แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 125

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 125 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 73 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 125 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 12 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 4 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 2 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 34 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 21 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1060 - ค.ศ. 2358 กินเวลาทั้งสิ้น 1298.17 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
125 1 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1060 21:21:56 บางส่วน 62.1N 167.8E 1.5334 0.008 [1]
125 2 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1078 5m47:57 บางส่วน 61.6N 32E 1.5158 0.0407 [2]
125 3 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1096 14:07:35 บางส่วน 61.3N 102W 1.4936 0.082 [3]
125 4 8 มีนาคม ค.ศ. 1114 22:17:27 บางส่วน 61.1N 126.5E 1.4643 0.1367 [4]
125 5 19 มีนาคม ค.ศ. 1132 6:19:27 บางส่วน 61.1N 3.1W 1.4291 0.2024 [5]
125 6 30 มีนาคม ค.ศ. 1150 14:11:34 บางส่วน 61.2N 130.1W 1.3867 0.2819 [6]
125 7 9 เมษายน ค.ศ. 1168 21:56:35 บางส่วน 61.5N 104.6E 1.339 0.3713 [7]
125 8 21 เมษายน ค.ศ. 1186 5m32:46 บางส่วน 62N 18.6W 1.2847 0.4732 [8]
125 9 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1204 13:01:38 บางส่วน 62.5N 140.1W 1.225 0.5852 [9]
125 10 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1222 20:24:03 บางส่วน 63.2N 99.9E 1.1607 0.7054 [10]
125 11 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1240 3:41:19 บางส่วน 64N 19W 1.0929 0.8316 [11]
125 12 3 มิถุนายน ค.ศ. 1258 10:54:19 บางส่วน 64.9N 137.1W 1.022 0.9628 [12]
125 13 13 มิถุนายน ค.ศ. 1276 18:03:40 เต็มดวง 82.2N 135.2E 0.949 1.0202 226 1:7 [13]
125 14 25 มิถุนายน ค.ศ. 1294 1:11:53 เต็มดวง 84.5N 153.7E 0.8757 1.0195 140 1:11 [14]
125 15 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1312 8:19:23 เต็มดวง 75.4N 68.1E 0.8028 1.0171 99 1:8 [15]
125 16 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1330 15m26:58 เต็มดวง 66.5N 35.7W 0.7307 1.0139 70 1:0 [16]
125 17 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1348 22:37:09 ผสม 58N 143.3W 0.6616 1.0098 45 0:46 [17]
125 18 7 สิงหาคม ค.ศ. 1366 5m50:23 ผสม 49.7N 107E 0.5958 1.0051 22 0:26 [18]
125 19 17 สิงหาคม ค.ศ. 1384 13:09:06 วงแหวน 41.7N 4.5W 0.5354 0.9999 1 0:1 [19]
125 20 28 สิงหาคม ค.ศ. 1402 20:31:39 วงแหวน 34N 117.4W 0.479 0.9943 23 0:33 [20]
125 21 8 กันยายน ค.ศ. 1420 4:02:09 วงแหวน 26.7N 127.7E 0.4301 0.9885 45 1:10 [21]
125 22 19 กันยายน ค.ศ. 1438 11:38:08 วงแหวน 19.8N 11.4E 0.3864 0.9826 66 1:51 [22]
125 23 29 กันยายน ค.ศ. 1456 19:22:26 วงแหวน 13.5N 106.7W 0.3503 0.9768 88 2:36 [23]
125 24 11 ตุลาคม ค.ศ. 1474 3:12:17 วงแหวน 7.8N 134.1E 0.3195 0.9711 109 3:22 [24]
125 25 21 ตุลาคม ค.ศ. 1492 11:10:36 วงแหวน 2.8N 13.1E 0.2964 0.9657 129 4:8 [25]
125 26 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1510 19:13:50 วงแหวน 1.5S 108.7W 0.2781 0.9607 148 4:54 [26]
125 27 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1528 3:22:58 วงแหวน 4.9S 128.4E 0.2653 0.9562 166 5:36 [27]
125 28 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1546 11:35m42 วงแหวน 7.3S 4.9E 0.2561 0.9521 181 6:13 [28]
125 29 3 ธันวาคม ค.ศ. 1564 19:52:06 วงแหวน 8.8S 119.2W 0.2504 0.9487 195 6:42 [29]
125 30 25 ธันวาคม ค.ศ. 1582 4:08:39 วงแหวน 9.4S 116.8E 0.2457 0.9459 206 7:2 [30]
125 31 4 มกราคม ค.ศ. 1601 12:24:38 วงแหวน 9.1S 7W 0.241 0.9437 214 7:13 [31]
125 32 15 มกราคม ค.ศ. 1619 20:38:07 วงแหวน 8.1S 130.4W 0.2349 0.9422 220 7:16 [32]
125 33 26 มกราคม ค.ศ. 1637 4:48:32 วงแหวน 6.4S 107E 0.2265 0.9412 223 7:12 [33]
125 34 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1655 12:51:54 วงแหวน 4.3S 14W 0.2129 0.9408 224 7:3 [34]
125 35 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1673 20:49:18 วงแหวน 1.8S 133.5W 0.195 0.9409 223 6:52 [35]
125 36 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1691 4:37:41 วงแหวน 0.8N 109.3E 0.1701 0.9414 220 6:40 [36]
125 37 11 มีนาคม ค.ศ. 1709 12:18:35 วงแหวน 3.4N 5.9W 0.1394 0.9422 216 6:29 [37]
125 38 22 มีนาคม ค.ศ. 1727 19:47:55 วงแหวน 5.7N 118W 0.0996 0.9432 211 6:20 [38]
125 39 2 เมษายน ค.ศ. 1745 3:09:18 วงแหวน 7.7N 132.2E 0.0536 0.9444 205 6:13 [39]
125 40 13 เมษายน ค.ศ. 1763 10:19:31 วงแหวน 9N 25.3E -0.001 0.9455 201 6:11 [40]
125 41 23 เมษายน ค.ศ. 1781 17:21:26 วงแหวน 9.7N 79.2W -0.062 0.9467 197 6:13 [41]
125 42 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1799 0:13:08 วงแหวน 9.3N 178.9E -0.131 0.9476 194 6:20 [42]
125 43 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1817 6:58:14 วงแหวน 7.9N 78.5E -0.2049 0.9483 194 6:30 [43]
125 44 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1835 13:35m42 วงแหวน 5.3N 20.2W -0.2846 0.9486 196 6:44 [44]
125 45 6 มิถุนายน ค.ศ. 1853 20:07:21 วงแหวน 1.5N 117.9W -0.3686 0.9486 203 6:59 [45]
125 46 18 มิถุนายน ค.ศ. 1871 2:35m01 วงแหวน 3.5S 144.7E -0.455 0.9481 214 7:14 [46]
125 47 28 มิถุนายน ค.ศ. 1889 9:00:00 วงแหวน 9.6S 47.3E -0.5431 0.9471 232 7:22 [47]
125 48 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1907 15m24:32 วงแหวน 16.9S 50.9W -0.6313 0.9456 258 7:23 [48]
125 49 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1925 21:48:42 วงแหวน 25.3S 150W -0.7193 0.9436 300 7:15 [49]
125 50 1 สิงหาคม ค.ศ. 1943 4:16:13 วงแหวน 34.8S 108.6E -0.8041 0.9409 367 6:59 [50]
125 51 11 สิงหาคม ค.ศ. 1961 10:46:47 วงแหวน 45.8S 4E -0.8859 0.9375 499 6:35 [51]
125 52 22 สิงหาคม ค.ศ. 1979 17:22:38 วงแหวน 59.6S 108.5W -0.9632 0.9329 953 6:3 [52]
125 53 2 กันยายน ค.ศ. 1997 0:04:48 บางส่วน 71.8S 114.3E -1.0352 0.8988 [53]
125 54 13 กันยายน ค.ศ. 2015 6:55m19 บางส่วน 72.1S 2.3W -1.1004 0.7875 [54]
125 55 23 กันยายน ค.ศ. 2033 13:54:31 บางส่วน 72.2S 121.2W -1.1583 0.689 [55]
125 56 4 ตุลาคม ค.ศ. 2051 21:02:14 บางส่วน 72S 117.7E -1.2094 0.6024 [56]
125 57 15 ตุลาคม ค.ศ. 2069 4:19:56 บางส่วน 71.6S 5.5W -1.2524 0.5298 [57]
125 58 26 ตุลาคม ค.ศ. 2087 11:46:57 บางส่วน 71S 130.5W -1.2882 0.4696 [58]
125 59 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2105 19:23:02 บางส่วน 70.2S 102.7E -1.3168 0.4217 [59]
125 60 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2123 3:07:26 บางส่วน 69.3S 25.5W -1.3389 0.3848 [60]
125 61 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2141 10:59:33 บางส่วน 68.2S 155W -1.3552 0.3577 [61]
125 62 9 ธันวาคม ค.ศ. 2159 18:58:33 บางส่วน 67.2S 74.4E -1.3663 0.3392 [62]
125 63 20 ธันวาคม ค.ศ. 2177 3:01:35 บางส่วน 66.1S 56.8W -1.3747 0.3251 [63]
125 64 31 ธันวาคม ค.ศ. 2195 11:09:22 บางส่วน 65.1S 171.4E -1.3797 0.3166 [64]
125 65 11 มกราคม ค.ศ. 2214 19:17:52 บางส่วน 64.1S 39.7E -1.3848 0.3078 [65]
125 66 23 มกราคม ค.ศ. 2232 3:27:39 บางส่วน 63.3S 91.9W -1.3891 0.3001 [66]
125 67 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2250 11:34:06 บางส่วน 62.5S 137.6E -1.3969 0.2864 [67]
125 68 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2268 19:39:32 บางส่วน 61.9S 7.5E -1.4059 0.2703 [68]
125 69 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2286 3:39:23 บางส่วน 61.5S 121W -1.4203 0.2448 [69]
125 70 7 มีนาคม ค.ศ. 2304 11:34:24 บางส่วน 61.2S 111.8E -1.4389 0.2118 [70]
125 71 18 มีนาคม ค.ศ. 2322 19:21:51 บางส่วน 61.1S 13.5W -1.464 0.1671 [71]
125 72 29 มีนาคม ค.ศ. 2340 3:03:37 บางส่วน 61.2S 137.3W -1.4941 0.1131 [72]
125 73 9 เมษายน ค.ศ. 2358 10:37:39 บางส่วน 61.4S 100.7E -1.5309 0.0468 [73]

อ้างอิง[แก้]