แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 129

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 129 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 80 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 129 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 29 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 9 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 19 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1103ค.ศ. 2528 กินเวลาทั้งสิ้น 1424.38 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
129 1 3 ตุลาคม ค.ศ. 1103 3:17:50 บางส่วน 71.7N 157.1W 1.5318 0.0556 [1]
129 2 13 ตุลาคม ค.ศ. 1121 10:56:27 บางส่วน 71.2N 74.2E 1.506 0.1012 [2]
129 3 24 ตุลาคม ค.ศ. 1139 18:42:07 บางส่วน 70.6N 55.8W 1.4859 0.1369 [3]
129 4 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1157 2:33:58 บางส่วน 69.7N 173.3E 1.471 0.1634 [4]
129 5 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1175 10:31:20 บางส่วน 68.7N 41.6E 1.4605 0.1821 [5]
129 6 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1193 18:32:28 บางส่วน 67.7N 90.3W 1.4531 0.1954 [6]
129 7 7 ธันวาคม ค.ศ. 1211 2:36:45 บางส่วน 66.6N 137.5E 1.4484 0.2039 [7]
129 8 17 ธันวาคม ค.ศ. 1229 10:40:21 บางส่วน 65.5N 6.1E 1.4431 0.2132 [8]
129 9 28 ธันวาคม ค.ศ. 1247 18:44:27 บางส่วน 64.5N 125.1W 1.4383 0.2213 [9]
129 10 8 มกราคม ค.ศ. 1266 2:44:29 บางส่วน 63.6N 105.2E 1.4301 0.235 [10]
129 11 19 มกราคม ค.ศ. 1284 10:41:02 บางส่วน 62.8N 23.3W 1.4194 0.2525 [11]
129 12 29 มกราคม ค.ศ. 1302 18:29:48 บางส่วน 62.1N 149.7W 1.4025 0.2805 [12]
129 13 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1320 2:13:16 บางส่วน 61.5N 85.4E 1.3813 0.3154 [13]
129 14 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1338 9:47:30 บางส่วน 61.2N 37W 1.3524 0.3632 [14]
129 15 2 มีนาคม ค.ศ. 1356 17:13:18 บางส่วน 60.9N 157.2W 1.3168 0.4225 [15]
129 16 14 มีนาคม ค.ศ. 1374 0:29:08 บางส่วน 60.9N 85.1E 1.2731 0.4957 [16]
129 17 24 มีนาคม ค.ศ. 1392 7:36:47 บางส่วน 60.9N 30.5W 1.2226 0.5809 [17]
129 18 4 เมษายน ค.ศ. 1410 14:35:19 บางส่วน 61.2N 143.9W 1.1642 0.6799 [18]
129 19 14 เมษายน ค.ศ. 1428 21:25:47 บางส่วน 61.6N 104.6E 1.0987 0.7916 [19]
129 20 26 เมษายน ค.ศ. 1446 4:09:04 บางส่วน 62.1N 5.2W 1.0268 0.9147 [20]
129 21 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1464 10:46:58 วงแหวน 71.2N 72.8W 0.9502 0.9367 771 4:17 [21]
129 22 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1482 17:19:00 วงแหวน 73.4N 137W 0.8681 0.942 434 4:14 [22]
129 23 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1500 23:48:31 วงแหวน 71.5N 152.4E 0.7832 0.9461 320 4:13 [23]
129 24 8 มิถุนายน ค.ศ. 1518 6:15:24 วงแหวน 67N 73.4E 0.6955 0.9496 259 4:13 [24]
129 25 18 มิถุนายน ค.ศ. 1536 12:43:21 วงแหวน 61N 13.4W 0.6079 0.9523 220 4:17 [25]
129 26 29 มิถุนายน ค.ศ. 1554 19:10:40 วงแหวน 54N 104.8W 0.5192 0.9546 195 4:22 [26]
129 27 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1572 1:42:42 วงแหวน 46.6N 159.7E 0.4338 0.9562 177 4:30 [27]
129 28 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1590 8:17:39 วงแหวน 38.8N 61.6E 0.3503 0.9574 166 4:38 [28]
129 29 10 สิงหาคม ค.ศ. 1608 15:00:06 วงแหวน 31N 39.6W 0.2722 0.9581 158 4:46 [29]
129 30 21 สิงหาคม ค.ศ. 1626 21:47:42 วงแหวน 23.1N 142.9W 0.1975 0.9584 154 4:54 [30]
129 31 1 กันยายน ค.ศ. 1644 4:45:28 วงแหวน 15.4N 110.9E 0.1307 0.9584 152 5:0 [31]
129 32 12 กันยายน ค.ศ. 1662 11:50:45 วงแหวน 7.9N 2.6E 0.0694 0.9581 153 5:5 [32]
129 33 22 กันยายน ค.ศ. 1680 19:06:23 วงแหวน 0.7N 108.2W 0.016 0.9578 153 5:8 [33]
129 34 4 ตุลาคม ค.ศ. 1698 2:31:25 วงแหวน 6.2S 138.8E -0.0305 0.9573 155 5:10 [34]
129 35 15 ตุลาคม ค.ศ. 1716 10:07:39 วงแหวน 12.5S 23.5E -0.0687 0.957 157 5:10 [35]
129 36 26 ตุลาคม ค.ศ. 1734 17:53:28 วงแหวน 18.2S 93.8W -0.0996 0.9567 159 5:8 [36]
129 37 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1752 1:48:14 วงแหวน 23.2S 147.4E -0.1239 0.9567 159 5:3 [37]
129 38 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1770 9:51:53 วงแหวน 27.3S 27.1E -0.1416 0.9571 158 4:56 [38]
129 39 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1788 18:02:54 วงแหวน 30.4S 94.3W -0.1542 0.9579 155 4:46 [39]
129 40 10 ธันวาคม ค.ศ. 1806 2:19:40 วงแหวน 32.4S 143.4E -0.1627 0.9591 151 4:32 [40]
129 41 20 ธันวาคม ค.ศ. 1824 10:40:36 วงแหวน 33.3S 20.4E -0.1685 0.961 144 4:15 [41]
129 42 31 ธันวาคม ค.ศ. 1842 19:04:24 วงแหวน 33.1S 103.2W -0.1727 0.9634 135 3:54 [42]
129 43 11 มกราคม ค.ศ. 1861 3:29:23 วงแหวน 31.8S 132.7E -0.1766 0.9664 123 3:30 [43]
129 44 22 มกราคม ค.ศ. 1879 11:53:08 วงแหวน 29.8S 8.5E -0.1824 0.97 110 3:3 [44]
129 45 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1897 20:15:15 วงแหวน 27.1S 115.7W -0.1903 0.9742 94 2:34 [45]
129 46 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1915 4:33:20 วงแหวน 24S 120.7E -0.2024 0.9789 77 2:4 [46]
129 47 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1933 12:46:39 วงแหวน 20.8S 2.1W -0.2191 0.9841 58 1:32 [47]
129 48 7 มีนาคม ค.ศ. 1951 20:53:40 วงแหวน 17.7S 123.5W -0.242 0.9896 38 0:59 [48]
129 49 18 มีนาคม ค.ศ. 1969 4:54:57 วงแหวน 14.8S 116.3E -0.2704 0.9954 16 0:26 [49]
129 50 29 มีนาคม ค.ศ. 1987 12:49:47 ผสม 12.3S 2.3W -0.3053 1.0013 5 0:8 [50]
129 51 8 เมษายน ค.ศ. 2005 20:36:51 ผสม 10.6S 119W -0.3473 1.0074 27 0:42 [51]
129 52 20 เมษายน ค.ศ. 2023 4:17:56 ผสม 9.6S 125.8E -0.3952 1.0132 49 1:16 [52]
129 53 30 เมษายน ค.ศ. 2041 11:52:21 เต็มดวง 9.6S 12.2E -0.4492 1.0189 72 1:51 [53]
129 54 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2059 19:22:16 เต็มดวง 10.7S 100.4W -0.508 1.0242 95 2:23 [54]
129 55 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2077 2:46:05 เต็มดวง 13.1S 148.3E -0.5725 1.029 119 2:54 [55]
129 56 2 มิถุนายน ค.ศ. 2095 10:07:40 เต็มดวง 16.7S 37.2E -0.6396 1.0332 145 3:18 [56]
129 57 13 มิถุนายน ค.ศ. 2113 17:26:00 เต็มดวง 21.7S 73.8W -0.7097 1.0367 174 3:36 [57]
129 58 25 มิถุนายน ค.ศ. 2131 0:43:16 เต็มดวง 28.1S 174.7E -0.7813 1.0393 211 3:43 [58]
129 59 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2149 7:59:34 เต็มดวง 36.3S 62.4E -0.8544 1.0408 264 3:38 [59]
129 60 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2167 15:17:48 เต็มดวง 46.8S 52.4W -0.9262 1.041 368 3:19 [60]
129 61 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2185 22:38:16 เต็มดวง 67.9S 178.5W -0.9967 1.037 - 2:27 [61]
129 62 8 สิงหาคม ค.ศ. 2203 6:01:56 บางส่วน 70.1S 57E -1.065 0.8898 [62]
129 63 18 สิงหาคม ค.ศ. 2221 13:30:39 บางส่วน 70.9S 67.8W -1.1295 0.7673 [63]
129 64 29 สิงหาคม ค.ศ. 2239 21:05:15 บางส่วน 71.5S 165.5E -1.1897 0.6529 [64]
129 65 9 กันยายน ค.ศ. 2257 4:46:44 บางส่วน 71.9S 36.6E -1.2448 0.548 [65]
129 66 20 กันยายน ค.ศ. 2275 12:34:54 บางส่วน 72S 94.3W -1.2949 0.4527 [66]
129 67 30 กันยายน ค.ศ. 2293 20:31:27 บางส่วน 72S 132.7E -1.3386 0.3697 [67]
129 68 13 ตุลาคม ค.ศ. 2311 4:36:09 บางส่วน 71.6S 2.1W -1.3762 0.2985 [68]
129 69 23 ตุลาคม ค.ศ. 2329 12:48:23 บางส่วน 71.1S 138.5W -1.4082 0.2383 [69]
129 70 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2347 21:09:19 บางส่วน 70.4S 83.4E -1.4337 0.1903 [70]
129 71 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2365 5:37:33 บางส่วน 69.5S 55.9W -1.454 0.1526 [71]
129 72 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2383 14:13:32 บางส่วน 68.6S 163.5E -1.4683 0.126 [72]
129 73 5 ธันวาคม ค.ศ. 2401 22:53:37 บางส่วน 67.5S 22.4E -1.4797 0.1049 [73]
129 74 17 ธันวาคม ค.ศ. 2419 7:40:07 บางส่วน 66.5S 119.7W -1.4865 0.0925 [74]
129 75 27 ธันวาคม ค.ศ. 2437 16:29:07 บางส่วน 65.5S 98.1E -1.492 0.0824 [75]
129 76 8 มกราคม ค.ศ. 2456 1:21:04 บางส่วน 64.5S 44.5W -1.4954 0.076 [76]
129 77 18 มกราคม ค.ศ. 2474 10:12:11 บางส่วน 63.6S 173.5E -1.5 0.0673 [77]
129 78 29 มกราคม ค.ศ. 2492 19:03:43 บางส่วน 62.9S 31.6E -1.5046 0.0582 [78]
129 79 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2510 3:51:56 บางส่วน 62.2S 109.1W -1.5123 0.043 [79]
129 80 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 12:36:45 บางส่วน 61.8S 111.1E -1.5232 0.0218 [80]

อ้างอิง[แก้]