎาคม 2459 21 กันยายน 2465 14 มกราคม 2469
SE1907Jan14T.png SE1911Oct22A.png SE1916Jul30A.png SE1922Sep21T.png SE1926Jan14T.png
12 พฤศจิกายน 2471 18 เมษายน 2474 14 กุมภาพันธ์ 2477 21 กันยายน 2484 1 สิงหาคม 2486
SE1928Nov12P.png SE1931Apr18P.png SE1934Feb14T.png SE1941Sep21T.png SE1943Aug01A.png
14 กุมภาพันธ์ 2496 25 ธันวาคม 2497 30 เมษายน 2500
SE1953Feb14P.png SE1954Dec25A.png SE1957Apr30A.png

พ.ศ. 2501 ถึง 2600[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2501 ถึง 2600 พื้นที่ของประเทศไทยเห็นสุริยุปราคาบางส่วน 40 ครั้ง ได้แก่

20 พฤษภาคม 2509 18 มีนาคม 2512 20 มิถุนายน 2517 29 เมษายน 2519 18 เมษายน 2520
SE1966May20A.png SE1969Mar18A.png SE1974Jun20T.png SE1976Apr29A.png SE1977Apr18A.png
16 กุมภาพันธ์ 2523 11 มิถุนายน 2526 23 กันยายน 2530 18 มีนาคม 2531 11 กันยายน 2531
SE1980Feb16T.png SE1983Jun11T.png SE1987Sep23A.png SE1988Mar18T.png SE1988Sep11A.png
9 มีนาคม 2540 22 สิงหาคม 2541 11 สิงหาคม 2542 10 มิถุนายน 2545 3 ตุลาคม 2548
SE1997Mar09T.png SE1998Aug22A.png SE1999Aug11T.png SE2002Jun10A.png SE2005Oct03A.png
19 มีนาคม 2550 1 สิงหาคม 2551 26 มกราคม 2552 22 กรกฎาคม 2552 15 มกราคม 2553
SE2007Mar19P.png SE2008Aug01T.png SE2009Jan26A.png SE2009Jul22T.png SE2010Jan15A.png
20 พฤษภาคม 2555 9 มีนาคม 2559 26 ธันวาคม 2562 21 มิถุนายน 2563 20 เมษายน 2566
SE2012May20A.png SE2016Mar09T.png SE2019Dec26A.png SE2020Jun21A.png SE2023Apr20H.png
2 สิงหาคม 2570 22 กรกฎาคม 2571 1 มิถุนายน 2573 3 พฤศจิกายน 2575 20 มีนาคม 2577
SE2027Aug02T.png SE2028Jul22T.png SE2030Jun01A.png SE2032Nov03P.png SE2034Mar20T.png
2 กันยายน 2578 26 ธันวาคม 2581 25 ตุลาคม 2584 20 เมษายน 2585 26 มกราคม 2590
SE2035Sep02T.png SE2038Dec26T.png SE2041Oct25A.png SE2042Apr20T.png SE2047Jan26P.png
2 กันยายน 2592 11 เมษายน 2594 20 มีนาคม 2596 12 กันยายน 2596 5 มกราคม 2600
SE2049Nov25H.png SE2051Apr11P.png SE2053Mar20A.png SE2053Sep12T.png SE2057Jan05T.png

พ.ศ. 2601 ถึง 2700[แก้]

ในช่วง พ.ศ. 2601 ถึง 2700 พื้นที่ของประเทศไทยเห็นสุริยุปราคาบางส่วน 41 ครั้ง ได้แก่

5 พฤศจิกายน 2602 30 เมษายน 2603 20 เมษายน 2604 3 กันยายน 2605 28 กุมภาพันธ์ 2606
SE2059Nov05A.png SE2060Apr30T.png SE2061Apr20T.png SE2062Sep03P.png SE2063Feb28A.png
24 สิงหาคม 2606 17 กุมภาพันธ์ 2607 12 กันยายน 2615 3 กันยายน 2624 24 สิงหาคม 2625
SE2063Aug24T.png SE2064Feb17A.png SE2072Sep12T.png SE2081Sep03T.png SE2082Aug24T.png
22 มิถุนายน 2608 6 ธันวาคม 2609 21 เมษายน 2631 4 ตุลาคม 2632 3 สิงหาคม 2635
SE2085Jun22A.png SE2086Dec06P.png SE2088Apr21T.png SE2089Oct04T.png SE2092Aug03A.png
27 พฤศจิกายน 2638 22 พฤษภาคม 2639 15 พฤศจิกายน 2639 28 กุมภาพันธ์ 2644 15 กรกฎาคม 2645[84]
SE2095Nov27A.png SE2096May22T.png SE2096Nov15A.png
4 กรกฎาคม 2646[85] 23 เมษายน 2650[86] 16 ตุลาคม 2650[87] 24 พฤษภาคม 2658[88] 6 ตุลาคม 2659
SE2103Jul04A.png SE2107Apr23A.png SE2107Oct16T.png
2 เมษายน 2660[89] 22 มีนาคม 2661[90] 4 กรกฎาคม 2665[91] 14 พฤษภาคม 2667[92] 16 ตุลาคม 2669[93]
SE2117Apr02A.png SE2118Mar22A.png SE2124May14T.png
1 มีนาคม 2671[94] 15 สิงหาคม 2672[95] 7 ตุลาคม 2678[96] 26 กันยายน 2679[97] 8 มกราคม 2684[98]
SE2128Mar01A.png SE2135Oct07T.png SE2136Sep26T.png
25 พฤษภาคม 2685[99] 2 มีนาคม 2690[100] 30 ธันวาคม 2692[101] 25 มิถุนายน 2693[102] 2 เมษายน 2698[103]
SE2142May25T.png SE2147Mar02T.png SE2149Dec30A.png SE2150Jun25T.png
5 สิงหาคม 2700[104]
SE2157Aug05A.png

อ้างอิง[แก้]

 1. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1770 MAY 25
 2. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1788 JUNE 04
 3. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1843 DECEMBER 21
 4. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1868 AUGUST 18
 5. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1875 APRIL 06
 6. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1929 MAY 09
 7. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1955 JUNE 20
 8. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1995 OCTOBER 24
 9. NASA : TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2070 APRIL 11
 10. NASA : TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2114 JUNE 03
 11. NASA : TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2143 NOVEMBER 07
 12. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1774 SEPTEMBER 06
 13. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1785 AUGUST 05
 14. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1817 MAY 16
 15. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1847 OCTOBER 09
 16. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1857 SEPTEMBER 18
 17. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1861 JULY 08
 18. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1901 NOVEMBER 11
 19. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1904 MARCH 17
 20. NASA : ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1933 AUGUST 21
 21. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1944 JULY 20
 22. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1948 MAY 09
 23. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1955 DECEMBER 14
 24. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1958 APRIL 19
 25. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1965 NOVEMBER 23
 26. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2031 MAY 21
 27. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2042 OCTOBER 14
 28. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2074 JANUARY 27
 29. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2074 JULY 24
 30. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2103 DECEMBER 29
 31. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2113 DECEMBER 08
 32. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2147 AUGUST 26
 33. NASA : HYBRID SOLAR ECLIPSE OF 1786 JANUARY 30
 34. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1758 DECEMBER 30
 35. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1760 JUNE 13
 36. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1762 APRIL 24
 37. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1763 OCTOBER 07
 38. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1763 APRIL 13
 39. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1763 OCTOBER 07
 40. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1767 JANUARY 30
 41. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1770 MAY 25
 42. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1773 MARCH 23
 43. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1774 MARCH 12
 44. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1781 OCTOBER 17
 45. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1782 OCTOBER 07
 46. NASA: HYBRID SOLAR ECLIPSE OF 1789 NOVEMBER 17
 47. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1792 SEPTEMBER 16
 48. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1795 JANUARY 21
 49. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1795 JULY 16
 50. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1796 JANUARY 10
 51. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1800 APRIL 24
 52. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1802 AUGUST 28
 53. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1803 AUGUST 17
 54. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1806 DECEMBER 10
 55. NASA: HYBRID SOLAR ECLIPSE OF 1807 JUNE 06
 56. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1810 APRIL 04
 57. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1813 FEBRUARY 01
 58. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1814 JULY 17
 59. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1816 NOVEMBER 19
 60. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1817 NOVEMBER 09
 61. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1821 MARCH 04
 62. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1824 JUNE 26
 63. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1827 APRIL 26
 64. NASA: HYBRID SOLAR ECLIPSE OF 1828 APRIL 14
 65. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1828 OCTOBER 09
 66. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1836 NOVEMBER 09
 67. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1840 MARCH 04
 68. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1842 JULY 08
 69. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1846 OCTOBER 20
 70. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1847 APRIL 15
 71. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1849 FEBRUARY 23
 72. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1850 FEBRUARY 12
 73. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1852 DECEMBER 11
 74. NASA: HYBRID SOLAR ECLIPSE OF 1864 MAY 06
 75. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1871 JUNE 18
 76. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1871 DECEMBER 12
 77. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1872 JUNE 06
 78. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1879 JULY 19
 79. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1882 MAY 17
 80. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 1887 AUGUST 19
 81. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1889 JUNE 28
 82. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 1890 JUNE 17
 83. NASA: HYBRID SOLAR ECLIPSE OF 1894 APRIL 06
 84. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2102 JULY 15
 85. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2103 JULY 04
 86. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2107 APRIL 23
 87. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2107 OCTOBER 16
 88. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2115 MAY 24
 89. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2117 APRIL 02
 90. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2118 MARCH 22
 91. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2122 JULY 04
 92. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2124 MAY 14
 93. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2126 OCTOBER 16
 94. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2128 MARCH 01
 95. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2129 AUGUST 15
 96. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2135 OCTOBER 07
 97. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2136 SEPTEMBER 26
 98. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2136 SEPTEMBER 26
 99. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2142 MAY 25
 100. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2147 MARCH 02
 101. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2149 DECEMBER 30
 102. NASA: TOTAL SOLAR ECLIPSE OF 2150 JUNE 25
 103. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2155 APRIL 02
 104. NASA: ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 2157 AUGUST 05


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]