แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 152

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 152 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 152 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 30 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 22 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 6 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1805 – ค.ศ. 3049 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
152 1 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1805 6:14:19 บางส่วน 63.2S 42.8E -1.4571 0.1405 [1]
152 2 6 สิงหาคม ค.ศ. 1823 13:45:42 บางส่วน 62.5S 79.3W -1.3871 0.2753 [2]
152 3 16 สิงหาคม ค.ศ. 1841 21:20:24 บางส่วน 61.9S 158E -1.3193 0.4059 [3]
152 4 28 สิงหาคม ค.ศ. 1859 5:02:00 บางส่วน 61.5S 33.7E -1.2569 0.5261 [4]
152 5 7 กันยายน ค.ศ. 1877 12:48:42 บางส่วน 61.2S 91.8W -1.1985 0.6382 [5]
152 6 18 กันยายน ค.ศ. 1895 20:44:01 บางส่วน 61S 140.7E -1.1469 0.7369 [6]
152 7 30 กันยายน ค.ศ. 1913 4:45:49 บางส่วน 61S 11.6E -1.1005 0.8252 [7]
152 8 11 ตุลาคม ค.ศ. 1931 12:55:40 บางส่วน 61.2S 119.5W -1.0607 0.9005 [8]
152 9 21 ตุลาคม ค.ศ. 1949 21:13:01 บางส่วน 61.5S 107.5E -1.027 0.9638 [9]
152 10 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 5:38:56 เต็มดวง 62S 27.8W 1.0007 1.0126 - - [10]
152 11 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 14:11:27 เต็มดวง 68.6S 142.6W -0.9795 1.0388 690 1:59 [11]
152 12 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 22:50:22 เต็มดวง 72.7S 88.4E -0.9638 1.0379 495 1:57 [12]
152 13 4 ธันวาคม ค.ศ. 2021 7:34:38 เต็มดวง 76.8S 46.2W -0.9526 1.0367 419 1:54 [13]
152 14 15 ธันวาคม ค.ศ. 2039 16:23:46 เต็มดวง 80.9S 172.8E -0.9458 1.0356 380 1:51 [14]
152 15 26 ธันวาคม ค.ศ. 2057 1:14:35 เต็มดวง 84.9S 21.8E -0.9405 1.0348 355 1:50 [15]
152 16 6 มกราคม ค.ศ. 2076 10:07:27 เต็มดวง 87.2S 173.7W -0.9373 1.0342 340 1:49 [16]
152 17 16 มกราคม ค.ศ. 2094 18:59:03 เต็มดวง 84.8S 10.6W -0.9333 1.0342 329 1:51 [17]
152 18 29 มกราคม ค.ศ. 2112 3:49:52 เต็มดวง 80.6S 163.8W -0.9292 1.0346 322 1:56 [18]
152 19 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2130 12:35:23 เต็มดวง 75.9S 51.8E -0.9212 1.0356 313 2:3 [19]
152 20 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2148 21:18:00 เต็มดวง 70.9S 88.3W -0.9111 1.037 305 2:13 [20]
152 21 2 มีนาคม ค.ศ. 2166 5:53:21 เต็มดวง 65.4S 134.4E -0.8958 1.0388 294 2:26 [21]
152 22 12 มีนาคม ค.ศ. 2184 14:22:32 เต็มดวง 59.4S 0.2W -0.8755 1.0409 283 2:43 [22]
152 23 24 มีนาคม ค.ศ. 2202 22:42:58 เต็มดวง 52.9S 131.9W -0.8484 1.0431 271 3:3 [23]
152 24 4 เมษายน ค.ศ. 2220 6:56:42 เต็มดวง 46.2S 99E -0.8162 1.0454 260 3:25 [24]
152 25 15 เมษายน ค.ศ. 2238 15:01:45 เต็มดวง 39.3S 27.3W -0.7772 1.0475 250 3:49 [25]
152 26 25 เมษายน ค.ศ. 2256 22:58:35 เต็มดวง 32.3S 150.9W -0.7317 1.0495 240 4:14 [26]
152 27 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2274 6:47:37 เต็มดวง 25.5S 88.2E -0.6799 1.051 230 4:37 [27]
152 28 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2292 14:29:33 เต็มดวง 18.8S 30.3W -0.6224 1.0521 220 4:57 [28]
152 29 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2310 22:04:50 เต็มดวง 12.5S 146.5W -0.5599 1.0526 210 5:10 [29]
152 30 9 มิถุนายน ค.ศ. 2328 5:33:53 เต็มดวง 6.7S 99.5E -0.4928 1.0524 199 5:16 [30]
152 31 20 มิถุนายน ค.ศ. 2346 12:58:44 เต็มดวง 1.5S 12.7W -0.4224 1.0515 188 5:12 [31]
152 32 30 มิถุนายน ค.ศ. 2364 20:19:48 เต็มดวง 2.9N 123.3W -0.3494 1.0499 176 5:0 [32]
152 33 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2382 3:37:51 เต็มดวง 6.5N 127.5E -0.2744 1.0475 164 4:41 [33]
152 34 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2400 10:54:48 เต็มดวง 9.1N 19E -0.1992 1.0444 151 4:17 [34]
152 35 2 สิงหาคม ค.ศ. 2418 18:11:10 เต็มดวง 10.9N 89W -0.1242 1.0406 137 3:50 [35]
152 36 13 สิงหาคม ค.ศ. 2436 1:29:33 เต็มดวง 11.8N 162.8E -0.0517 1.0361 122 3:21 [36]
152 37 24 สิงหาคม ค.ศ. 2454 8:48:47 เต็มดวง 11.9N 54.3E 0.0194 1.031 105 2:50 [37]
152 38 3 กันยายน ค.ศ. 2472 16:12:54 เต็มดวง 11.3N 55.4W 0.0857 1.0255 87 2:19 [38]
152 39 14 กันยายน ค.ศ. 2490 23:40:38 เต็มดวง 10.3N 166.2W 0.1483 1.0195 67 1:47 [39]
152 40 26 กันยายน ค.ศ. 2508 7:14:51 ผสม 9N 81.2E 0.2046 1.0134 47 1:14 [40]
152 41 7 ตุลาคม ค.ศ. 2526 14:54:21 ผสม 7.5N 33W 0.2557 1.007 25 0:40 [41]
152 42 17 ตุลาคม ค.ศ. 2544 22:41:14 ผสม 5.9N 149.2W 0.3001 1.0006 2 0:4 [42]
152 43 29 ตุลาคม ค.ศ. 2562 6:34:40 วงแหวน 4.6N 92.7E 0.3382 0.9943 21 0:35 [43]
152 44 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2580 14:34:19 วงแหวน 3.4N 27.1W 0.3704 0.9883 44 1:15 [44]
152 45 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2598 22:41:03 วงแหวน 2.6N 148.8W 0.3959 0.9825 67 1:57 [45]
152 46 1 ธันวาคม ค.ศ. 2616 6:53:19 วงแหวน 2.1N 88E 0.4156 0.9772 89 2:39 [46]
152 47 12 ธันวาคม ค.ศ. 2634 15:11:13 วงแหวน 2.2N 36.7W 0.4303 0.9723 110 3:19 [47]
152 48 22 ธันวาคม ค.ศ. 2652 23:31:17 วงแหวน 2.8N 162W 0.4424 0.968 128 3:56 [48]
152 49 3 มกราคม ค.ศ. 2671 7:55:01 วงแหวน 4N 71.7E 0.4505 0.9643 144 4:27 [49]
152 50 13 มกราคม ค.ศ. 2689 16:18:41 วงแหวน 5.9N 54.7W 0.4578 0.9612 158 4:52 [50]
152 51 26 มกราคม ค.ศ. 2707 0:42:05 วงแหวน 8.5N 178.7E 0.4646 0.9587 169 5:8 [51]
152 52 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2725 9:02:01 วงแหวน 11.8N 52.9E 0.4734 0.9567 178 5:17 [52]
152 53 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2743 17:18:53 วงแหวน 15.8N 72.4W 0.4842 0.9553 185 5:20 [53]
152 54 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2761 1:29:39 วงแหวน 20.4N 163.7E 0.4993 0.9543 191 5:17 [54]
152 55 10 มีนาคม ค.ศ. 2779 9:33:37 วงแหวน 25.7N 41.3E 0.5193 0.9537 196 5:10 [55]
152 56 20 มีนาคม ค.ศ. 2797 17:29:20 วงแหวน 31.6N 79.2W 0.5454 0.9533 202 5:0 [56]
152 57 1 เมษายน ค.ศ. 2815 1:17:07 วงแหวน 38N 162.2E 0.5774 0.9532 208 4:48 [57]
152 58 11 เมษายน ค.ศ. 2833 8:54:12 วงแหวน 45N 46.3E 0.6177 0.9531 217 4:34 [58]
152 59 22 เมษายน ค.ศ. 2851 16:22:32 วงแหวน 52.4N 67.3W 0.6644 0.9529 230 4:20 [59]
152 60 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2869 23:40:23 วงแหวน 60.4N 178.2W 0.7192 0.9525 250 4:5 [60]
152 61 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2887 6:50:27 วงแหวน 69N 73.3E 0.7793 0.9518 283 3:52 [61]
152 62 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2905 13:49:06 วงแหวน 78.6N 32.5W 0.8482 0.9505 346 3:39 [62]
152 63 5 มิถุนายน ค.ศ. 2923 20:41:46 วงแหวน 89.5N 150E 0.921 0.9483 498 3:28 [63]
152 64 16 มิถุนายน ค.ศ. 2941 3:25:38 วงแหวน 66.4N 43.9W 1.0004 0.9657 - - [64]
152 65 27 มิถุนายน ค.ศ. 2959 10:05:42 บางส่วน 65.4N 153.5W 1.0817 0.8254 [65]
152 66 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2977 16:38:49 บางส่วน 64.5N 99E 1.1677 0.6768 [66]
152 67 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2995 23:11:40 บางส่วน 63.7N 8.1W 1.2531 0.5297 [67]
152 68 30 กรกฎาคม ค.ศ. 3013 5:41:19 บางส่วน 62.9N 114.2W 1.3404 0.3798
152 69 10 สิงหาคม ค.ศ. 3031 12:12:15 บางส่วน 62.3N 139.7E 1.4257 0.2339
152 70 20 สิงหาคม ค.ศ. 3049 18:43:31 บางส่วน 61.8N 33.6W 1.5098 0.0906

อ้างอิง[แก้]