แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 117

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1766
เป็นครั้งที่ 55 ของแซรอสนี้
16 เมษายน ค.ศ. 1874
เป็นครั้งที่ 61 ของแซรอสนี้

แซรอสชุดที่ 117 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 117 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 23 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 5 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 28 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 792 - ค.ศ. 2054 กินเวลาทั้งสิ้น 1,262 ปี ชุดแซรอสนี้จะเริ่มขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือ และจะไปสิ้นสุดบริเวณขั้วโลกใต้

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
117 1 24 มิถุนายน ค.ศ. 792 6:42:26 บางส่วน 66.4N 80.5W 1.532 0.0523 [1]
117 2 5 กรกฎาคม ค.ศ. 810 13:05:52 บางส่วน 67.4N 172.4E 1.4484 0.1957 [2]
117 3 15 กรกฎาคม ค.ศ. 828 19:32:47 บางส่วน 68.4N 64E 1.3671 0.3348 [3]
117 4 27 กรกฎาคม ค.ศ. 846 2:04:20 บางส่วน 69.3N 46.2W 1.2888 0.4684 [4]
117 5 6 สิงหาคม ค.ศ. 864 8:42:56 บางส่วน 70.2N 158.6W 1.2155 0.5928 [5]
117 6 17 สิงหาคม ค.ศ. 882 15:29:23 บางส่วน 71N 86.3E 1.1482 0.7066 [6]
117 7 27 สิงหาคม ค.ศ. 900 22:23:35 บางส่วน 71.6N 31.2W 1.0865 0.8104 [7]
117 8 8 กันยายน ค.ศ. 918 5:27:33 บางส่วน 72N 151.7W 1.0322 0.9012 [8]
117 9 18 กันยายน ค.ศ. 936 12:40:59 วงแหวน 70.1N 58.4E 0.9851 0.9215 - 5:59 [9]
117 10 29 กันยายน ค.ศ. 954 20:04:21 วงแหวน 61.4N 80.1W 0.9454 0.922 912 6:47 [10]
117 11 10 ตุลาคม ค.ศ. 972 3:36:50 วงแหวน 54N 155.2E 0.9127 0.9216 724 7:31 [11]
117 12 21 ตุลาคม ค.ศ. 990 11:18:42 วงแหวน 47.9N 32.3E 0.887 0.9211 644 8:09 [12]
117 13 31 ตุลาคม ค.ศ. 1008 19:08:48 วงแหวน 43N 90.9W 0.8676 0.9207 601 8:43 [13]
117 14 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1026 3:05:07 วงแหวน 39N 145.2E 0.8527 0.9208 573 9:08 [14]
117 15 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1044 11:07:50 วงแหวน 36N 20.3E 0.8426 0.9213 555 9:24 [15]
117 16 3 ธันวาคม ค.ศ. 1062 19:13:41 วงแหวน 33.8N 105.1W 0.8342 0.9223 534 9:26 [16]
117 17 14 ธันวาคม ค.ศ. 1080 3:22:42 วงแหวน 32.4N 129E 0.8281 0.9239 512 9:16 [17]
117 18 25 ธันวาคม ค.ศ. 1098 11:30:26 วงแหวน 31.4N 3.5E 0.8201 0.9263 483 8:53 [18]
117 19 4 มกราคม ค.ศ. 1117 19:38:51 วงแหวน 31N 121.9W 0.8121 0.9292 450 8:19 [19]
117 20 16 มกราคม ค.ศ. 1135 3:43:17 วงแหวน 30.9N 114E 0.7997 0.9329 410 7:39 [20]
117 21 26 มกราคม ค.ศ. 1153 11:44:14 วงแหวน 31.1N 9W 0.7839 0.9372 367 6:53 [21]
117 22 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1171 19:38:30 วงแหวน 31.6N 129.7W 0.7618 0.9421 321 6:05 [22]
117 23 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1189 3:27:37 วงแหวน 32.3N 111.4E 0.7346 0.9475 276 5:18 [23]
117 24 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1207 11:09:12 วงแหวน 33.2N 5W 0.7002 0.9534 232 4:32 [24]
117 25 10 มีนาคม ค.ศ. 1225 18:43:38 วงแหวน 34.3N 118.9W 0.659 0.9596 190 3:49 [25]
117 26 22 มีนาคม ค.ศ. 1243 2:10:26 วงแหวน 35.5N 129.9E 0.6104 0.9659 152 3:08 [26]
117 27 1 เมษายน ค.ศ. 1261 9:30:56 วงแหวน 36.6N 21E 0.556 0.9724 117 2:31 [27]
117 28 12 เมษายน ค.ศ. 1279 16:44:04 วงแหวน 37.4N 85.3W 0.4945 0.9788 86 1:55 [28]
117 29 22 เมษายน ค.ศ. 1297 23:51:57 วงแหวน 37.7N 170.4E 0.4275 0.985 58 1:22 [29]
117 30 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1315 6:54:52 วงแหวน 37.3N 67.7E 0.3556 0.9909 34 0:51 [30]
117 31 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1333 13:55:23 วงแหวน 36.1N 34.2W 0.2806 0.9964 13 0:20 [31]
117 32 25 พฤษถาคม ค.ศ. 1351 20:52:03 ผสม 33.7N 135.5W 0.2015 1.0016 6 0:9 [32]
117 33 5 มิถุนายน ค.ศ. 1369 3:49:31 ผสม 30.4N 122.5E 0.1222 1.0061 21 0:37 [33]
117 34 16 มิถุนายน ค.ศ. 1387 10:46:23 ผสม 26N 19.8E 0.0416 1.01 35 1:03 [34]
117 35 26 มิถุนายน ค.ศ. 1405 17:47:04 ผสม 20.9N 84.7W -0.037 1.0134 46 1:26 [35]
117 36 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1423 0:48:40 ผสม 15N 169.7E -0.1158 1.0161 55 1:45 [36]
117 37 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1441 7:57:16 เต็มดวง 8.6N 61.6E -0.1896 1.0181 63 1:59 [37]
117 38 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1459 15:10:11 เต็มดวง 1.8N 48.2W -0.2605 1.0196 69 2:07 [38]
117 39 8 สิงหาคม ค.ศ. 1477 22:30:57 เต็มดวง 5.2S 160.5W -0.3257 1.0206 74 2:10 [39]
117 40 20 สิงหาคม ค.ศ. 1495 5:58:28 เต็มดวง 12.4S 85.1E -0.3862 1.021 77 2:08 [40]
117 41 30 สิงหาคม ค.ศ. 1513 13:35:52 เต็มดวง 19.5S 31.9W -0.4392 1.0211 80 2:03 [41]
117 42 10 กันยายน ค.ศ. 1531 21:21:52 เต็มดวง 26.4S 151W -0.4857 1.0208 81 1:56 [42]
117 43 21 กันยายน ค.ศ. 1549 5:16:24 เต็มดวง 33.2S 88E -0.5257 1.0205 82 1:49 [43]
117 44 2 ตุลาคม ค.ศ. 1567 13:20:27 เต็มดวง 39.7S 34.9W -0.5584 1.02 82 1:42 [44]
117 45 22 ตุลาคม ค.ศ. 1585 21:33:25 เต็มดวง 45.7S 159.2W -0.5846 1.0196 82 1:35 [45]
117 46 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1603 5:54:55 เต็มดวง 51.1S 75.6E -0.6041 1.0193 83 1:31 [46]
117 47 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1621 14:23:13 เต็มดวง 55.8S 49.7W -0.6187 1.0194 84 1:28 [47]
117 48 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1639 22:58:55 เต็มดวง 59.6S 174.7W -0.6278 1.0197 87 1:27 [48]
117 49 5 ธันวาคม ค.ศ. 1657 7:39:36 เต็มดวง 62.1S 61.3E -0.6335 1.0205 91 1:29 [49]
117 50 16 ธันวาคม ค.ศ. 1675 16:24:03 เต็มดวง 63.1S 62W -0.6367 1.0218 97 1:33 [50]
117 51 27 ธันวาคม ค.ศ. 1693 1:10:50 เต็มดวง 62.6S 174.3E -0.6387 1.0236 105 1:39 [51]
117 52 8 มกราคม ค.ศ. 1712 9:58:39 เต็มดวง 60.6S 49.2E -0.6406 1.0258 114 1:48 [52]
117 53 18 มกราคม ค.ศ. 1730 18:45:15 เต็มดวง 57.8S 77.4W -0.644 1.0285 126 1:59 [53]
117 54 30 มกราคม ค.ศ. 1748 3:29:13 เต็มดวง 54.4S 154.8E -0.6501 1.0316 140 2:12 [54]
117 55 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1766 12:09:44 เต็มดวง 50.7S 26.6E -0.6598 1.0352 156 2:27 [55]
117 56 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1784 20:45:38 เต็มดวง 47.2S 101.5W -0.6739 1.0389 174 2:44 [56]
117 57 4 มีนาคม ค.ศ. 1802 5:14:29 เต็มดวง 44S 131.5E -0.6943 1.0428 196 3:02 [57]
117 58 14 มีนาคม ค.ศ. 1820 13:37:15 เต็มดวง 41.5S 5.7E -0.7199 1.0467 220 3:20 [58]
117 59 25 มีนาคม ค.ศ. 1838 21:52:16 เต็มดวง 39.7S 118.3W -0.7525 1.0505 249 3:39 [59]
117 60 5 เมษายน ค.ศ. 1856 6:01:01 เต็มดวง 39.1S 119.2E -0.7906 1.0539 285 3:56 [60]
117 61 16 เมษายน ค.ศ. 1874 14:00:53 เต็มดวง 39.9S 0.9W -0.8364 1.0569 335 4:11 [61]
117 62 26 เมษายน ค.ศ. 1892 21:55:20 เต็มดวง 42.5S 119.4W -0.887 1.0591 414 4:19 [62]
117 63 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 5:42:13 เต็มดวง 48.2S 125.2E -0.9437 1.06 594 4:15 [63]
117 64 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1928 13:24:20 เต็มดวง 63.3S 22.5E 1.0048 1.014 - - [64]
117 65 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 21:00:24 บางส่วน 64.1S 101W -1.0711 0.8865 [65]
117 66 10 มิถุนายน ค.ศ. 1964 4:34:07 บางส่วน 65S 135.9E -1.1393 0.7545 [66]
117 67 21 มิถุนายน ค.ศ. 1982 12:04:33 บางส่วน 65.9S 13.2E -1.2102 0.6168 [67]
117 68 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 19:33:34 บางส่วน 66.9S 109.5W -1.2821 0.4768 [68]
117 69 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 3:02:16 บางส่วน 67.9S 127.4E -1.3542 0.3365 [69]
117 70 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2036 10:32:06 บางส่วน 68.9S 3.6E -1.425 0.1991 [70]
117 71 3 สิงหาคม ค.ศ. 2054 18:04:02 บางส่วน 69.8S 121.3W -1.4941 0.0655 [71]

อ้างอิง[แก้]