แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 156

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 156 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 69 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 156 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 52 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 3237 กินเวลาทั้งสิ้น 1226.05 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
156 1 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 8:39:30 บางส่วน 65.2S 28.6E -1.4917 0.0971 [1]
156 2 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2029 15:37:19 บางส่วน 64.3S 85.6W -1.4191 0.2303 [2]
156 3 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2047 22:36:17 บางส่วน 63.4S 160.2E -1.3477 0.3604 [3]
156 4 2 สิงหาคม ค.ศ. 2065 5:34:17 บางส่วน 62.7S 46.5E -1.2759 0.4903 [4]
156 5 13 สิงหาคม ค.ศ. 2083 12:34:41 บางส่วน 62.1S 67.5W -1.2064 0.6146 [5]
156 6 24 สิงหาคม ค.ศ. 2101 19:37:03 บางส่วน 61.6S 178.2E -1.1392 0.7337 [6]
156 7 5 กันยายน ค.ศ. 2119 2:44:27 บางส่วน 61.2S 62.8E -1.0766 0.8431 [7]
156 8 15 กันยายน ค.ศ. 2137 9:56:34 บางส่วน 61S 53.8W -1.0184 0.9436 [8]
156 9 26 กันยายน ค.ศ. 2155 17:14:27 วงแหวน 58.6S 143W -0.9654 0.9593 570 2:55 [9]
156 10 7 ตุลาคม ค.ศ. 2173 0:39:14 วงแหวน 57.8S 114E -0.9187 0.9558 402 3:17 [10]
156 11 18 ตุลาคม ค.ศ. 2191 8:11:12 วงแหวน 58.7S 5.2E -0.8783 0.9516 365 3:39 [11]
156 12 29 ตุลาคม ค.ศ. 2209 15:50:20 วงแหวน 60.7S 106.3W -0.8445 0.9472 358 4:2 [12]
156 13 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2227 23:36:42 วงแหวน 63.3S 140.7E -0.8171 0.9429 364 4:24 [13]
156 14 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2245 7:29:36 วงแหวน 66.3S 27.1E -0.7955 0.9387 374 4:45 [14]
156 15 1 ธันวาคม ค.ศ. 2263 15:28:45 วงแหวน 69.2S 85.8W -0.7794 0.9349 388 5:6 [15]
156 16 11 ธันวาคม ค.ศ. 2281 23:31:24 วงแหวน 71.4S 163.7E -0.7667 0.9316 400 5:26 [16]
156 17 23 ธันวาคม ค.ศ. 2299 7:38:42 วงแหวน 72.5S 54.8E -0.7584 0.9288 413 5:45 [17]
156 18 3 มกราคม ค.ศ. 2318 15:47:14 วงแหวน 71.9S 53.7W -0.7519 0.9265 422 6:2 [18]
156 19 14 มกราคม ค.ศ. 2336 23:56:42 วงแหวน 69.6S 164.9W -0.7463 0.925 427 6:19 [19]
156 20 25 มกราคม ค.ศ. 2354 8:03:20 วงแหวน 66S 80.6E -0.7388 0.924 427 6:35 [20]
156 21 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2372 16:07:48 วงแหวน 61.5S 36.9W -0.7301 0.9237 422 6:50 [21]
156 22 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2390 0:06:58 วงแหวน 56.4S 155.6W -0.7177 0.9239 411 7:6 [22]
156 23 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2408 7:59:40 วงแหวน 50.8S 85.5E -0.7004 0.9249 394 7:22 [23]
156 24 9 มีนาคม ค.ศ. 2426 15:44:45 วงแหวน 44.7S 32.5W -0.6774 0.9262 374 7:38 [24]
156 25 19 มีนาคม ค.ศ. 2444 23:21:38 วงแหวน 38.3S 149.1W -0.6476 0.928 351 7:53 [25]
156 26 31 มีนาคม ค.ศ. 2462 6:49:44 วงแหวน 31.7S 96.3E -0.6111 0.9302 327 8:7 [26]
156 27 10 เมษายน ค.ศ. 2480 14:07:46 วงแหวน 24.8S 16W -0.5664 0.9326 303 8:18 [27]
156 28 21 เมษายน ค.ศ. 2498 21:17:12 วงแหวน 17.9S 125.9W -0.5148 0.9351 280 8:26 [28]
156 29 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2516 4:17:47 วงแหวน 10.9S 126.7E -0.4559 0.9377 259 8:28 [29]
156 30 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2534 11:09:29 วงแหวน 4.1S 21.9E -0.3896 0.9402 240 8:23 [30]
156 31 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2552 17:54:09 วงแหวน 2.5N 80.5W -0.3174 0.9425 224 8:9 [31]
156 32 5 มิถุนายน ค.ศ. 2570 0:32:17 วงแหวน 8.7N 179.4E -0.2395 0.9446 211 7:48 [32]
156 33 15 มิถุนายน ค.ศ. 2588 7:06:20 วงแหวน 14.3N 81.1E -0.1582 0.9463 200 7:21 [33]
156 34 27 มิถุนายน ค.ศ. 2606 13:34:39 วงแหวน 19.3N 15W -0.072 0.9477 193 6:52 [34]
156 35 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2624 20:02:10 วงแหวน 23.4N 110.2W 0.015 0.9487 188 6:24 [35]
156 36 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2642 2:27:54 วงแหวน 26.6N 155.8E 0.104 0.9493 187 6:0 [36]
156 37 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2660 8:55:21 วงแหวน 28.9N 61.8E 0.1914 0.9495 189 5:42 [37]
156 38 9 สิงหาคม ค.ศ. 2678 15:23:56 วงแหวน 30.4N 32.2W 0.2782 0.9492 194 5:30 [38]
156 39 19 สิงหาคม ค.ศ. 2696 21:57:56 วงแหวน 31.1N 127.6W 0.3608 0.9485 201 5:24 [39]
156 40 1 กันยายน ค.ศ. 2714 4:36:50 วงแหวน 31.3N 135.5E 0.4397 0.9474 213 5:24 [40]
156 41 11 กันยายน ค.ศ. 2732 11:21:54 วงแหวน 31.1N 36.6E 0.5138 0.9461 227 5:29 [41]
156 42 22 กันยายน ค.ศ. 2750 18:14:45 วงแหวน 30.9N 64.7W 0.5817 0.9445 246 5:40 [42]
156 43 3 ตุลาคม ค.ศ. 2768 1:16:28 วงแหวน 30.7N 168.8W 0.6427 0.9428 269 5:54 [43]
156 44 14 ตุลาคม ค.ศ. 2786 8:28:06 วงแหวน 30.8N 84E 0.6961 0.941 296 6:11 [44]
156 45 24 ตุลาคม ค.ศ. 2804 15:48:02 วงแหวน 31.2N 26W 0.7433 0.9392 327 6:30 [45]
156 46 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2822 23:19:12 วงแหวน 31.9N 139.4W 0.7817 0.9376 362 6:49 [46]
156 47 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2840 6:59:00 วงแหวน 32.9N 104.4E 0.8135 0.9363 399 7:5 [47]
156 48 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2858 14:48:33 วงแหวน 34.1N 14.9W 0.8377 0.9354 435 7:17 [48]
156 49 6 ธันวาคม ค.ศ. 2876 22:44:54 วงแหวน 35.5N 136.5W 0.857 0.9349 468 7:22 [49]
156 50 18 ธันวาคม ค.ศ. 2894 6:49:29 วงแหวน 37N 99.4E 0.87 0.935 492 7:20 [50]
156 51 29 ธันวาคม ค.ศ. 2912 14:58:37 วงแหวน 38.8N 26.2W 0.8798 0.9356 507 7:10 [51]
156 52 9 มกราคม ค.ศ. 2931 23:12:05 วงแหวน 40.7N 153.2W 0.8864 0.9369 510 6:52 [52]
156 53 20 มกราคม ค.ศ. 2949 7:27:37 วงแหวน 43N 79.2E 0.8919 0.9388 504 6:26 [53]
156 54 31 มกราคม ค.ศ. 2967 15:44:49 วงแหวน 45.6N 49.1W 0.8961 0.9413 490 5:55 [54]
156 55 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2985 0:00:02 วงแหวน 48.9N 177.3W 0.9028 0.9444 477 5:19 [55]
156 56 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 3003 8:13:25 วงแหวน 52.9N 54.4E 0.9116 0.9479 465 4:41
156 57 5 มีนาคม ค.ศ. 3021 16:22:29 วงแหวน 57.6N 74.1W 0.9243 0.9518 463 4:02
156 58 17 มีนาคม ค.ศ. 3039 0:28:08 วงแหวน 62.9N 156.0E 0.9405 0.9560 477 3:25
156 59 27 มีนาคม ค.ศ. 3057 8:25:59 วงแหวน 69.0N 21.1E 0.9637 0.9601 559 2:50
156 60 7 เมษายน ค.ศ. 3075 16:19:22 วงแหวน 73.5N 135.4W 0.9913 0.9632 2:19
156 61 18 เมษายน ค.ศ. 3093 0:04:23 บางส่วน 71.4N 75.4E 1.0267 0.9310
156 62 30 เมษายน ค.ศ. 3111 7:04:44 บางส่วน 70.7N 52.2W 1.0664 0.8629
156 63 10 พฤษภาคม ค.ศ. 3129 15:16:03 บางส่วน 69.8N 176.9W 1.1142 0.7796
156 64 21 พฤษภาคม ค.ศ. 3147 22:43:49 บางส่วน 68.9N 59.9E 1.1655 0.6887
156 65 1 มิถุนายน ค.ศ. 3165 6:04:31 บางส่วน 67.9N 60.9W 1.2235 0.5848
156 66 12 มิถุนายน ค.ศ. 3183 13:21:59 บางส่วน 66.9N 179.6E 1.2845 0.4740
156 67 22 มิถุนายน ค.ศ. 3201 20:34:47 บางส่วน 65.9N 61.7E 1.3499 0.3541
156 68 4 กรกฎาคม ค.ศ. 3219 3:46:45 บางส่วน 65.0N 55.5W 1.4166 0.2307
156 69 14 กรกฎาคม ค.ศ. 3237 10:57:04 บางส่วน 64.1N 172.0W 1.4851 0.1030

อ้างอิง[แก้]