แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 134

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุริยุปราคาวงแหวนวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ถ่ายจากสเปน
สมาชิกลำดับที่ 43

แซรอสชุดที่ 134 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 134 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 10 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 8 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 16 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 30 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1248ค.ศ. 2510 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
134 1 22 มิถุนายน ค.ศ. 1248 19:09:36 บางส่วน 65.2S 125.9W -1.5159 0.0223 [1]
134 2 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1266 2:38:30 บางส่วน 64.3S 111.8E -1.4464 0.1578 [2]
134 3 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1284 10:08:18 บางส่วน 63.4S 10.4W -1.3779 0.2915 [3]
134 4 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1302 17:42:30 บางส่วน 62.7S 133.4W -1.3129 0.4178 [4]
134 5 5 สิงหาคม ค.ศ. 1320 1:20:21 บางส่วน 62.1S 102.9E -1.251 0.5375 [5]
134 6 16 สิงหาคม ค.ศ. 1338 9:03:11 บางส่วน 61.6S 21.9W -1.1933 0.6482 [6]
134 7 26 สิงหาคม ค.ศ. 1356 16:52:10 บางส่วน 61.2S 148.1W -1.141 0.7477 [7]
134 8 7 กันยายน ค.ศ. 1374 0:48:07 บางส่วน 61S 84E -1.0949 0.8345 [8]
134 9 17 กันยายน ค.ศ. 1392 8:51:03 บางส่วน 61S 45.5W -1.0548 0.9092 [9]
134 10 28 กันยายน ค.ศ. 1410 17:00:48 บางส่วน 61.1S 176.7W -1.0206 0.9718 [10]
134 11 9 ตุลาคม ค.ศ. 1428 1:18:10 เต็มดวง 63S 61E -0.993 1.0281 - 1:30 [11]
134 12 20 ตุลาคม ค.ศ. 1446 9:42:45 เต็มดวง 65.8S 56.8W -0.9718 1.0258 386 1:25 [12]
134 13 30 ตุลาคม ค.ศ. 1464 18:13:13 เต็มดวง 68.9S 176E -0.956 1.0225 267 1:14 [13]
134 14 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1482 2:49:49 เต็มดวง 72.5S 44E -0.9457 1.0189 203 1:3 [14]
134 15 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1500 11:30:31 เต็มดวง 76.4S 91.4W -0.9393 1.0156 159 0:52 [15]
134 16 2 ธันวาคม ค.ศ. 1518 20:14:58 เต็มดวง 80.4S 128.7E -0.9365 1.0124 125 0:41 [16]
134 17 13 ธันวาคม ค.ศ. 1536 4:59:20 เต็มดวง 84.5S 17.2W -0.9343 1.0098 97 0:33 [17]
134 18 24 ธันวาคม ค.ศ. 1554 13:45:21 เต็มดวง 87.5S 159.2E -0.9341 1.0075 75 0:25 [18]
134 19 3 มกราคม ค.ศ. 1573 22:28:35 ผสม 85.9S 54.1W -0.9328 1.0058 57 0:20 [19]
134 20 25 มกราคม ค.ศ. 1591 7:09:22 ผสม 81.9S 150.6E -0.9298 1.0047 45 0:16 [20]
134 21 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1609 15:43:43 ผสม 77.3S 7.2E -0.9224 1.0041 37 0:15 [21]
134 22 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1627 0:13:31 ผสม 72.3S 130.9W -0.9119 1.004 34 0:15 [22]
134 23 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1645 8:35:06 ผสม 66.7S 94.3E -0.8956 1.0043 34 0:17 [23]
134 24 9 มีนาคม ค.ศ. 1663 16:48:41 ผสม 60.5S 37.1W -0.8735 1.0049 35 0:21 [24]
134 25 20 มีนาคม ค.ศ. 1681 0:52:59 ผสม 53.8S 165.3W -0.8445 1.0057 37 0:26 [25]
134 26 31 มีนาคม ค.ศ. 1699 8:48:45 ผสม 46.8S 69.7E -0.8089 1.0065 38 0:32 [26]
134 27 11 เมษายน ค.ศ. 1717 16:34:40 ผสม 39.5S 52.1W -0.766 1.0072 39 0:39 [27]
134 28 23 เมษายน ค.ศ. 1735 0:11:36 ผสม 32.2S 171W -0.7164 1.0077 38 0:44 [28]
134 29 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1753 7:39:40 ผสม 24.9S 73E -0.6601 1.0079 36 0:48 [29]
134 30 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1771 15:00:02 ผสม 17.8S 40.4W -0.598 1.0076 33 0:49 [30]
134 31 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1789 22:11:58 ผสม 11S 151W -0.5297 1.0068 28 0:46 [31]
134 32 6 มิถุนายน ค.ศ. 1807 5:18:31 ผสม 4.7S 100.4E -0.4577 1.0055 21 0:38 [32]
134 33 16 มิถุนายน ค.ศ. 1825 12:19:03 ผสม 1N 6W -0.3812 1.0036 13 0:25 [33]
134 34 27 มิถุนายน ค.ศ. 1843 19:17:03 ผสม 5.9N 111W -0.3037 1.0011 4 0:7 [34]
134 35 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1861 2:10:26 วงแหวน 10N 145.8E -0.2231 0.9979 7 0:14 [35]
134 36 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1879 9:04:32 วงแหวน 13N 42.9E -0.1439 0.9942 20 0:39 [36]
134 37 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 15:56:58 วงแหวน 15.3N 59W -0.064 0.9899 35 1:5 [37]
134 38 10 สิงหาคม ค.ศ. 1915 22:52:25 วงแหวน 16.4N 161.4W 0.0124 0.9853 52 1:33 [38]
134 39 21 สิงหาคม ค.ศ. 1933 5:49:11 วงแหวน 16.9N 95.9E 0.0869 0.9801 71 2:4 [39]
134 40 1 กันยายน ค.ศ. 1951 12:51:51 วงแหวน 16.5N 8.5W 0.1557 0.9747 91 2:36 [40]
134 41 11 กันยายน ค.ศ. 1969 19:58:59 วงแหวน 15.6N 114.1W 0.2201 0.969 114 3:11 [41]
134 42 23 กันยายน ค.ศ. 1987 3:12:22 วงแหวน 14.3N 138.4E 0.2787 0.9634 137 3:49 [42]
134 43 3 ตุลาคม ค.ศ. 2005 10:32:47 วงแหวน 12.9N 28.7E 0.3306 0.9576 162 4:32 [43]
134 44 14 ตุลาคม ค.ศ. 2023 18:00:41 วงแหวน 11.4N 83.1W 0.3753 0.952 187 5:17 [44]
134 45 25 ตุลาคม ค.ศ. 2041 1:36:22 วงแหวน 9.9N 162.9E 0.4133 0.9467 213 6:7 [45]
134 46 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2059 9:18:15 วงแหวน 8.7N 47.1E 0.4454 0.9417 238 7:0 [46]
134 47 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2077 17:07:56 วงแหวน 7.8N 70.8W 0.4705 0.9371 262 7:54 [47]
134 48 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2095 1:02:57 วงแหวน 7.2N 169.8E 0.4903 0.933 285 8:47 [48]
134 49 8 ธันวาคม ค.ศ. 2113 9:03:27 วงแหวน 7.1N 48.9E 0.5049 0.9296 304 9:35 [49]
134 50 19 ธันวาคม ค.ศ. 2131 17:06:51 วงแหวน 7.6N 72.8W 0.5165 0.9267 321 10:14 [50]
134 51 30 ธันวาคม ค.ศ. 2149 1:13:04 วงแหวน 8.6N 164.7E 0.5253 0.9245 334 10:42 [51]
134 52 10 มกราคม ค.ศ. 2168 9:19:03 วงแหวน 10.3N 42.1E 0.5337 0.923 344 10:55 [52]
134 53 20 มกราคม ค.ศ. 2186 17:23:44 วงแหวน 12.8N 80.3W 0.5426 0.9221 350 10:53 [53]
134 54 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2204 1:25:26 วงแหวน 16N 157.8E 0.5535 0.9218 353 10:38 [54]
134 55 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2222 9:23:18 วงแหวน 20N 36.7E 0.5669 0.922 355 10:14 [55]
134 56 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2240 17:14:11 วงแหวน 24.7N 83W 0.5859 0.9228 356 9:41 [56]
134 57 6 มีนาคม ค.ศ. 2258 0:58:23 วงแหวน 30.2N 158.8E 0.6101 0.9239 359 9:4 [57]
134 58 16 มีนาคม ค.ศ. 2276 8:34:02 วงแหวน 36.4N 42.3E 0.6411 0.9253 362 8:23 [58]
134 59 27 มีนาคม ค.ศ. 2294 16:02:23 วงแหวน 43.2N 72.6W 0.6776 0.9269 370 7:42 [59]
134 60 7 เมษายน ค.ศ. 2312 23:19:32 วงแหวน 50.8N 174.7E 0.7231 0.9286 385 7:0 [60]
134 61 19 เมษายน ค.ศ. 2330 6:29:25 วงแหวน 59N 62.9E 0.7742 0.9302 412 6:19 [61]
134 62 29 เมษายน ค.ศ. 2348 13:29:00 วงแหวน 68.1N 48.8W 0.8338 0.9315 466 5:40 [62]
134 63 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2366 20:22:08 วงแหวน 77.9N 169.5W 0.8981 0.9323 583 5:3 [63]
134 64 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2384 3:05:26 วงแหวน 80.8N 0.8W 0.9701 0.9317 1115 4:28 [64]
134 65 1 มิถุนายน ค.ศ. 2402 9:44:38 บางส่วน 67.8N 135.9W 1.0452 0.8834 [65]
134 66 11 มิถุนายน ค.ศ. 2420 16:17:02 บางส่วน 66.8N 115.6E 1.1256 0.747 [66]
134 67 22 มิถุนายน ค.ศ. 2438 22:46:47 บางส่วน 65.8N 8.2E 1.2079 0.6068 [67]
134 68 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2456 5:13:16 บางส่วน 64.9N 98.1W 1.2925 0.4621 [68]
134 69 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2474 11:40:30 บางส่วน 64N 155.9E 1.3764 0.3182 [69]
134 70 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2492 18:08:32 บางส่วน 63.2N 49.8E 1.4594 0.1755 [70]
134 71 6 สิงหาคม ค.ศ. 2510 0:38:56 บางส่วน 62.6N 56.5W 1.5405 0.0362 [71]

อ้างอิง[แก้]