แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 162

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 162 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่ง 42 ครั้งเกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 3000 ชุดแซรอสที่ 162 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 39 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 22 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2257 – ค.ศ. 3501 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
162 1 15 เมษายน ค.ศ. 2257 12:05:15 บางส่วน 71.3S 60.1E -1.5121 0.0633 [1]
162 2 26 เมษายน ค.ศ. 2275 19:41:41 บางส่วน 70.7S 67W -1.4684 0.1423 [2]
162 3 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2293 3:09:47 บางส่วน 69.9S 168.5E -1.4186 0.2323 [3]
162 4 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2311 10:28:46 บางส่วน 69S 46.9E -1.362 0.3345 [4]
162 5 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2329 17:41:09 บางส่วน 68.1S 72.5W -1.3009 0.4449 [5]
162 6 10 มิถุนายน ค.ศ. 2347 0:44:42 บางส่วน 67.1S 170.8E -1.2329 0.567 [6]
162 7 20 มิถุนายน ค.ศ. 2365 7:44:13 บางส่วน 66.1S 55.7E -1.1623 0.6935 [7]
162 8 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2383 14:37:42 บางส่วน 65.1S 57.5W -1.087 0.8276 [8]
162 9 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2401 21:29:20 บางส่วน 64.2S 169.9W -1.0111 0.962 [9]
162 10 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2419 4:16:45 วงแหวน 45.6S 98.2E -0.9322 0.9753 242 2:17 [10]
162 11 2 สิงหาคม ค.ศ. 2437 11:06:01 วงแหวน 37.4S 2.8W -0.8553 0.9741 175 2:33 [11]
162 12 13 สิงหาคม ค.ศ. 2455 17:54:37 วงแหวน 32.3S 104.2W -0.7781 0.9716 158 2:52 [12]
162 13 24 สิงหาคม ค.ศ. 2473 0:46:32 วงแหวน 29.3S 153.6E -0.7043 0.9684 156 3:12 [13]
162 14 4 กันยายน ค.ศ. 2491 7:41:15 วงแหวน 27.7S 50.9E -0.6332 0.9646 161 3:34 [14]
162 15 15 กันยายน ค.ศ. 2509 14:42:15 วงแหวน 27.3S 53.4W -0.5679 0.9604 171 3:58 [15]
162 16 26 กันยายน ค.ศ. 2527 21:48:45 วงแหวน 27.9S 158.9W -0.5074 0.9559 183 4:25 [16]
162 17 7 ตุลาคม ค.ศ. 2545 5:01:15 วงแหวน 29.1S 94.4E -0.4523 0.9514 197 4:54 [17]
162 18 18 ตุลาคม ค.ศ. 2563 12:21:39 วงแหวน 30.7S 14.2W -0.4042 0.9467 213 5:26 [18]
162 19 28 ตุลาคม ค.ศ. 2581 19:49:23 วงแหวน 32.6S 124.3W -0.3627 0.9422 228 6:0 [19]
162 20 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2599 3:25:06 วงแหวน 34.5S 123.9E -0.3282 0.9379 244 6:35 [20]
162 21 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2617 11:07:13 วงแหวน 36.2S 11E -0.2995 0.9339 258 7:11 [21]
162 22 1 ธันวาคม ค.ศ. 2635 18:56:55 วงแหวน 37.4S 103.5W -0.2774 0.9302 272 7:47 [22]
162 23 12 ธันวาคม ค.ศ. 2653 2:51:33 วงแหวน 38S 141.1E -0.2599 0.9271 284 8:21 [23]
162 24 23 ธันวาคม ค.ศ. 2671 10:50:32 วงแหวน 37.8S 24.7E -0.2466 0.9246 294 8:52 [24]
162 25 2 มกราคม ค.ศ. 2690 18:52:25 วงแหวน 36.6S 92.6W -0.236 0.9226 301 9:17 [25]
162 26 15 มกราคม ค.ศ. 2708 2:56:17 วงแหวน 34.6S 149.2E -0.2277 0.9212 306 9:38 [26]
162 27 25 มกราคม ค.ศ. 2726 10:59:24 วงแหวน 31.7S 30.7E -0.2189 0.9206 308 9:52 [27]
162 28 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2744 19:00:30 วงแหวน 28S 88.1W -0.2086 0.9205 308 10:1 [28]
162 29 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2762 2:58:17 วงแหวน 23.6S 153.3E -0.1959 0.9211 304 10:4 [29]
162 30 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2780 10:51:54 วงแหวน 18.6S 35.1E -0.1801 0.9221 299 10:3 [30]
162 31 9 มีนาคม ค.ศ. 2798 18:37:54 วงแหวน 13.1S 81.7W -0.158 0.9238 291 9:57 [31]
162 32 20 มีนาคม ค.ศ. 2816 2:17:34 วงแหวน 7.2S 162.7E -0.1307 0.9259 281 9:48 [32]
162 33 31 มีนาคม ค.ศ. 2834 9:48:16 วงแหวน 1S 49.1E -0.0959 0.9284 270 9:33 [33]
162 34 10 เมษายน ค.ศ. 2852 17:12:01 วงแหวน 5.4N 62.8W -0.0555 0.931 258 9:13 [34]
162 35 22 เมษายน ค.ศ. 2870 0:24:56 วงแหวน 12N 171.8W -0.0061 0.934 246 8:47 [35]
162 36 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2888 7:31:10 วงแหวน 18.6N 81.1E 0.0488 0.9369 235 8:17 [36]
162 37 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2906 14:27:44 วงแหวน 25.2N 23W 0.1121 0.9398 225 7:41 [37]
162 38 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2924 21:17:54 วงแหวน 31.5N 124.7W 0.1805 0.9426 216 7:2 [38]
162 39 5 มิถุนายน ค.ศ. 2942 4:00:12 วงแหวน 37.5N 136.5E 0.2556 0.9452 209 6:22 [39]
162 40 15 มิถุนายน ค.ศ. 2960 10:38:45 วงแหวน 42.9N 40E 0.334 0.9474 205 5:45 [40]
162 41 26 มิถุนายน ค.ศ. 2978 17:12:36 วงแหวน 47.7N 53.9W 0.4165 0.9493 205 5:12 [41]
162 42 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2996 23:44:03 วงแหวน 51.6N 145.6W 0.5013 0.9508 208 4:44 [42]

อ้างอิง[แก้]