แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 111

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 111 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 79 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 111 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 21 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 11 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 14 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 17 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 16 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 528 - ค.ศ. 1935 กินเวลาทั้งสิ้น 1,406 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
111 1 30 สิงหาคม ค.ศ. 528 20:01:34 บางส่วน 71.4N 17.5E 1.5569 0.0164 [1]
111 2 11 กันยายน ค.ศ. 546 3:08:22 บางส่วน 71.8N 103.8W 1.5085 0.0994 [2]
111 3 21 กันยายน ค.ศ. 564 10:24:56 บางส่วน 72N 132.2E 1.4676 0.1693 [3]
111 4 2 ตุลาคม ค.ศ. 582 17:50:20 บางส่วน 71.8N 6E 1.4333 0.2276 [4]
111 5 13 ตุลาคม ค.ศ. 600 1:25:21 บางส่วน 71.5N 122.5W 1.4062 0.2734 [5]
111 6 4 ตุลาคม ค.ศ. 618 9:08:27 บางส่วน 70.8N 107.5E 1.3853 0.3086 [6]
111 7 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 636 16:57:50 บางส่วน 70N 23.5W 1.369 0.336 [7]
111 8 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 654 0:54:10 บางส่วน 69.1N 155.6W 1.3578 0.3547 [8]
111 9 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 672 8:54:26 บางส่วน 68N 72E 1.349 0.3694 [9]
111 10 6 ธันวาคม ค.ศ. 690 16:57:53 บางส่วน 66.9N 60.6W 1.3426 0.3801 [10]
111 11 17 ธันวาคม ค.ศ. 708 1:00:57 บางส่วน 65.8N 167.5E 1.3352 0.3923 [11]
111 12 28 ธันวาคม ค.ศ. 726 9:04:22 บางส่วน 64.8N 35.9E 1.3278 0.4046 [12]
111 13 7 มกราคม ค.ศ. 745 17:04:29 บางส่วน 63.8N 94.4W 1.3168 0.4226 [13]
111 14 19 มกราคม ค.ศ. 763 1:00:28 บางส่วน 63N 136.6E 1.3022 0.447 [14]
111 15 29 มกราคม ค.ศ. 781 8:50:22 บางส่วน 62.2N 9.5E 1.282 0.4807 [15]
111 16 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 799 16:34:07 บางส่วน 61.6N 116W 1.2562 0.5241 [16]
111 17 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 817 0:10:20 บางส่วน 61.2N 120.6E 1.2237 0.5794 [17]
111 18 3 มีนาคม ค.ศ. 835 7:38:42 บางส่วน 60.9N 0.7W 1.1839 0.6476 [18]
111 19 13 มีนาคม ค.ศ. 853 14:59:08 บางส่วน 60.8N 120W 1.1368 0.729 [19]
111 20 24 มีนาคม ค.ศ. 871 22:12:34 บางส่วน 60.8N 122.4E 1.0832 0.8227 [20]
111 21 4 เมษายน ค.ศ. 889 5:17:45 บางส่วน 61N 6.9E 1.0218 0.9306 [21]
111 22 15 เมษายน ค.ศ. 907ช 12:17:35 วงแหวน 63.9N 70.9W 0.9549 0.955 557 3:04 [22]
111 23 25 เมษายน ค.ศ. 925 19:11:24 วงแหวน 64.2N 156.5W 0.8822 0.9628 285 2:40 [23]
111 24 7 พฤษภาคม ค.ศ. 943 2:02:38 วงแหวน 64N 114.2E 0.8059 0.9693 185 2:17 [24]
111 25 17 พฤษภาคม ค.ศ. 961 8:48:53 วงแหวน 62.8N 25.1E 0.7245 0.9753 128 1:54 [25]
111 26 28 พฤษภาคม ค.ศ. 979 15:35:35 วงแหวน 60.5N 65.9W 0.6424 0.9806 90 1:34 [26]
111 27 7 มิถุนายน ค.ศ. 997 22:20:33 วงแหวน 56.8N 158.6W 0.558 0.9853 63 1:15 [27]
111 28 19 มิถุนายน ค.ศ. 1015 5:08:27 วงแหวน 52N 105.3E 0.4748 0.9894 43 0:57 [28]
111 29 29 มิถุนายน ค.ศ. 1033 11:57:10 วงแหวน 46.2N 6.8E 0.3912 0.9928 27 0:40 [29]
111 30 50 กรกฎาคม ค.ศ. 1051 18:52:23 วงแหวน 39.9N 95.1W 0.312 0.9957 16 0:26 [30]
111 31 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1069 1:51:43 วงแหวน 33.2N 160.5E 0.2355 0.9979 8 0:13 [31]
111 32 1 สิงหาคม ค.ศ. 1087 8:58:39 วงแหวน 26.2N 53.1E 0.1644 0.9996 1 0:02 [32]
111 33 11 สิงหาคม ค.ศ. 1105 16:12:35 ผสม 19N 56.6W 0.0982 1.0008 3 0:05 [33]
111 34 22 สิงหาคม ค.ศ. 1123 23:36:13 ผสม 11.9N 169.3W 0.0391 1.0016 6 0:10 [34]
111 35 2 กันยายน ค.ศ. 1141 7:08:35 ผสม 4.9N 75.7E -0.0136 1.0021 7 0:13 [35]
111 36 13 กันยายน ค.ศ. 1159 14:50:28 ผสม 1.9S 41.8W -0.0591 1.0023 8 0:15 [36]
111 37 23 กันยายน ค.ศ. 1177 22:42:22 ผสม 8.3S 161.5W -0.0971 1.0025 9 0:16 [37]
111 38 5 ตุลาคม ค.ศ. 1195 6:44:13 ผสม 14.3S 76.6E -0.1277 1.0026 9 0:16 [38]
111 39 15 ตุลาคม ค.ศ. 1213 14:54:53 ผสม 19.8S 47W -0.1519 1.0029 10 0:18 [39]
111 40 26 ตุลาคม ค.ศ. 1231 23:14:27 ผสม 24.6S 172.2W -0.1694 1.0033 12 0:20 [40]
111 41 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1249 7:41:11 ผสม 28.7S 61.6E -0.1817 1.0041 14 0:24 [41]
111 42 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1267 16:14:34 ผสม 31.8S 65.6W -0.1891 1.0052 18 0:30 [42]
111 43 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1285 0:51:28 ผสม 33.9S 167E -0.1943 1.0068 24 0:39 [43]
111 44 9 ธันวาคม ค.ศ. 1303 9:32:53 ผสม 34.9S 39E -0.1964 1.0089 31 0:50 [44]
111 45 19 ธันวาคม ค.ศ. 1321 18:15:02 ผสม 34.9S 89.2W -0.1987 1.0115 40 1:04 [45]
111 46 31 ธันวาคม ค.ศ. 1339 2:57:36 ผสม 33.9S 142.5E -0.2011 1.0147 52 1:20 [46]
111 47 10 มกราคม ค.ศ. 1358 11:37:17 เต็มดวง 32S 14.4E -0.2065 1.0183 64 1:38 [47]
111 48 21 มกราคม ค.ศ. 1376 20:15:01 เต็มดวง 29.5S 113.5W -0.2141 1.0225 78 1:58 [48]
111 49 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1394 4:47:49 เต็มดวง 26.6S 119.2E -0.2268 1.027 94 2:19 [49]
111 50 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1412 13:15:02 เต็มดวง 23.5S 7W -0.2446 1.0319 111 2:42 [50]
111 51 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1430 21:35:50 เต็มดวง 20.5S 131.9W -0.2685 1.0369 128 3:05 [51]
111 52 5 มีนาคม ค.ศ. 1448 5:49:57 เต็มดวง 17.7S 104.7E -0.2984 1.0421 147 3:30 [52]
111 53 16 มียาคม ค.ศ. 1466 13:57:13 เต็มดวง 15.3S 17.1W -0.3348 1.0471 165 3:56 [53]
111 54 26 มีนาคม ค.ศ. 1484 21:56:47 เต็มดวง 13.5S 137W -0.3782 1.0521 185 4:22 [54]
111 55 7 เมษายน ค.ศ. 1502 5:49:59 เต็มดวง 12.6S 104.7E -0.4276 1.0567 205 4:49 [55]
111 56 14 เมษายน ค.ศ. 1520 13:36:46 เต็มดวง 12.6S 12.2W -0.4825 1.0609 226 5:15 [56]
111 57 28 เมษายน ค.ศ. 1538 21:17:31 เต็มดวง 13.7S 127.7W -0.5432 1.0645 249 5:38 [57]
111 58 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1556 4:53:36 เต็มดวง 16S 117.8E -0.6079 1.0673 274 5:58 [58]
111 59 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1574 12:25:42 เต็มดวง 19.7S 3.7E -0.6763 1.0694 305 6:09 [59]
111 60 9 มิถุนายน ค.ศ. 1592 19:55:49 เต็มดวง 24.7S 110.3W -0.7465 1.0705 344 6:11 [60]
111 61 21 มิถุนายน ค.ศ. 1610 3:23:00 เต็มดวง 31.5S 135.5E -0.8193 1.0705 400 5:59 [61]
111 62 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1628 10:50:39 เต็มดวง 40.3S 20E -0.8917 1.0692 501 5:32 [62]
111 63 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1646 18:18:19 เต็มดวง 53.2S 98W -0.9641 1.0658 834 4:44 [63]
111 64 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1664 1:48:46 บางส่วน 68.8S 134.7E -1.0343 0.9581 [64]
111 65 3 สิงหาคม ค.ศ. 1682 9:21:11 บางส่วน 69.7S 9.5E -1.1028 0.8246 [65]
111 66 14 สิงหาคม ค.ศ. 1700 16:59:06 บางส่วน 70.6S 117.5W -1.1668 0.7 [66]
111 67 26 สิงหาคม ค.ศ. 1718 0:41:45 บางส่วน 71.2S 113.7E -1.2267 0.5837 [67]
111 68 5 กันยายน ค.ศ. 1736 8:30:26 บางส่วน 71.7S 17.1W -1.2817 0.4775 [68]
111 69 16 กันยายน ค.ศ. 1754 16:25:41 บางส่วน 71.9S 149.9W -1.3314 0.3821 [69]
111 70 27 กันยายน ค.ศ. 1772 0:28:19 บางส่วน 72S 75.4E -1.3751 0.2988 [70]
111 71 8 ตุลาคม ค.ศ. 1790 8:38:52 บางส่วน 71.7S 61.3W -1.4122 0.2287 [71]
111 72 19 ตุลาคม ค.ศ. 1808 16:55:30 บางส่วน 71.3S 160.8E -1.4443 0.1687 [72]
111 73 31 ตุลาคม ค.ศ. 1826 1:20:39 บางส่วน 70.6S 21.2E -1.4696 0.1222 [73]
111 74 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1844 9:51:45 บางส่วน 69.8S 119.3W -1.4902 0.0847 [74]
111 75 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1862 18:29:48 บางส่วน 68.8S 99.1E -1.5052 0.058 [75]
111 76 2 ธันวาคม ค.ศ. 1880 3:11:33 บางส่วน 67.8S 42.9W -1.5172 0.0369 [76]
111 77 13 ธันวาคม ค.ศ. 1898 11:58:13 บางส่วน 66.8S 174.5E -1.5253 0.0231 [77]
111 78 24 ธันวาคม ค.ศ. 1916 20:46:22 บางส่วน 65.7S 32.1E -1.5321 0.0114 [78]
111 79 5 มกราคม ค.ศ. 1935 5:35:46 บางส่วน 64.7S 110.2W -1.5381 0.0013 [79]

อ้างอิง[แก้]