แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 151

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 151 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 151 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 18 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 6 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 1 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 39 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1776 – ค.ศ. 3056 กินเวลาทั้งสิ้น 1280.14 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
151 1 14 สิงหาคม ค.ศ. 1776 5:22:56 บางส่วน 70.6N 123.5W 1.5357 0.0435 [1]
151 2 25 สิงหาคม ค.ศ. 1794 12:08:56 บางส่วน 71.3N 121.9E 1.4616 0.1709 [2]
151 3 5 กันยายน ค.ศ. 1812 19:04:10 บางส่วน 71.8N 4.5E 1.3939 0.2874 [3]
151 4 17 กันยายน ค.ศ. 1830 2:08:12 บางส่วน 72.1N 115.6W 1.3325 0.393 [4]
151 5 27 กันยายน ค.ศ. 1848 9:21:19 บางส่วน 72.2N 121.9E 1.2774 0.4875 [5]
151 6 8 ตุลาคม ค.ศ. 1866 16:44:22 บางส่วน 71.9N 3W 1.2296 0.5693 [6]
151 7 19 ตุลาคม ค.ศ. 1884 0:17:42 บางส่วน 71.5N 130.2W 1.1892 0.6385 [7]
151 8 31 ตุลาคม ค.ศ. 1902 8:00:18 บางส่วน 70.8N 100.8E 1.1556 0.696 [8]
151 9 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1920 15:52:15 บางส่วน 69.9N 29.8W 1.1287 0.742 [9]
151 10 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 23:52:25 บางส่วน 68.9N 162W 1.1077 0.7781 [10]
151 11 2 ธันวาคม ค.ศ. 1956 8:00:35 บางส่วน 67.9N 64.6E 1.0923 0.8047 [11]
151 12 13 ธันวาคม ค.ศ. 1974 16:13:13 บางส่วน 66.8N 69.4W 1.0797 0.8266 [12]
151 13 24 ธันวาคม ค.ศ. 1992 0:31:41 บางส่วน 65.7N 155.7E 1.0711 0.8422 [13]
151 14 4 มกราคม ค.ศ. 2011 8:51:42 บางส่วน 64.7N 20.8E 1.0627 0.8576 [14]
151 15 14 มกราคม ค.ศ. 2029 17:13:48 บางส่วน 63.7N 114.2W 1.0553 0.8714 [15]
151 16 26 มกราคม ค.ศ. 2047 1:33:18 บางส่วน 62.9N 111.7E 1.045 0.8907 [16]
151 17 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2065 9:52:26 บางส่วน 62.2N 21.9W 1.0336 0.9123 [17]
151 18 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2083 18:06:36 บางส่วน 61.6N 154.1W 1.017 0.9433 [18]
151 19 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2101 2:16:26 วงแหวน 60.5N 80E 0.9964 0.9609 - 2:44 [19]
151 20 11 มีนาคม ค.ศ. 2119 10:19:19 วงแหวน 56.7N 29.2W 0.9693 0.9694 451 2:13 [20]
151 21 21 มีนาคม ค.ศ. 2137 18:16:38 วงแหวน 55.6N 144.8W 0.9369 0.9769 233 1:40 [21]
151 22 2 เมษายน ค.ศ. 2155 2:06:34 วงแหวน 55.6N 101.3E 0.8975 0.9844 123 1:7 [22]
151 23 12 เมษายน ค.ศ. 2173 9:49:40 วงแหวน 56.2N 10.3W 0.8515 0.9919 53 0:35 [23]
151 24 23 เมษายน ค.ศ. 2191 17:26:06 วงแหวน 57N 119.2W 0.7991 0.9993 4 0:3 [24]
151 25 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2209 0:56:53 ผสม 57.7N 134.4E 0.7413 1.0065 34 0:28 [25]
151 26 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2227 8:21:32 เต็มดวง 57.7N 30.8E 0.6774 1.0135 63 0:59 [26]
151 27 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2245 15:42:04 เต็มดวง 56.7N 71.4W 0.6089 1.0201 86 1:30 [27]
151 28 6 มิถุนายน ค.ศ. 2263 22:58:57 เต็มดวง 54.4N 173.1W 0.5366 1.0261 105 2:1 [28]
151 29 17 มิถุนายน ค.ศ. 2281 6:14:41 เต็มดวง 50.8N 84.2E 0.4621 1.0316 121 2:32 [29]
151 30 28 มิถุนายน ค.ศ. 2299 13:27:43 เต็มดวง 46N 19.5W 0.3846 1.0365 133 3:3 [30]
151 31 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2317 20:42:40 เต็มดวง 40.4N 125.3W 0.3078 1.0406 143 3:32 [31]
151 32 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2335 3:57:49 เต็มดวง 34N 127.4E 0.2306 1.044 151 3:58 [32]
151 33 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2353 11:17:06 เต็มดวง 27.2N 17.8E 0.1559 1.0467 158 4:20 [33]
151 34 11 สิงหาคม ค.ศ. 2371 18:38:04 เต็มดวง 19.9N 93W 0.0821 1.0487 162 4:36 [34]
151 35 22 สิงหาคม ค.ศ. 2389 2:05:53 เต็มดวง 12.5N 153.9E 0.0133 1.05 166 4:45 [35]
151 36 2 กันยายน ค.ศ. 2407 9:38:25 เต็มดวง 5.1N 39.2E -0.0517 1.0506 168 4:48 [36]
151 37 12 กันยายน ค.ศ. 2425 17:18:07 เต็มดวง 2.3S 77.5W -0.1113 1.0507 169 4:47 [37]
151 38 24 กันยายน ค.ศ. 2443 1:04:47 เต็มดวง 9.6S 164.1E -0.1656 1.0502 169 4:39 [38]
151 39 4 ตุลาคม ค.ศ. 2461 9:00:22 เต็มดวง 16.5S 43.7E -0.2131 1.0495 168 4:30 [39]
151 40 15 ตุลาคม ค.ศ. 2479 17:04:11 เต็มดวง 23S 78.3W -0.2538 1.0484 166 4:18 [40]
151 41 26 ตุลาคม ค.ศ. 2497 1:15:23 เต็มดวง 29.1S 158.5E -0.2889 1.0472 164 4:6 [41]
151 42 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2515 9:35:34 เต็มดวง 34.4S 33.9E -0.3169 1.0459 161 3:53 [42]
151 43 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2533 18:03:10 เต็มดวง 38.9S 91.5W -0.3394 1.0448 159 3:43 [43]
151 44 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2551 2:38:19 เต็มดวง 42.3S 142.3E -0.3559 1.0438 157 3:34 [44]
151 45 9 ธันวาคม ค.ศ. 2569 11:18:32 เต็มดวง 44.7S 15.8E -0.3687 1.0431 155 3:27 [45]
151 46 20 ธันวาคม ค.ศ. 2587 20:04:49 เต็มดวง 45.6S 111.5W -0.3767 1.0428 154 3:22 [46]
151 47 1 มกราคม ค.ศ. 2606 4:53:56 เต็มดวง 45.3S 120.5E -0.3828 1.0428 155 3:20 [47]
151 48 12 มกราคม ค.ศ. 2624 13:45:09 เต็มดวง 43.8S 8.4W -0.3874 1.0433 157 3:21 [48]
151 49 22 มกราคม ค.ศ. 2642 22:36:33 เต็มดวง 41.4S 138.1W -0.3923 1.0443 160 3:24 [49]
151 50 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2660 7:27:32 เต็มดวง 38.2S 91.5E -0.3977 1.0457 165 3:30 [50]
151 51 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2678 16:14:59 เต็มดวง 34.8S 38.7W -0.4062 1.0475 172 3:38 [51]
151 52 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2696 0:58:48 เต็มดวง 31.1S 168.7W -0.4179 1.0496 180 3:48 [52]
151 53 8 มีนาคม ค.ศ. 2714 9:37:13 เต็มดวง 27.6S 62.3E -0.4342 1.052 189 4:1 [53]
151 54 18 มีนาคม ค.ศ. 2732 18:10:35 เต็มดวง 24.4S 65.8W -0.4552 1.0544 200 4:15 [54]
151 55 30 มีนาคม ค.ศ. 2750 2:35:25 เต็มดวง 21.8S 168.1E -0.4832 1.057 212 4:31 [55]
151 56 9 เมษายน ค.ศ. 2768 10:54:27 เต็มดวง 19.9S 43.4E -0.5162 1.0595 225 4:48 [56]
151 57 20 เมษายน ค.ศ. 2786 19:04:46 เต็มดวง 18.9S 79.1W -0.5565 1.0617 240 5:5 [57]
151 58 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2804 3:09:24 เต็มดวง 19S 159.6E -0.6018 1.0636 257 5:21 [58]
151 59 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2822 11:04:34 เต็มดวง 20.4S 40.6E -0.6549 1.065 278 5:34 [59]
151 60 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2840 18:55:22 เต็มดวง 23.1S 77.7W -0.7118 1.0657 303 5:41 [60]
151 61 3 มิถุนายน ค.ศ. 2858 2:37:58 เต็มดวง 27.6S 165.7E -0.775 1.0656 338 5:38 [61]
151 62 13 มิถุนายน ค.ศ. 2876 10:16:45 เต็มดวง 33.8S 49.4E -0.8414 1.0645 391 5:25 [62]
151 63 24 มิถุนายน ค.ศ. 2894 17:49:14 เต็มดวง 42.9S 66.3W -0.9127 1.062 502 4:55 [63]
151 64 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2912 1:20:07 เต็มดวง 58.5S 176E -0.9849 1.0568 - 3:59 [64]
151 65 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2930 8:47:32 บางส่วน 68.5S 53E -1.0593 0.9063 [65]
151 66 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2948 16:14:08 บางส่วน 69.5S 69.8W -1.1339 0.762 [66]
151 67 7 สิงหาคม ค.ศ. 2966 23:40:32 บางส่วน 70.3S 166.9E -1.2079 0.6193 [67]
151 68 18 สิงหาคม ค.ศ. 2984 7:08:25 บางส่วน 71.1S 42.6E -1.28 0.481 [68]
151 69 30 สิงหาคม ค.ศ. 3002 14:38:31 บางส่วน 71.6S 82.8W -1.3497 0.481
151 70 9 กันยายน ค.ศ. 3020 22:11:39 บางส่วน 72.0S 150.7E -1.4162 0.481
151 71 21 กันยายน ค.ศ. 3038 5:49:43 บางส่วน 72.2S 22.7E -1.4781 0.481
151 72 1 ตุลาคม ค.ศ. 3056 13:33:09 บางส่วน 72.1S 106.6W -1.5349 0.481

อ้างอิง[แก้]