แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 144

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุริยุปราคาบางส่วนวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2006 (จากเหตุการณ์แบบวงแหวน) จากเซาเปาลู บราซิล
สมาชิกลำดับที่ 16

แซรอสชุดที่ 144 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 144 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 39 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 23 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1736 – ค.ศ. 2980 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
144 1 11 เมษายน ค.ศ. 1736 7:18:07 บางส่วน 71.5S 134.3E -1.5166 0.0748 [1]
144 2 22 เมษายน ค.ศ. 1754 14:25:57 บางส่วน 71S 14E -1.4631 0.1669 [2]
144 3 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1772 21:26:41 บางส่วน 70.2S 104.1W -1.4043 0.2683 [3]
144 4 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1790 4:17:21 บางส่วน 69.4S 140.9E -1.3374 0.384 [4]
144 5 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1808 11:02:35 บางส่วน 68.4S 27.8E -1.2665 0.5064 [5]
144 6 5 มิถุนายน ค.ศ. 1826 17:39:05 บางส่วน 67.4S 82.5W -1.1887 0.6407 [6]
144 7 16 มิถุนายน ค.ศ. 1844 0:13:22 บางส่วน 66.4S 168.3E -1.1092 0.7778 [7]
144 8 27 มิถุนายน ค.ศ. 1862 6:42:21 บางส่วน 65.4S 60.8E -1.0252 0.9222 [8]
144 9 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1880 13:10:28 วงแหวน 46.4S 33.4W -0.9406 0.9441 611 5:47 [9]
144 10 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1898 19:36:54 วงแหวน 35.7S 130.1W -0.8546 0.945 385 6:11 [10]
144 11 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 2:06:10 วงแหวน 29S 132.4E -0.7709 0.9447 313 6:24 [11]
144 12 10 สิงหาคม ค.ศ. 1934 8:37:48 วงแหวน 24.5S 34.6E -0.689 0.9436 280 6:33 [12]
144 13 20 สิงหาคม ค.ศ. 1952 15:13:35 วงแหวน 21.7S 64.1W -0.6102 0.942 264 6:40 [13]
144 14 31 สิงหาคม ค.ศ. 1970 21:55:30 วงแหวน 20.3S 164W -0.5364 0.94 258 6:47 [14]
144 15 11 กันยายน ค.ศ. 1988 4:44:29 วงแหวน 20S 94.4E -0.4681 0.9377 258 6:57 [15]
144 16 22 กันยายน ค.ศ. 2006 11:41:16 วงแหวน 20.6S 9.1W -0.4062 0.9352 261 7:9 [16]
144 17 2 ตุลาคม ค.ศ. 2024 18:46:13 วงแหวน 22S 114.5W -0.3509 0.9326 266 7:25 [17]
144 18 14 ตุลาคม ค.ศ. 2042 2:00:42 วงแหวน 23.7S 137.8E -0.303 0.93 273 7:44 [18]
144 19 24 ตุลาคม ค.ศ. 2060 9:24:10 วงแหวน 25.8S 28.1E -0.2625 0.9277 281 8:6 [19]
144 20 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2078 16:55:44 วงแหวน 27.8S 83.3W -0.2285 0.9255 287 8:29 [20]
144 21 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2096 0:36:15 วงแหวน 29.7S 163.3E -0.2018 0.9237 294 8:53 [21]
144 22 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2114 8:24:15 วงแหวน 31.3S 48.4E -0.1815 0.9223 298 9:15 [22]
144 23 7 ธันวาคม ค.ศ. 2132 16:18:43 วงแหวน 32.2S 67.9W -0.1661 0.9215 301 9:33 [23]
144 24 19 ธันวาคม ค.ศ. 2150 0:17:02 วงแหวน 32.3S 175E -0.1535 0.9211 302 9:46 [24]
144 25 29 ธันวาคม ค.ศ. 2168 8:19:33 วงแหวน 31.6S 56.7E -0.1444 0.9215 300 9:52 [25]
144 26 9 มกราคม ค.ศ. 2187 16:23:41 วงแหวน 30S 62.1W -0.1365 0.9224 296 9:51 [26]
144 27 21 มกราคม ค.ศ. 2205 0:27:32 วงแหวน 27.5S 178.6E -0.1281 0.9241 289 9:42 [27]
144 28 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2223 8:29:43 วงแหวน 24.1S 59.2E -0.118 0.9263 279 9:26 [28]
144 29 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2241 16:28:39 วงแหวน 19.9S 60W -0.1046 0.9292 267 9:4 [29]
144 30 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2259 0:23:41 วงแหวน 15S 178.8W -0.0875 0.9326 253 8:36 [30]
144 31 5 มีนาคม ค.ศ. 2277 8:11:55 วงแหวน 9.5S 63.6E -0.0645 0.9366 236 8:4 [31]
144 32 16 มีนาคม ค.ศ. 2295 15:54:34 วงแหวน 3.6S 53W -0.0362 0.9409 219 7:29 [32]
144 33 27 มีนาคม ค.ศ. 2313 23:29:31 วงแหวน 2.6N 167.9W -0.0011 0.9456 200 6:50 [33]
144 34 8 เมษายน ค.ศ. 2331 6:57:09 วงแหวน 9.2N 79E 0.0408 0.9506 181 6:7 [34]
144 35 18 เมษายน ค.ศ. 2349 14:16:52 วงแหวน 16N 32.1W 0.0899 0.9557 162 5:23 [35]
144 36 29 เมษายน ค.ศ. 2367 21:30:03 วงแหวน 22.8N 141.2W 0.1451 0.9607 144 4:38 [36]
144 37 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2385 4:36:49 วงแหวน 29.5N 111.9E 0.2063 0.9657 126 3:53 [37]
144 38 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2403 11:36:55 วงแหวน 36.1N 7.4E 0.2737 0.9705 110 3:10 [38]
144 39 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2421 18:32:59 วงแหวน 42.4N 95W 0.3451 0.975 95 2:32 [39]
144 40 12 มิถุนายน ค.ศ. 2439 1:25:22 วงแหวน 48.2N 165.1E 0.4206 0.9791 82 1:59 [40]
144 41 22 มิถุนายน ค.ศ. 2457 8:16:13 วงแหวน 53.2N 67.4E 0.4979 0.9827 71 1:32 [41]
144 42 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2475 15:05:22 วงแหวน 57.3N 27.7W 0.5775 0.9858 62 1:11 [42]
144 43 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2493 21:56:36 วงแหวน 60.3N 121.4W 0.6562 0.9882 55 0:56 [43]
144 44 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2511 4:49:26 วงแหวน 62.1N 146.2E 0.7346 0.9899 52 0:45 [44]
144 45 5 สิงหาคม ค.ศ. 2529 11:45:36 วงแหวน 62.9N 53.9E 0.8109 0.991 54 0:39 [45]
144 46 16 สิงหาคม ค.ศ. 2547 18:46:36 วงแหวน 63N 38.6W 0.8841 0.991 67 0:37 [46]
144 47 27 สิงหาคม ค.ศ. 2565 1:53:56 วงแหวน 63N 129.3W 0.9527 0.99 117 0:39 [47]
144 48 7 กันยายน ค.ศ. 2583 9:09:01 บางส่วน 61.3N 150.8E 1.016 0.9596 [48]
144 49 18 กันยายน ค.ศ. 2601 16:30:38 บางส่วน 61.1N 32.1E 1.0746 0.8541 [49]
144 50 30 กันยายน ค.ศ. 2619 0:02:28 บางส่วน 61.2N 89.2W 1.1256 0.762 [50]
144 51 10 ตุลาคม ค.ศ. 2637 7:42:11 บางส่วน 61.4N 147.6E 1.1709 0.6802 [51]
144 52 21 ตุลาคม ค.ศ. 2655 15:32:13 บางส่วน 61.7N 21.7E 1.2084 0.6123 [52]
144 53 31 ตุลาคม ค.ศ. 2673 23:29:55 บางส่วน 62.2N 106.2W 1.2404 0.5544 [53]
144 54 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2691 7:38:14 บางส่วน 62.8N 123.2E 1.2646 0.5105 [54]
144 55 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2709 15:53:41 บางส่วน 63.6N 9.5W 1.2837 0.4759 [55]
144 56 5 ธันวาคม ค.ศ. 2727 0:17:21 บางส่วน 64.4N 144.5W 1.2968 0.4521 [56]
144 57 15 ธันวาคม ค.ศ. 2745 8:47:08 บางส่วน 65.4N 78.7E 1.3057 0.4358 [57]
144 58 26 ธันวาคม ค.ศ. 2763 17:23:22 บางส่วน 66.4N 60.1W 1.3098 0.4283 [58]
144 59 6 มกราคม ค.ศ. 2782 2:02:17 บางส่วน 67.5N 159.9E 1.3126 0.4228 [59]
144 60 17 มกราคม ค.ศ. 2800 10:43:57 บางส่วน 68.6N 18.7E 1.3141 0.42 [60]
144 61 27 มกราคม ค.ศ. 2818 19:25:58 บางส่วน 69.6N 123.1W 1.3157 0.4167 [61]
144 62 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2836 4:08:21 บางส่วน 70.5N 94.2E 1.3175 0.413 [62]
144 63 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2854 12:46:44 บางส่วน 71.2N 48W 1.3232 0.4021 [63]
144 64 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2872 21:22:44 บางส่วน 71.7N 169.8E 1.3315 0.3864 [64]
144 65 12 มีนาคม ค.ศ. 2890 5:52:26 บางส่วน 72N 28.9E 1.3454 0.36 [65]
144 66 23 มีนาคม ค.ศ. 2908 14:18:02 บางส่วน 72.1N 111.2W 1.3632 0.3262 [66]
144 67 3 เมษายน ค.ศ. 2926 22:34:55 บางส่วน 71.9N 111E 1.3882 0.2785 [67]
144 68 14 เมษายน ค.ศ. 2944 6:47:04 บางส่วน 71.4N 25.3W 1.4176 0.2219 [68]
144 69 25 เมษายน ค.ศ. 2962 14:50:32 บางส่วน 70.8N 158.9W 1.4546 0.1507 [69]
144 70 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2980 22:48:34 บางส่วน 70N 69.5E 1.4963 0.0697 [70]

อ้างอิง[แก้]