แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 161

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 161 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่ง 46 ครั้งเกิดขึ้นก่อน ค.ศ. 3000 ชุดแซรอสที่ 161 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 35 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 5 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2174 – ค.ศ. 3454 กินเวลาทั้งสิ้น 1280.14 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
161 1 1 เมษายน ค.ศ. 2174 22:39:09 บางส่วน 61.2N 103.8E 1.5107 0.047 [1]
161 2 12 เมษายน ค.ศ. 2192 6:41:56 บางส่วน 61.5N 25.4W 1.4678 0.126 [2]
161 3 24 เมษายน ค.ศ. 2210 14:39:19 บางส่วน 61.9N 153.4W 1.4202 0.2148 [3]
161 4 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2228 22:28:44 บางส่วน 62.4N 80.4E 1.3659 0.3173 [4]
161 5 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2246 6:14:10 บางส่วน 63.1N 44.9W 1.3077 0.4284 [5]
161 6 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2264 13:52:07 บางส่วน 63.9N 168.5W 1.243 0.5526 [6]
161 7 6 มิถุนายน ค.ศ. 2282 21:28:19 บางส่วน 64.8N 68E 1.1764 0.6815 [7]
161 8 18 มิถุนายน ค.ศ. 2300 4:59:29 บางส่วน 65.7N 54.5W 1.1056 0.8189 [8]
161 9 29 มิถุนายน ค.ศ. 2318 12:30:22 บางส่วน 66.7N 177.3W 1.034 0.9583 [9]
161 10 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2336 19:58:22 เต็มดวง 83.2N 49.4E 0.9598 1.0657 800 3:17 [10]
161 11 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2354 3:28:22 เต็มดวง 81.4N 171.7E 0.887 1.0697 499 3:51 [11]
161 12 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2372 10:58:30 เต็มดวง 71N 45.5E 0.8144 1.0717 404 4:18 [12]
161 13 11 สิงหาคม ค.ศ. 2390 18:31:27 เต็มดวง 61.3N 72.5W 0.7441 1.0724 353 4:41 [13]
161 14 22 สิงหาคม ค.ศ. 2408 2:07:39 เต็มดวง 52.3N 170E 0.6766 1.072 317 5:0 [14]
161 15 2 กันยายน ค.ศ. 2426 9:48:47 เต็มดวง 43.8N 51.6E 0.6133 1.0709 291 5:14 [15]
161 16 12 กันยายน ค.ศ. 2444 17:35:35 เต็มดวง 35.7N 67.9W 0.5548 1.0688 268 5:24 [16]
161 17 24 กันยายน ค.ศ. 2462 1:28:08 เต็มดวง 28.1N 171.4E 0.5014 1.0662 249 5:28 [17]
161 18 4 ตุลาคม ค.ศ. 2480 9:27:58 เต็มดวง 21.1N 49.2E 0.4543 1.0631 231 5:26 [18]
161 19 15 ตุลาคม ค.ศ. 2498 17:34:44 เต็มดวง 14.6N 74.5W 0.4131 1.0597 215 5:21 [19]
161 20 27 ตุลาคม ค.ศ. 2516 1:48:46 เต็มดวง 8.8N 160.5E 0.3782 1.056 199 5:11 [20]
161 21 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2534 10:10:07 เต็มดวง 3.9N 34E 0.3495 1.0522 184 4:58 [21]
161 22 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2552 18:38:45 เต็มดวง 0.3S 93.9W 0.3269 1.0485 170 4:42 [22]
161 23 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2570 3:13:44 เต็มดวง 3.4S 137.1E 0.31 1.0449 158 4:25 [23]
161 24 9 ธันวาคม ค.ศ. 2588 11:53:28 เต็มดวง 5.6S 7.2E 0.2973 1.0416 146 4:7 [24]
161 25 21 ธันวาคม ค.ศ. 2606 20:37:56 เต็มดวง 6.7S 123.7W 0.2888 1.0387 135 3:50 [25]
161 26 1 มกราคม ค.ศ. 2625 5:25:27 เต็มดวง 6.8S 104.8E 0.2829 1.0361 126 3:32 [26]
161 27 12 มกราคม ค.ศ. 2643 14:14:06 เต็มดวง 6S 27W 0.2784 1.0341 119 3:18 [27]
161 28 22 มกราคม ค.ศ. 2661 23:02:23 เต็มดวง 4.4S 158.8W 0.274 1.0324 113 3:4 [28]
161 29 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2679 7:49:00 เต็มดวง 2.1S 69.7E 0.2685 1.0312 109 2:54 [29]
161 30 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2697 16:33:04 เต็มดวง 0.7N 61.3W 0.2612 1.0305 106 2:46 [30]
161 31 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2715 1:11:19 เต็มดวง 3.7N 169.2E 0.2495 1.0302 105 2:42 [31]
161 32 8 มีนาคม ค.ศ. 2733 9:44:50 เต็มดวง 7N 40.8E 0.2343 1.0301 104 2:39 [32]
161 33 19 มีนาคม ค.ศ. 2751 18:10:35 เต็มดวง 10.2N 85.4W 0.2131 1.0303 105 2:38 [33]
161 34 30 มีนาคม ค.ศ. 2769 2:29:32 เต็มดวง 13.2N 150.3E 0.1866 1.0307 105 2:40 [34]
161 35 10 เมษายน ค.ศ. 2787 10:38:57 เต็มดวง 15.7N 28.7E 0.1525 1.031 106 2:43 [35]
161 36 20 เมษายน ค.ศ. 2805 18:41:09 เต็มดวง 17.7N 90.7W 0.1129 1.0313 106 2:46 [36]
161 37 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2823 2:34:05 เต็มดวง 18.9N 152.6E 0.0662 1.0314 106 2:51 [37]
161 38 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2841 10:18:35 เต็มดวง 19.1N 38.2E 0.0129 1.0312 105 2:55 [38]
161 39 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2859 17:54:35 เต็มดวง 18.2N 74W -0.0467 1.0305 103 2:58 [39]
161 40 3 มิถุนายน ค.ศ. 2877 1:23:34 เต็มดวง 16.2N 175.3E -0.1114 1.0294 100 2:58 [40]
161 41 14 มิถุนายน ค.ศ. 2895 8:45:51 เต็มดวง 12.9N 65.9E -0.1811 1.0278 96 2:55 [41]
161 42 25 มิถุนายน ค.ศ. 2913 16:01:38 เต็มดวง 8.5N 42.4W -0.2551 1.0255 90 2:45 [42]
161 43 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2931 23:13:24 เต็มดวง 3.1N 150.5W -0.3316 1.0226 81 2:30 [43]
161 44 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2949 6:21:27 เต็มดวง 3.2S 101.6E -0.4099 1.0189 71 2:6 [44]
161 45 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2967 13:27:22 ผสม 10.4S 6.5W -0.4892 1.0147 58 1:37 [45]
161 46 7 สิงหาคม ค.ศ. 2985 20:31:50 ผสม 18.3S 115W -0.5686 1.0097 41 1:2 [46]

อ้างอิง[แก้]