แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 121

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008
จากนิวซีแลนด์
เห็นเป็นบางส่วนจากปรากฏการณ์วงแหวน
เป็นครั้งที่ 60 ในชุดนี้

แซรอสชุดที่ 121 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 121 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 42 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 2 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 11 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 944 - ค.ศ. 2206 กินเวลาทั้งสิ้น 1,262 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
121 1 25 เมษายน ค.ศ. 944 10:56:13 บางส่วน 62N 97.1W 1.5044 0.0666 [1]
121 2 6 พฤษภาคม ค.ศ. 962 18:15:23 บางส่วน 62.6N 143.6E 1.4334 0.1965 [2]
121 3 17 พฤษภาคม ค.ศ. 980 1:32:03 บางส่วน 63.3N 24.8E 1.3592 0.3338 [3]
121 4 28 พฤษภาคม ค.ศ. 998 8:46:18 บางส่วน 64.2N 93.7W 1.282 0.4782 [4]
121 5 7 มิถุนายน ค.ศ. 1016 16:00:58 บางส่วน 65.1N 147.4E 1.2042 0.6246 [5]
121 6 18 มิถุนายน ค.ศ. 1034 23:16:23 บางส่วน 66N 28.1E 1.1262 0.7724 [6]
121 7 29 มิถุนายน ค.ศ. 1052 6:33:32 บางส่วน 67N 92.1W 1.0488 0.9196 [7]
121 8 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1070 13:54:30 เต็มดวง 80N 133.7E 0.9739 1.0404 636 2m 5s [8]
121 9 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1088 21:20:06 เต็มดวง 80.7N 83.3W 0.9023 1.0453 356 2m 36s [9]
121 10 1 สิงหาคม ค.ศ. 1106 4:51:33 เต็มดวง 70.8N 142.2E 0.8348 1.0481 292 3m 0s [10]
121 11 11 สิงหาคม ค.ศ. 1124 12:28:49 เต็มดวง 61.4N 20.4E 0.7716 1.0497 259 3m 19s [11]
121 12 22 สิงหาคม ค.ศ. 1142 20:14:13 เต็มดวง 52.9N 100.7W 0.7147 1.0504 238 3m 36s [12]
121 13 2 กันยายน ค.ศ. 1160 4:07:30 เต็มดวง 44.9N 137.1E 0.664 1.0504 222 3m 49s [13]
121 14 13 กันยายน ค.ศ. 1178 12:08:37 เต็มดวง 37.6N 13.3E 0.6196 1.05 210 3m 59s [14]
121 15 23 กันยายน ค.ศ. 1196 20:18:46 เต็มดวง 30.9N 112.3W 0.5821 1.0491 199 4m 6s [15]
121 16 5 ตุลาคม ค.ศ. 1214 4:37:19 เต็มดวง 24.8N 120.3E 0.5513 1.048 190 4m 11s [16]
121 17 15 ตุลาคม ค.ศ. 1232 13:04:38 เต็มดวง 19.5N 8.9W 0.5277 1.0469 183 4m 14s [17]
121 18 26 ตุลาคม ค.ศ. 1250 21:37:26 เต็มดวง 14.9N 139.2W 0.5085 1.0458 177 4m 16s [18]
121 19 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1268 6:18:16 เต็มดวง 11.2N 88.8E 0.4959 1.0448 172 4m 16s [19]
121 20 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1286 15:03:22 เต็มดวง 8.2N 43.9W 0.4865 1.0441 168 4m 17s [20]
121 21 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1304 23:53:25 เต็มดวง 6.2N 177.7W 0.4812 1.0438 167 4m 17s [21]
121 22 9 ธันวาคม ค.ศ. 1322 8:44:26 เต็มดวง 5N 48.4E 0.4767 1.0439 167 4m 17s [22]
121 23 19 ธันวาคม ค.ศ. 1340 17:37:50 เต็มดวง 4.7N 86W 0.4741 1.0444 168 4m 17s [23]
121 24 31 ธันวาคม ค.ศ. 1358 2:29:35 เต็มดวง 5.1N 140E 0.4701 1.0454 171 4m 18s [24]
121 25 10 มกราคม ค.ศ. 1377 11:19:31 เต็มดวง 6.1N 6.5E 0.4646 1.0469 175 4m 19s [25]
121 26 21 มกราคม ค.ศ. 1395 20:05:24 เต็มดวง 7.7N 126W 0.4555 1.0487 180 4m 21s [26]
121 27 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1413 4:47:05 เต็มดวง 9.6N 102.6E 0.4429 1.0509 187 4m 25s [27]
121 28 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1431 13:21:50 เต็มดวง 11.9N 26.9W 0.4245 1.0534 193 4m 30s [28]
121 29 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1449 21:50:09 เต็มดวง 14.3N 154.6W 0.4008 1.0561 200 4m 36s [29]
121 30 6 มีนาคม ค.ศ. 1467 6:10:42 เต็มดวง 16.7N 79.9E 0.3706 1.0588 207 4m 44s [30]
121 31 16 มีนาคม ค.ศ. 1485 14:24:22 เต็มดวง 19.1N 43.6W 0.3345 1.0615 213 4m 53s [31]
121 32 27 มีนาคม ค.ศ. 1503 22:28:20 เต็มดวง 21.1N 164.1W 0.2904 1.064 218 5m 4s [32]
121 33 7 เมษายน ค.ศ. 1521 6:26:06 เต็มดวง 22.8N 77.3E 0.2414 1.0662 222 5m 15s [33]
121 34 18 เมษายน ค.ศ. 1539 14:15:07 เต็มดวง 23.7N 38.7W 0.1853 1.068 225 5m 28s [34]
121 35 28 เมษายน ค.ศ. 1557 21:59:05 เต็มดวง 24N 153.1W 0.1251 1.0692 227 5m 42s [35]
121 36 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1575 5:34:45 เต็มดวง 23.1N 94.6E 0.0583 1.0697 227 5m 56s [36]
121 37 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1593 13:07:31 เต็มดวง 21.4N 17W -0.0106 1.0696 227 6m 8s [37]
121 38 10 มิถุนายน ค.ศ. 1611 20:34:25 เต็มดวง 18.4N 127.6W -0.0836 1.0686 224 6m 16s [38]
121 39 21 มิถุนายน ค.ศ. 1629 3:59:24 เต็มดวง 14.5N 121.6E -0.158 1.067 221 6m 20s [39]
121 40 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1647 11:21:21 เต็มดวง 9.6N 11E -0.2344 1.0643 217 6m 15s [40]
121 41 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1665 18:44:06 เต็มดวง 3.9N 100.6W -0.3095 1.0611 211 6m 2s [41]
121 42 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1683 2:07:00 เต็มดวง 2.5S 147.1E -0.3838 1.0569 203 5m 38s [42]
121 43 4 สิงหาคม ค.ศ. 1701 9:31:44 เต็มดวง 9.4S 33.7E -0.4559 1.0521 193 5m 6s [43]
121 44 15 สิงหาคม ค.ศ. 1719 16:59:51 เต็มดวง 16.8S 81.1W -0.5243 1.0466 181 4m 27s [44]
121 45 26 สิงหาคม ค.ศ. 1737 0:32:08 เต็มดวง 24.4S 162.5E -0.5886 1.0407 167 3m 44s [45]
121 46 6 กันยายน ค.ศ. 1755 8:09:46 เต็มดวง 32.1S 44.3E -0.6478 1.0342 150 3m 0s [46]
121 47 16 กันยายน ค.ศ. 1773 15:52:23 เต็มดวง 39.9S 75.5W -0.702 1.0275 130 2m 18s [47]
121 48 27 กันยายน ค.ศ. 1791 23:42:30 เต็มดวง 47.6S 162.4E -0.7492 1.0206 106 1m 38s [48]
121 49 9 ตุลาคม ค.ศ. 1809 7:38:42 เต็มดวง 55.1S 38.4E -0.7905 1.0137 77 1m 2s [49]
121 50 20 ตุลาคม ค.ศ. 1827 15:42:05 ผสม 62.3S 87.6W -0.8251 1.007 43 0m 30s [50]
121 51 30 ตุลาคม ค.ศ. 1845 23:51:58 ผสม 69.1S 144.5E -0.8538 1.0005 3 0m 2s [51]
121 52 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 8:09:03 วงแหวน 75.4S 15.1E -0.876 0.9943 42 0m 22s [52]
121 53 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881 16:31:10 วงแหวน 81.2S 114.5W -0.8931 0.9887 90 0m 43s [53]
121 54 3 ธันวาคม ค.ศ. 1899 0:57:28 วงแหวน 86.6S 121.5E -0.9061 0.9836 140 1m 1s [54]
121 55 14 ธันวาคม ค.ศ. 1917 9:27:20 วงแหวน 88S 124.8E -0.9157 0.9791 189 1m 17s [55]
121 56 25 ธันวาคม ค.ศ. 1935 17:59:52 วงแหวน 83.5S 9.4E -0.9228 0.9752 234 1m 30s [56]
121 57 5 มกราคม ค.ศ. 1954 2:32:01 วงแหวน 79.1S 120.8W -0.9296 0.972 278 1m 42s [57]
121 58 16 มกราคม ค.ศ. 1972 11:03:22 วงแหวน 74.9S 107.7E -0.9365 0.9692 321 1m 53s [58]
121 59 26 มกราคม ค.ศ. 1990 19:31:24 วงแหวน 71S 22.2W -0.9457 0.967 373 2m 3s [59]
121 60 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 3:56:10 วงแหวน 67.6S 150.5W -0.957 0.965 444 2m 12s [60]
121 61 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026 12:13:06 วงแหวน 64.7S 86.8E -0.9743 0.963 616 2m 20s [61]
121 62 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2044 20:24:40 วงแหวน 62.2S 25.6W -0.9954 0.96 - 2m 27s [62]
121 63 11 มีนาคม ค.ศ. 2062 4:26:16 บางส่วน 61S 147.1W -1.0238 0.9331 [63]
121 64 21 มีนาคม ค.ศ. 2080 12:20:15 บางส่วน 60.9S 85.9E -1.0578 0.8734 [64]
121 65 1 เมษายน ค.ศ. 2098 20:02:31 บางส่วน 61S 38.1W -1.1005 0.7984 [65]
121 66 13 เมษายน ค.ศ. 2116 3:36:55 บางส่วน 61.3S 160.2W -1.1487 0.7138 [66]
121 67 24 เมษายน ค.ศ. 2134 10:59:59 บางส่วน 61.8S 80.5E -1.2052 0.6147 [67]
121 68 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2152 18:14:02 บางส่วน 62.3S 36.8W -1.2679 0.5044 [68]
121 69 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2170 1:18:33 บางส่วน 63S 151.9W -1.3371 0.3831 [69]
121 70 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2188 8:15:53 บางส่วน 63.8S 94.6E -1.4109 0.2538 [70]
121 71 7 มิถุนายน ค.ศ. 2206 15:05:59 บางส่วน 64.7S 17.3W -1.4894 0.1166 [71]

อ้างอิง[แก้]