แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 160

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 160 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่ง 46 ครั้งเกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 3000 ชุดแซรอสที่ 160 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 20 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 22 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 19 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2181 – ค.ศ. 3443 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
160 1 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2181 14:55:43 บางส่วน 69.4S 16.9W -1.5323 0.051 [1]
160 2 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2199 21:42:07 บางส่วน 68.5S 130.1W -1.4596 0.1742 [2]
160 3 5 มิถุนายน ค.ศ. 2217 4:22:21 บางส่วน 67.5S 118.9E -1.3807 0.3094 [3]
160 4 16 มิถุนายน ค.ศ. 2235 11:00:36 บางส่วน 66.5S 8.8E -1.299 0.4502 [4]
160 5 26 มิถุนายน ค.ศ. 2253 17:36:11 บางส่วน 65.5S 100.1W -1.2139 0.5981 [5]
160 6 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2271 0:13:02 บางส่วน 64.5S 151.1E -1.1284 0.7474 [6]
160 7 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2289 6:50:58 บางส่วน 63.6S 42.3E -1.0426 0.898 [7]
160 8 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2307 13:31:16 วงแหวน 50S 48.7W -0.9574 0.9602 501 3:37 [8]
160 9 9 สิงหาคม ค.ศ. 2325 20:16:24 วงแหวน 40.3S 146.1W -0.8749 0.9648 256 3:24 [9]
160 10 21 สิงหาคม ค.ศ. 2343 3:07:05 วงแหวน 35.1S 112.8E -0.7957 0.9679 186 3:9 [10]
160 11 31 สิงหาคม ค.ศ. 2361 10:04:30 วงแหวน 32.2S 9.7E -0.7211 0.9701 151 2:54 [11]
160 12 11 กันยายน ค.ศ. 2379 17:09:32 วงแหวน 30.9S 95.4W -0.6518 0.9717 130 2:42 [12]
160 13 22 กันยายน ค.ศ. 2397 0:23:55 วงแหวน 30.9S 157.2E -0.5892 0.9728 118 2:34 [13]
160 14 3 ตุลาคม ค.ศ. 2415 7:47:48 วงแหวน 31.8S 47.4E -0.5335 0.9736 110 2:27 [14]
160 15 13 ตุลาคม ค.ศ. 2433 15:20:16 วงแหวน 33.4S 64.2W -0.484 0.9742 104 2:23 [15]
160 16 24 ตุลาคม ค.ศ. 2451 23:03:09 วงแหวน 35.3S 178.3W -0.4424 0.9746 101 2:21 [16]
160 17 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2469 6:55:37 วงแหวน 37.5S 65.7E -0.4081 0.975 97 2:19 [17]
160 18 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2487 14:57:35 วงแหวน 39.5S 52.3W -0.3807 0.9756 94 2:16 [18]
160 19 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2505 23:07:04 วงแหวน 41.2S 171.6W -0.3588 0.9763 91 2:13 [19]
160 20 8 ธันวาคม ค.ศ. 2523 7:24:54 วงแหวน 42.4S 67.5E -0.3431 0.9774 86 2:8 [20]
160 21 18 ธันวาคม ค.ศ. 2541 15:48:55 วงแหวน 42.8S 54.7W -0.3319 0.9788 80 2:1 [21]
160 22 30 ธันวาคม ค.ศ. 2559 0:17:19 วงแหวน 42.2S 177.9W -0.3237 0.9808 72 1:50 [22]
160 23 9 มกราคม ค.ศ. 2578 8:49:00 วงแหวน 40.7S 57.7E -0.3176 0.9831 63 1:37 [23]
160 24 20 มกราคม ค.ศ. 2596 17:22:01 วงแหวน 38.3S 67.6W -0.3119 0.9862 51 1:20 [24]
160 25 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2614 1:55:16 วงแหวน 35S 166.3E -0.3058 0.9897 38 1:0 [25]
160 26 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2632 10:25:37 วงแหวน 30.9S 40.1E -0.2969 0.9938 23 0:36 [26]
160 27 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2650 18:53:59 วงแหวน 26.2S 86.4W -0.2856 0.9984 6 0:9 [27]
160 28 5 มีนาคม ค.ศ. 2668 3:17:08 ผสม 21S 147.7E -0.2697 1.0035 13 0:21 [28]
160 29 16 มีนาคม ค.ศ. 2686 11:34:58 ผสม 15.4S 22.6E -0.2486 1.009 32 0:54 [29]
160 30 27 มีนาคม ค.ศ. 2704 19:45:56 ผสม 9.5S 101.1W -0.2211 1.0148 52 1:29 [30]
160 31 8 เมษายน ค.ศ. 2722 3:51:03 เต็มดวง 3.5S 136.6E -0.1881 1.0208 72 2:6 [31]
160 32 18 เมษายน ค.ศ. 2740 11:49:23 เต็มดวง 2.7N 15.9E -0.1487 1.0268 92 2:43 [32]
160 33 29 เมษายน ค.ศ. 2758 19:40:31 เต็มดวง 8.9N 102.7W -0.1026 1.0328 111 3:18 [33]
160 34 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2776 3:25:50 เต็มดวง 14.9N 140.5E -0.0507 1.0386 130 3:50 [34]
160 35 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2794 11:05:18 เต็มดวง 20.7N 25.6E 0.007 1.0441 147 4:16 [35]
160 36 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2812 18:39:58 เต็มดวง 26.2N 87.3W 0.0694 1.0493 164 4:36 [36]
160 37 12 มิถุนายน ค.ศ. 2830 2:09:55 เต็มดวง 31.1N 161.8E 0.1365 1.0538 180 4:50 [37]
160 38 22 มิถุนายน ค.ศ. 2848 9:37:37 เต็มดวง 35.3N 52.3E 0.2062 1.0578 195 4:57 [38]
160 39 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2866 17:03:16 เต็มดวง 38.7N 55.8W 0.2785 1.061 209 4:59 [39]
160 40 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2884 0:27:39 เต็มดวง 41.3N 162.8W 0.3523 1.0635 222 4:58 [40]
160 41 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2902 7:52:48 เต็มดวง 42.9N 90.4E 0.426 1.0651 235 4:54 [41]
160 42 5 สิงหาคม ค.ศ. 2920 15:19:10 เต็มดวง 43.8N 16.6W 0.4991 1.066 248 4:48 [42]
160 43 16 สิงหาคม ค.ศ. 2938 22:49:03 เต็มดวง 43.9N 124.7W 0.5697 1.066 261 4:42 [43]
160 44 27 สิงหาคม ค.ศ. 2956 6:20:57 เต็มดวง 43.8N 126.2E 0.6387 1.0653 274 4:34 [44]
160 45 7 กันยายน ค.ศ. 2974 13:59:21 เต็มดวง 43.5N 14.9E 0.7028 1.0638 289 4:25 [45]
160 46 17 กันยายน ค.ศ. 2992 21:42:08 เต็มดวง 43.5N 98.1W 0.7636 1.0617 307 4:16 [46]

อ้างอิง[แก้]