แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 130

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1853
สมาชิกลำดับที่ 43
12 ธันวาคม ค.ศ. 1871
สมาชิกลำดับที่ 44
22 ธันวาคม ค.ศ. 1889
สมาชิกลำดับที่ 45
9 มีนาคม ค.ศ. 2016
สมาชิกลำดับที่ 52

แซรอสชุดที่ 130 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 73 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 130 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 21 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 43 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1096ค.ศ. 2394 กินเวลาทั้งสิ้น 1298.17 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
130 1 20 สิงหาคม ค.ศ. 1096 18:35:35 บางส่วน 61.4S 164.7W -1.511 0.0743 [1]
130 2 1 กันยายน ค.ศ. 1114 1:57:49 บางส่วน 61.1S 75.7E -1.4527 0.1773 [2]
130 3 11 กันยายน ค.ศ. 1132 9:29:13 บางส่วน 60.9S 46.1W -1.4007 0.2695 [3]
130 4 22 กันยายน ค.ศ. 1150 17:12:01 บางส่วน 60.9S 170.7W -1.3568 0.3471 [4]
130 5 3 ตุลาคม ค.ศ. 1168 1:04:24 บางส่วน 61.1S 62.2E -1.3197 0.4129 [5]
130 6 14 ตุลาคม ค.ศ. 1186 9:06:01 บางส่วน 61.4S 67.1W -1.2891 0.467 [6]
130 7 24 ตุลาคม ค.ศ. 1204 17:16:40 บางส่วน 61.9S 161.2E -1.265 0.5097 [7]
130 8 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1222 1:35:45 บางส่วน 62.5S 27.2E -1.2474 0.5408 [8]
130 9 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1240 10:01:04 บางส่วน 63.3S 108.5W -1.2339 0.5649 [9]
130 10 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1258 18:31:26 บางส่วน 64.2S 114.3E -1.2239 0.5826 [10]
130 11 7 ธันวาคม ค.ศ. 1276 3:05:28 บางส่วน 65.2S 24.2W -1.2165 0.596 [11]
130 12 18 ธันวาคม ค.ศ. 1294 11:42:14 บางส่วน 66.3S 163.8W -1.2108 0.6064 [12]
130 13 28 ธันวาคม ค.ศ. 1312 20:17:58 บางส่วน 67.4S 56.4E -1.2038 0.6192 [13]
130 14 9 มกราคม ค.ศ. 1331 4:53:22 บางส่วน 68.4S 83.8W -1.1961 0.6333 [14]
130 15 19 มกราคม ค.ศ. 1349 13:24:42 บางส่วน 69.5S 136.3E -1.1847 0.6546 [15]
130 16 30 มกราคม ค.ศ. 1367 21:53:13 บางส่วน 70.4S 3.5W -1.1704 0.6812 [16]
130 17 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1385 6:14:26 บางส่วน 71.1S 142.1W -1.1498 0.7198 [17]
130 18 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1403 14:31:42 บางส่วน 71.7S 79.8E -1.1253 0.766 [18]
130 19 3 มีนาคม ค.ศ. 1421 22:40:34 บางส่วน 72S 56.6W -1.0933 0.8265 [19]
130 20 15 มีนาคม ค.ศ. 1439 6:43:34 บางส่วน 72.1S 168.3E -1.0559 0.898 [20]
130 21 25 มีนาคม ค.ศ. 1457 14:38:16 บางส่วน 71.9S 35.4E -1.0107 0.9845 [21]
130 22 5 เมษายน ค.ศ. 1475 22:27:42 เต็มดวง 60.5S 123.6W -0.9607 1.031 386 2:8 [22]
130 23 16 เมษายน ค.ศ. 1493 6:10:20 เต็มดวง 49.5S 107.3E -0.9042 1.0391 308 3:0 [23]
130 24 27 เมษายน ค.ศ. 1511 13:47:24 เต็มดวง 40S 14.7W -0.8425 1.0463 286 3:50 [24]
130 25 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1529 21:19:50 เต็มดวง 31.3S 133.1W -0.776 1.0526 276 4:38 [25]
130 26 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1547 4:48:58 เต็มดวง 23.5S 110.7E -0.706 1.0581 270 5:22 [26]
130 27 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1565 12:15:00 เต็มดวง 16.5S 3.7W -0.6329 1.0629 266 5:57 [27]
130 28 19 มิถุนายน ค.ศ. 1583 19:39:32 เต็มดวง 10.4S 116.9W -0.5581 1.0667 262 6:23 [28]
130 29 30 มิถุนายน ค.ศ. 1601 3:03:59 เต็มดวง 5.3S 130.7E -0.4826 1.0697 259 6:37 [29]
130 30 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1619 10:29:59 เต็มดวง 1.3S 18.6E -0.4077 1.0718 255 6:41 [30]
130 31 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1637 17:57:08 เต็มดวง 1.8N 93.4W -0.3335 1.0731 251 6:37 [31]
130 32 2 สิงหาคม ค.ศ. 1655 1:28:36 เต็มดวง 3.7N 154E -0.2625 1.0735 247 6:28 [32]
130 33 12 สิงหาคม ค.ศ. 1673 9:04:05 เต็มดวง 4.6N 40.6E -0.1946 1.0731 242 6:15 [33]
130 34 23 สิงหาคม ค.ศ. 1691 16:45:57 เต็มดวง 4.5N 74.3W -0.1317 1.072 236 6:1 [34]
130 35 4 กันยายน ค.ศ. 1709 0:32:26 เต็มดวง 3.7N 169.7E -0.0725 1.0703 229 5:47 [35]
130 36 15 กันยายน ค.ศ. 1727 8:27:31 เต็มดวง 2.2N 51.4E -0.0202 1.0681 222 5:33 [36]
130 37 25 กันยายน ค.ศ. 1745 16:28:56 เต็มดวง 0.3N 68.6W 0.0269 1.0655 214 5:21 [37]
130 38 7 ตุลาคม ค.ศ. 1763 0:39:04 เต็มดวง 2S 169.1E 0.0666 1.0627 206 5:9 [38]
130 39 17 ตุลาคม ค.ศ. 1781 8:55:59 เต็มดวง 4.3S 45.1E 0.1007 1.0596 197 4:59 [39]
130 40 28 ตุลาคม ค.ศ. 1799 17:21:46 เต็มดวง 6.7S 81.3W 0.1274 1.0566 188 4:50 [40]
130 41 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1817 1:53:53 เต็มดวง 8.9S 150.9E 0.1487 1.0536 179 4:42 [41]
130 42 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1835 10:31:58 เต็มดวง 10.7S 21.6E 0.1649 1.051 171 4:35 [42]
130 43 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1853 19:15:39 เต็มดวง 12S 109W 0.1763 1.0485 164 4:28 [43]
130 44 12 ธันวาคม ค.ศ. 1871 4:03:38 เต็มดวง 12.7S 119.4E 0.1836 1.0465 157 4:23 [44]
130 45 22 ธันวาคม ค.ศ. 1889 12:54:15 เต็มดวง 12.7S 12.8W 0.1888 1.0449 152 4:18 [45]
130 46 3 มกราคม ค.ศ. 1908 21:45:22 เต็มดวง 11.8S 145.1W 0.1934 1.0437 149 4:14 [46]
130 47 14 มกราคม ค.ศ. 1926 6:36:58 เต็มดวง 10.1S 82.3E 0.1973 1.043 147 4:11 [47]
130 48 25 มกราคม ค.ศ. 1944 15:26:42 เต็มดวง 7.6S 50.2W 0.2025 1.0428 146 4:9 [48]
130 49 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 0:12:38 เต็มดวง 4.2S 178.1E 0.2107 1.043 147 4:8 [49]
130 50 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980 8:54:01 เต็มดวง 0.1S 47.1E 0.2224 1.0434 149 4:8 [50]
130 51 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 17:29:27 เต็มดวง 4.7N 82.7W 0.2391 1.0441 151 4:9 [51]
130 52 9 มีนาคม ค.ศ. 2016 1:58:19 เต็มดวง 10.1N 148.8E 0.2609 1.045 155 4:9 [52]
130 53 20 มีนาคม ค.ศ. 2034 10:18:45 เต็มดวง 16.1N 22.2E 0.2894 1.0458 159 4:9 [53]
130 54 30 มีนาคม ค.ศ. 2052 18:31:53 เต็มดวง 22.4N 102.5W 0.3238 1.0466 164 4:8 [54]
130 55 11 เมษายน ค.ศ. 2070 2:36:09 เต็มดวง 29.1N 135.1E 0.3652 1.0472 168 4:4 [55]
130 56 21 เมษายน ค.ศ. 2088 10:31:49 เต็มดวง 36N 15.1E 0.4135 1.0474 173 3:58 [56]
130 57 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2106 18:19:20 เต็มดวง 43.1N 102.3W 0.4681 1.0472 177 3:47 [57]
130 58 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2124 1:59:10 เต็มดวง 50.3N 143.2E 0.5286 1.0464 182 3:34 [58]
130 59 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2142 9:32:37 เต็มดวง 57.4N 31.9E 0.5937 1.0449 187 3:17 [59]
130 60 4 มิถุนายน ค.ศ. 2160 16:58:36 เต็มดวง 64.5N 74.9W 0.6645 1.0428 192 2:58 [60]
130 61 16 มิถุนายน ค.ศ. 2178 0:20:42 เต็มดวง 71N 175.3W 0.7378 1.0396 198 2:36 [61]
130 62 26 มิถุนายน ค.ศ. 2196 7:37:40 เต็มดวง 76.3N 97E 0.8149 1.0356 208 2:12 [62]
130 63 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2214 14:52:45 เต็มดวง 78.1N 28.3E 0.8925 1.0303 230 1:46 [63]
130 64 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2232 22:04:56 เต็มดวง 72.4N 33.4W 0.9717 1.0229 348 1:14 [64]
130 65 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2250 5:18:25 บางส่วน 62.9N 124.7W 1.049 0.9114 [65]
130 66 9 สิงหาคม ค.ศ. 2268 12:32:05 บางส่วน 62.2N 118E 1.1254 0.7684 [66]
130 67 20 สิงหาคม ค.ศ. 2286 19:48:22 บางส่วน 61.7N 0.2E 1.1987 0.6322 [67]
130 68 1 กันยายน ค.ศ. 2304 3:07:40 บางส่วน 61.4N 118.2W 1.2684 0.5038 [68]
130 69 12 กันยายน ค.ศ. 2322 10:32:06 บางส่วน 61.1N 122.2E 1.3328 0.3865 [69]
130 70 22 กันยายน ค.ศ. 2340 18:01:34 บางส่วน 61.1N 1.4E 1.3925 0.2793 [70]
130 71 4 ตุลาคม ค.ศ. 2358 1:36:39 บางส่วน 61.1N 120.7W 1.4464 0.1835 [71]
130 72 14 ตุลาคม ค.ศ. 2376 9:18:28 บางส่วน 61.4N 115.4E 1.4941 0.1003 [72]
130 73 25 ตุลาคม ค.ศ. 2394 17:07:13 บางส่วน 61.8N 10.3W 1.5351 0.0298 [73]

อ้างอิง[แก้]