แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 150

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 150 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 150 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 22 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 40 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1729 – ค.ศ. 2991 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
150 1 24 สิงหาคม ค.ศ. 1729 13:48:31 บางส่วน 61.7S 95.2W -1.543 0.0067 [1]
150 2 4 กันยายน ค.ศ. 1747 21:07:57 บางส่วน 61.4S 146.1E -1.488 0.1086 [2]
150 3 15 กันยายน ค.ศ. 1765 4:32:34 บางส่วน 61.1S 26.2E -1.4378 0.2009 [3]
150 4 26 กันยายน ค.ศ. 1783 12:04:17 บางส่วน 61.1S 95.4W -1.3935 0.2814 [4]
150 5 7 ตุลาคม ค.ศ. 1801 19:42:34 บางส่วน 61.2S 141.3E -1.3552 0.3505 [5]
150 6 19 ตุลาคม ค.ศ. 1819 3:27:17 บางส่วน 61.5S 16.4E -1.3226 0.4085 [6]
150 7 29 ตุลาคม ค.ศ. 1837 11:19:24 บางส่วน 61.9S 110.5W -1.2967 0.4542 [7]
150 8 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1855 19:17:51 บางส่วน 62.5S 121E -1.2767 0.4892 [8]
150 9 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1873 3:22:52 บางส่วน 63.2S 9.5W -1.2625 0.5138 [9]
150 10 1 ธันวาคม ค.ศ. 1891 11:31:08 บางส่วน 64.1S 140.9W -1.2515 0.5326 [10]
150 11 12 ธันวาคม ค.ศ. 1909 19:44:48 บางส่วน 65S 86E -1.2456 0.5424 [11]
150 12 24 ธันวาคม ค.ศ. 1927 3:59:41 บางส่วน 66.1S 47.7W -1.2416 0.549 [12]
150 13 3 มกราคม ค.ศ. 1946 12:16:11 บางส่วน 67.1S 177.6E -1.2392 0.5529 [13]
150 14 14 มกราคม ค.ศ. 1964 20:30:08 บางส่วน 68.2S 43.1E -1.2354 0.5591 [14]
150 15 25 มกราคม ค.ศ. 1982 4:42:53 บางส่วน 69.3S 91.7W -1.2311 0.5663 [15]
150 16 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 12:50:27 บางส่วน 70.2S 134.1E -1.2233 0.5795 [16]
150 17 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 20:52:33 บางส่วน 71S 0.6E -1.2116 0.5991 [17]
150 18 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2036 4:46:49 บางส่วน 71.6S 131.4W -1.1942 0.6286 [18]
150 19 9 มีนาคม ค.ศ. 2054 12:33:40 บางส่วน 72S 97.9E -1.1711 0.6678 [19]
150 20 19 มีนาคม ค.ศ. 2072 20:10:31 บางส่วน 72.2S 30.4W -1.1405 0.7199 [20]
150 21 31 มีนาคม ค.ศ. 2090 3:38:08 บางส่วน 72.1S 156.3W -1.1028 0.7843 [21]
150 22 11 เมษายน ค.ศ. 2108 10:55:37 บางส่วน 71.7S 80.5E -1.0573 0.862 [22]
150 23 22 เมษายน ค.ศ. 2126 18:04:22 วงแหวน 71.1S 40W 1.0051 0.9514 - - [23]
150 24 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2144 1:02:06 วงแหวน 53.6S 175.9W -0.9441 0.9363 727 6:9 [24]
150 25 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2162 7:52:46 วงแหวน 42.3S 72.8E -0.8775 0.9396 468 6:37 [25]
150 26 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2180 14:34:28 วงแหวน 32.6S 32.9W -0.8035 0.9422 359 6:59 [26]
150 27 4 มิถุนายน ค.ศ. 2198 21:11:35 วงแหวน 24.2S 135.7W -0.726 0.9442 299 7:13 [27]
150 28 16 มิถุนายน ค.ศ. 2216 3:41:04 วงแหวน 16.7S 124.6E -0.642 0.9458 260 7:20 [28]
150 29 27 มิถุนายน ค.ศ. 2234 10:09:34 วงแหวน 10.3S 26.1E -0.5572 0.9468 235 7:18 [29]
150 30 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2252 16:34:12 วงแหวน 4.9S 70.6W -0.4686 0.9473 218 7:10 [30]
150 31 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2270 22:59:54 วงแหวน 0.7S 166.9W -0.3811 0.9474 208 6:57 [31]
150 32 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2288 5:25:23 วงแหวน 2.5N 97.4E -0.293 0.9469 203 6:46 [32]
150 33 10 สิงหาคม ค.ศ. 2306 11:55:10 วงแหวน 4.6N 1E -0.2083 0.9461 202 6:37 [33]
150 34 20 สิงหาคม ค.ศ. 2324 18:28:22 วงแหวน 5.7N 96W -0.1261 0.9449 205 6:33 [34]
150 35 1 กันยายน ค.ศ. 2342 1:06:55 วงแหวน 6.1N 165.7E -0.048 0.9434 209 6:34 [35]
150 36 11 กันยายน ค.ศ. 2360 7:52:25 วงแหวน 5.7N 65.6E 0.0244 0.9415 217 6:41 [36]
150 37 22 กันยายน ค.ศ. 2378 14:45:48 วงแหวน 4.8N 36.6W 0.0904 0.9396 225 6:54 [37]
150 38 2 ตุลาคม ค.ศ. 2396 21:48:07 วงแหวน 3.5N 141.2W 0.1493 0.9375 234 7:12 [38]
150 39 14 ตุลาคม ค.ศ. 2414 4:58:50 วงแหวน 2.2N 111.8E 0.2015 0.9355 245 7:34 [39]
150 40 24 ตุลาคม ค.ศ. 2432 12:19:58 วงแหวน 0.8N 2.1E 0.2455 0.9335 255 8:1 [40]
150 41 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2450 19:49:31 วงแหวน 0.5S 109.9W 0.2828 0.9318 264 8:30 [41]
150 42 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468 3:28:23 วงแหวน 1.5S 135.7E 0.3126 0.9304 273 8:59 [42]
150 43 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2486 11:15:08 วงแหวน 2.1S 19.2E 0.3363 0.9294 280 9:26 [43]
150 44 7 ธันวาคม ค.ศ. 2504 19:10:09 วงแหวน 2.3S 99.5W 0.3535 0.9289 284 9:46 [44]
150 45 19 ธันวาคม ค.ศ. 2522 3:10:40 วงแหวน 2S 140.4E 0.3668 0.9289 286 9:58 [45]
150 46 29 ธันวาคม ค.ศ. 2540 11:15:59 วงแหวน 1S 19E 0.3765 0.9295 285 9:57 [46]
150 47 9 มกราคม ค.ศ. 2559 19:24:29 วงแหวน 0.6N 103.4W 0.3841 0.9308 280 9:43 [47]
150 48 20 มกราคม ค.ศ. 2577 3:35:00 วงแหวน 2.8N 133.7E 0.3901 0.9326 273 9:18 [48]
150 49 31 มกราคม ค.ศ. 2595 11:44:03 วงแหวน 5.9N 10.9E 0.3981 0.9352 263 8:42 [49]
150 50 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2613 19:51:44 วงแหวน 9.6N 111.8W 0.4076 0.9382 250 8:0 [50]
150 51 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2631 3:55:11 วงแหวน 14N 126.3E 0.4211 0.9419 236 7:13 [51]
150 52 5 มีนาคม ค.ศ. 2649 11:55:21 วงแหวน 19N 5.2E 0.4378 0.946 220 6:25 [52]
150 53 16 มีนาคม ค.ศ. 2667 19:47:40 วงแหวน 24.6N 114.3W 0.4613 0.9506 203 5:36 [53]
150 54 27 มีนาคม ค.ศ. 2685 3:35:09 วงแหวน 30.7N 127.5E 0.4895 0.9554 185 4:48 [54]
150 55 8 เมษายน ค.ศ. 2703 11:13:59 วงแหวน 37.2N 11.4E 0.5256 0.9605 167 4:1 [55]
150 56 18 เมษายน ค.ศ. 2721 18:47:26 วงแหวน 44.1N 103.1W 0.5665 0.9657 150 3:17 [56]
150 57 30 เมษายน ค.ศ. 2739 2:11:56 วงแหวน 51.4N 145E 0.6157 0.9708 133 2:37 [57]
150 58 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2757 9:32:11 วงแหวน 58.9N 35.1E 0.669 0.9758 116 2:1 [58]
150 59 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2775 16:45:20 วงแหวน 66.7N 71.6W 0.7292 0.9804 102 1:31 [59]
150 60 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2793 23:54:30 วงแหวน 74.7N 173.3W 0.7933 0.9846 90 1:6 [60]
150 61 12 มิถุนายน ค.ศ. 2811 6:58:46 วงแหวน 82.8N 102.4E 0.8623 0.988 84 0:47 [61]
150 62 22 มิถุนายน ค.ศ. 2829 14:01:25 วงแหวน 83.4N 97.9E 0.9335 0.9904 97 0:35 [62]
150 63 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2847 21:02:28 บางส่วน 64.9N 33.4E 1.0066 0.9775 [63]
150 64 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2865 4:03:03 บางส่วน 64N 80.8W 1.0808 0.8446 [64]
150 65 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2883 11:05:22 บางส่วน 63.3N 164.7E 1.1544 0.7116 [65]
150 66 5 สิงหาคม ค.ศ. 2901 18:10:19 บางส่วน 62.6N 49.9E 1.2266 0.5801 [66]
150 67 17 สิงหาคม ค.ศ. 2919 1:18:50 บางส่วน 62.1N 65.7W 1.2963 0.4526 [67]
150 68 27 สิงหาคม ค.ศ. 2937 8:32:10 บางส่วน 61.7N 177.6E 1.3627 0.3306 [68]
150 69 7 กันยายน ค.ศ. 2955 15:51:40 บางส่วน 61.4N 59.5E 1.4246 0.2164 [69]
150 70 17 กันยายน ค.ศ. 2973 23:18:46 บางส่วน 61.3N 60.5W 1.4812 0.1119 [70]
150 71 29 กันยายน ค.ศ. 2991 6:52:19 บางส่วน 61.4N 178E 1.5333 0.0156 [71]

อ้างอิง[แก้]