แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 131

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 131 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 131 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 22 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 6 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 5 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 30 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1125ค.ศ. 2369 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
131 1 1 สิงหาคม ค.ศ. 1125 5:15:09 บางส่วน 69.9N 109.5W 1.4666 0.1198 [1]
131 2 12 สิงหาคม ค.ศ. 1143 12:57:36 บางส่วน 70.7N 121.9E 1.4088 0.2324 [2]
131 3 22 สิงหาคม ค.ศ. 1161 20:46:37 บางส่วน 71.3N 8.8W 1.3564 0.334 [3]
131 4 3 กันยายน ค.ศ. 1179 4:42:14 บางส่วน 71.7N 141.7W 1.3096 0.4241 [4]
131 5 13 กันยายน ค.ศ. 1197 12:45:54 บางส่วน 71.9N 83.1E 1.2695 0.5009 [5]
131 6 24 กันยายน ค.ศ. 1215 20:55:57 บางส่วน 71.9N 53.7W 1.2351 0.5664 [6]
131 7 5 ตุลาคม ค.ศ. 1233 5:14:34 บางส่วน 71.6N 167.4E 1.208 0.6174 [7]
131 8 16 ตุลาคม ค.ศ. 1251 13:39:20 บางส่วน 71N 27.4E 1.1863 0.6578 [8]
131 9 26 ตุลาคม ค.ศ. 1269 22:11:15 บางส่วน 70.3N 113.8W 1.1708 0.6862 [9]
131 10 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1287 6:48:15 บางส่วน 69.4N 104.2E 1.16 0.7059 [10]
131 11 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1305 15:30:56 บางส่วน 68.4N 38.4W 1.154 0.7163 [11]
131 12 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1323 0:16:11 บางส่วน 67.3N 178.8E 1.1509 0.7215 [12]
131 13 9 ธันวาคม ค.ศ. 1341 9:03:29 บางส่วน 66.3N 36.2E 1.15 0.7229 [13]
131 14 20 ธันวาคม ค.ศ. 1359 17:50:58 บางส่วน 65.2N 106W 1.1496 0.7231 [14]
131 15 31 ธันวาคม ค.ศ. 1377 2:38:10 บางส่วน 64.3N 112.2E 1.1494 0.7234 [15]
131 16 11 มกราคม ค.ศ. 1396 11:21:14 บางส่วน 63.4N 28.1W 1.1464 0.7287 [16]
131 17 21 มกราคม ค.ศ. 1414 20:00:46 บางส่วน 62.6N 167.3W 1.1411 0.7384 [17]
131 18 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1432 4:33:42 บางส่วน 62N 55.4E 1.1309 0.7571 [18]
131 19 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1450 13:01:23 บางส่วน 61.5N 80.5W 1.1169 0.7829 [19]
131 20 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1468 21:18:55 บางส่วน 61.2N 146.3E 1.0953 0.8228 [20]
131 21 6 มีนาคม ค.ศ. 1486 5:30:00 บางส่วน 61N 14.7E 1.0689 0.8714 [21]
131 22 16 มีนาคม ค.ศ. 1504 13:30:09 บางส่วน 61N 114W 1.0345 0.9348 [22]
131 23 27 มีนาคม ค.ศ. 1522 21:22:59 เต็มดวง 62N 127.7E 0.9946 1.0076 347 0:26 [23]
131 24 7 เมษายน ค.ศ. 1540 5:04:30 เต็มดวง 63.1N 34.7E 0.9462 1.0115 123 0:42 [24]
131 25 18 เมษายน ค.ศ. 1558 12:39:27 เต็มดวง 64.1N 67.8W 0.893 1.0132 100 0:50 [25]
131 26 28 เมษายน ค.ศ. 1576 20:04:44 เต็มดวง 64.8N 168W 0.8328 1.014 86 0:55 [26]
131 27 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1594 3:23:17 เต็มดวง 64.9N 94.1E 0.7678 1.0141 76 0:58 [27]
131 28 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1612 10:34:29 เต็มดวง 63.6N 1.9W 0.6976 1.0135 65 0:58 [28]
131 29 10 มิถุนายน ค.ศ. 1630 17:41:07 ผสม 60.9N 98.3W 0.6244 1.0122 54 0:55 [29]
131 30 21 มิถุนายน ค.ศ. 1648 0:43:22 ผสม 56.7N 164E 0.5483 1.0102 42 0:49 [30]
131 31 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1666 7:42:30 ผสม 51.4N 64.4E 0.4704 1.0075 29 0:39 [31]
131 32 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1684 14:40:35 ผสม 45.2N 37.1W 0.3926 1.0041 16 0:23 [32]
131 33 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1702 21:38:51 ผสม 38.4N 140.4W 0.316 1.0001 1 0:1 [33]
131 34 4 สิงหาคม ค.ศ. 1720 4:38:15 วงแหวน 31.1N 114.8E 0.2409 0.9957 16 0:27 [34]
131 35 15 สิงหาคม ค.ศ. 1738 11:40:12 วงแหวน 23.7N 8.4E 0.1688 0.9907 33 1:0 [35]
131 36 25 สิงหาคม ค.ศ. 1756 18:46:17 วงแหวน 16.1N 99.5W 0.1009 0.9853 52 1:38 [36]
131 37 6 กันยายน ค.ศ. 1774 1:57:40 วงแหวน 8.7N 150.9E 0.0385 0.9797 72 2:20 [37]
131 38 16 กันยายน ค.ศ. 1792 9:13:52 วงแหวน 1.3N 39.9E -0.0191 0.9739 93 3:2 [38]
131 39 28 กันยายน ค.ศ. 1810 16:37:25 วงแหวน 5.8S 72.8W -0.0696 0.9681 115 3:45 [39]
131 40 9 ตุลาคม ค.ศ. 1828 0:07:47 วงแหวน 12.5S 173E -0.1139 0.9623 137 4:26 [40]
131 41 20 ตุลาคม ค.ศ. 1846 7:46:12 วงแหวน 18.7S 57.3E -0.1506 0.9567 159 5:5 [41]
131 42 30 ตุลาคม ค.ศ. 1864 15:30:31 วงแหวน 24.3S 59.3W -0.1816 0.9514 181 5:41 [42]
131 43 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1882 23:22:21 วงแหวน 29.2S 177W -0.2056 0.9465 201 6:14 [43]
131 44 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1900 7:19:43 วงแหวน 33.1S 64.8E -0.2245 0.9421 220 6:42 [44]
131 45 3 ธันวาคม ค.ศ. 1918 15:22:02 วงแหวน 36.1S 53.7W -0.2387 0.9383 236 7:6 [45]
131 46 13 ธันวาคม ค.ศ. 1936 23:28:12 วงแหวน 37.8S 172.6W -0.2493 0.9349 251 7:25 [46]
131 47 25 ธันวาคม ค.ศ. 1954 7:36:42 วงแหวน 38.4S 68.2E -0.2576 0.9323 262 7:39 [47]
131 48 4 มกราคม ค.ศ. 1973 15:46:21 วงแหวน 37.9S 51.2W -0.2644 0.9303 271 7:49 [48]
131 49 15 มกราคม ค.ศ. 1991 23:53:51 วงแหวน 36.4S 170.4W -0.2727 0.929 277 7:53 [49]
131 50 26 มกราคม ค.ศ. 2552 7:59:45 วงแหวน 34.1S 70.2E -0.282 0.9282 280 7:54 [50]
131 51 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2027 16:00:48 วงแหวน 31.3S 48.5W -0.2952 0.9281 282 7:51 [51]
131 52 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2045 23:56:07 วงแหวน 28.3S 166.2W -0.3125 0.9285 281 7:47 [52]
131 53 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2063 7:43:30 วงแหวน 25.2S 77.7E -0.336 0.9293 280 7:41 [53]
131 54 10 มีนาคม ค.ศ. 2081 15:23:31 วงแหวน 22.4S 36.7W -0.3653 0.9304 277 7:36 [54]
131 55 21 มีนาคม ค.ศ. 2099 22:54:32 วงแหวน 20S 149W -0.4016 0.9318 275 7:32 [55]
131 56 2 เมษายน ค.ศ. 2117 6:15:20 วงแหวน 18.4S 101.1E -0.4459 0.9333 274 7:30 [56]
131 57 13 เมษายน ค.ศ. 2135 13:27:05 วงแหวน 17.6S 6.5W -0.4973 0.9349 274 7:30 [57]
131 58 23 เมษายน ค.ศ. 2153 20:29:24 วงแหวน 17.9S 111.8W -0.5557 0.9364 279 7:31 [58]
131 59 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2171 3:23:15 วงแหวน 19.4S 144.8E -0.6209 0.9378 289 7:32 [59]
131 60 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2189 10:08:34 วงแหวน 22.6S 43.3E -0.6928 0.9387 309 7:31 [60]
131 61 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2207 16:47:47 วงแหวน 27.5S 57W -0.7692 0.9393 347 7:25 [61]
131 62 6 มิถุนายน ค.ศ. 2225 23:21:31 วงแหวน 34.6S 156.5W -0.8496 0.9392 425 7:10 [62]
131 63 18 มิถุนายน ค.ศ. 2243 5:49:56 วงแหวน 45.6S 104.7E -0.9342 0.938 652 6:41 [63]
131 64 28 มิถุนายน ค.ศ. 2261 12:16:28 บางส่วน 66.6S 6E -1.0198 0.9282 [64]
131 65 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2279 18:41:13 บางส่วน 67.7S 100.7W -1.1065 0.7802 [65]
131 66 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2297 1:07:47 บางส่วน 68.7S 151.6E -1.1915 0.6346 [66]
131 67 1 สิงหาคม ค.ศ. 2315 7:34:32 บางส่วน 69.6S 43.3E -1.2761 0.4898 [67]
131 68 11 สิงหาคม ค.ศ. 2333 14:06:48 บางส่วน 70.5S 66.9W -1.3558 0.3534 [68]
131 69 22 สิงหาคม ค.ศ. 2351 20:42:47 บางส่วน 71.2S 178.6W -1.4322 0.2228 [69]
131 70 2 กันยายน ค.ศ. 2369 3:25:56 บางส่วน 71.7S 67.4E -1.5027 0.1025 [70]

อ้างอิง[แก้]