แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 149

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 149 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 149 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 21 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 17 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 23 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1664 – ค.ศ. 2926 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
149 1 21 สิงหาคม ค.ศ. 1664 8:58:23 บางส่วน 71N 173.8E 1.487 0.0844 [1]
149 2 1 กันยายน ค.ศ. 1682 16:42:24 บางส่วน 71.5N 44.3E 1.4279 0.1978 [2]
149 3 13 กันยายน ค.ศ. 1700 0:34:18 บางส่วน 71.9N 87.6W 1.3749 0.2996 [3]
149 4 24 กันยายน ค.ศ. 1718 8:34:20 บางส่วน 72N 138.3E 1.3282 0.3889 [4]
149 5 4 ตุลาคม ค.ศ. 1736 16:41:34 บางส่วน 71.9N 2.4E 1.2874 0.467 [5]
149 6 16 ตุลาคม ค.ศ. 1754 0:57:46 บางส่วน 71.5N 135.5W 1.2535 0.5314 [6]
149 7 26 ตุลาคม ค.ศ. 1772 9:21:18 บางส่วน 70.9N 85.1E 1.2255 0.5846 [7]
149 8 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1790 17:53:11 บางส่วน 70.1N 55.8W 1.2044 0.6245 [8]
149 9 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1808 2:30:03 บางส่วน 69.2N 162.6E 1.1874 0.6564 [9]
149 10 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1826 11:14:08 บางส่วน 68.2N 19.9E 1.1764 0.677 [10]
149 11 9 ธันวาคม ค.ศ. 1844 20:01:39 บางส่วน 67.1N 123W 1.1682 0.6924 [11]
149 12 21 ธันวาคม ค.ศ. 1862 4:53:03 บางส่วน 66N 93.6E 1.1633 0.7016 [12]
149 13 31 ธันวาคม ค.ศ. 1880 13:45:01 บางส่วน 65N 49.5W 1.1591 0.7096 [13]
149 14 11 มกราคม ค.ศ. 1899 22:38:02 บางส่วน 64N 167.5E 1.1558 0.7158 [14]
149 15 23 มกราคม ค.ศ. 1917 7:28:31 บางส่วน 63.2N 25.6E 1.1508 0.7254 [15]
149 16 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1935 16:16:20 บางส่วน 62.5N 115.4W 1.1438 0.739 [16]
149 17 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 0:59:30 บางส่วน 61.9N 104.9E 1.1331 0.7596 [17]
149 18 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1971 9:38:07 บางส่วน 61.4N 33.5W 1.1188 0.7872 [18]
149 19 7 มีนาคม ค.ศ. 1989 18:08:41 บางส่วน 61.2N 169.8W 1.0981 0.8268 [19]
149 20 19 มีนาคม ค.ศ. 2007 2:32:57 บางส่วน 61N 55.5E 1.0728 0.8756 [20]
149 21 29 มีนาคม ค.ศ. 2025 10:48:36 บางส่วน 61.1N 77.1W 1.0405 0.9376 [21]
149 22 9 เมษายน ค.ศ. 2043 18:57:49 เต็มดวง 61.3N 152E 1.0031 1.0095 - - [22]
149 23 20 เมษายน ค.ศ. 2061 2:56:49 เต็มดวง 64.5N 59.2E 0.9578 1.0475 559 2:37 [23]
149 24 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2079 10:50:13 เต็มดวง 66.2N 46.3W 0.9081 1.0512 406 2:55 [24]
149 25 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2097 18:34:31 เต็มดวง 67.4N 149.5W 0.8516 1.0538 339 3:10 [25]
149 26 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2115 2:13:56 เต็มดวง 67.8N 109.4E 0.7912 1.0557 301 3:24 [26]
149 27 3 มิถุนายน ค.ศ. 2133 9:45:16 เต็มดวง 66.6N 10.7E 0.7247 1.0567 272 3:36 [27]
149 28 14 มิถุนายน ค.ศ. 2151 17:13:45 เต็มดวง 63.7N 89.4W 0.6561 1.0569 249 3:48 [28]
149 29 25 มิถุนายน ค.ศ. 2169 0:37:09 เต็มดวง 59.2N 168.6E 0.5841 1.0562 229 3:58 [29]
149 30 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2187 7:58:31 เต็มดวง 53.6N 63.8E 0.5109 1.0548 211 4:6 [30]
149 31 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2205 15:18:00 เต็มดวง 47.2N 43W 0.4367 1.0525 193 4:10 [31]
149 32 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2223 22:38:03 เต็มดวง 40.2N 151.7W 0.3636 1.0495 176 4:9 [32]
149 33 8 สิงหาคม ค.ศ. 2241 5:59:21 เต็มดวง 32.9N 98E 0.292 1.0457 159 4:2 [33]
149 34 19 สิงหาคม ค.ศ. 2259 13:22:17 เต็มดวง 25.3N 13.6W 0.2226 1.0412 141 3:49 [34]
149 35 29 สิงหาคม ค.ศ. 2277 20:49:11 เต็มดวง 17.8N 126.7W 0.1573 1.0362 123 3:28 [35]
149 36 10 กันยายน ค.ศ. 2295 4:20:19 เต็มดวง 10.3N 118.9E 0.0963 1.0307 104 3:1 [36]
149 37 21 กันยายน ค.ศ. 2313 11:57:00 เต็มดวง 3N 3E 0.0405 1.0249 85 2:30 [37]
149 38 2 ตุลาคม ค.ศ. 2331 19:39:16 เต็มดวง 4S 114.2W -0.0097 1.0188 64 1:55 [38]
149 39 13 ตุลาคม ค.ศ. 2349 3:28:54 ผสม 10.6S 127.2E -0.0532 1.0126 43 1:18 [39]
149 40 24 ตุลาคม ค.ศ. 2367 11:25:04 ผสม 16.7S 7.3E -0.0902 1.0065 22 0:40 [40]
149 41 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2385 19:27:30 ผสม 22.1S 113.5W -0.1212 1.0004 2 0:3 [41]
149 42 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2403 3:36:24 วงแหวน 26.8S 124.9E -0.1461 0.9947 19 0:33 [42]
149 43 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2421 11:51:41 วงแหวน 30.4S 2.4E -0.1652 0.9893 38 1:6 [43]
149 44 6 ธันวาคม ค.ศ. 2439 20:11:47 วงแหวน 33S 120.5W -0.1794 0.9844 56 1:36 [44]
149 45 17 ธันวาคม ค.ศ. 2457 4:35:27 วงแหวน 34.4S 116.2E -0.19 0.9799 73 2:4 [45]
149 46 28 ธันวาคม ค.ศ. 2475 13:01:54 วงแหวน 34.7S 7.6W -0.1977 0.976 87 2:27 [46]
149 47 7 มกราคม ค.ศ. 2494 21:30:21 วงแหวน 33.7S 132W -0.2034 0.9727 100 2:46 [47]
149 48 20 มกราคม ค.ศ. 2512 5:57:20 วงแหวน 31.9S 103.6E -0.2096 0.97 110 3:2 [48]
149 49 30 มกราคม ค.ศ. 2530 14:23:10 วงแหวน 29.3S 21W -0.2163 0.9678 119 3:14 [49]
149 50 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2548 22:44:25 วงแหวน 26.3S 144.9W -0.2262 0.9662 125 3:23 [50]
149 51 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2566 7:01:44 วงแหวน 22.9S 91.8E -0.2388 0.965 130 3:30 [51]
149 52 3 มีนาคม ค.ศ. 2584 15:10:31 วงแหวน 19.6S 29.8W -0.258 0.9643 133 3:36 [52]
149 53 15 มีนาคม ค.ศ. 2602 23:13:25 วงแหวน 16.4S 150W -0.2814 0.9638 136 3:41 [53]
149 54 26 มีนาคม ค.ศ. 2620 7:06:11 วงแหวน 13.7S 92.2E -0.3125 0.9636 138 3:46 [54]
149 55 6 เมษายน ค.ศ. 2638 14:50:17 วงแหวน 11.6S 23.4W -0.35 0.9635 140 3:52 [55]
149 56 16 เมษายน ค.ศ. 2656 22:23:12 วงแหวน 10.5S 136.2W -0.3957 0.9633 143 4:0 [56]
149 57 28 เมษายน ค.ศ. 2674 5:47:47 วงแหวน 10.2S 113E -0.4477 0.9631 147 4:9 [57]
149 58 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2692 13:02:03 วงแหวน 11.2S 4.8E -0.5074 0.9627 155 4:21 [58]
149 59 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2710 20:07:03 วงแหวน 13.6S 101.3W -0.5738 0.962 166 4:34 [59]
149 60 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2728 3:03:54 วงแหวน 17.4S 154.2E -0.6458 0.9608 185 4:48 [60]
149 61 11 มิถุนายน ค.ศ. 2746 9:53:44 วงแหวน 22.8S 50.8E -0.7226 0.9591 214 4:59 [61]
149 62 21 มิถุนายน ค.ศ. 2764 16:37:03 วงแหวน 30.2S 51.7W -0.8039 0.9568 265 5:6 [62]
149 63 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2782 23:15:18 วงแหวน 40.2S 154.2W -0.8886 0.9534 373 5:6 [63]
149 64 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2800 5:50:34 วงแหวน 56.1S 101E -0.9747 0.9483 893 4:52 [64]
149 65 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2818 12:24:20 บางส่วน 69.2S 11.7W -1.0608 0.8615 [65]
149 66 3 สิงหาคม ค.ศ. 2836 18:56:34 บางส่วน 70.1S 121.4W -1.1473 0.7116 [66]
149 67 15 สิงหาคม ค.ศ. 2854 1:31:02 บางส่วน 70.9S 127.9E -1.231 0.5673 [67]
149 68 25 สิงหาคม ค.ศ. 2872 8:07:26 บางส่วน 71.5S 16.1E -1.3122 0.4279 [68]
149 69 5 กันยายน ค.ศ. 2890 14:49:00 บางส่วน 72S 97.5W -1.3883 0.2981 [69]
149 70 16 กันยายน ค.ศ. 2908 21:33:42 บางส่วน 72.2S 147.8E -1.4611 0.175 [70]
149 71 28 กันยายน ค.ศ. 2926 4:26:34 บางส่วน 72.2S 31E -1.5263 0.0655 [71]

อ้างอิง[แก้]