แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 116

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 116 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 116 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 10 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 53 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 727 - ค.ศ. 1971 กินเวลาทั้งสิ้น 1,244 ปี ชุดแซรอสนี้จะเริ่มขึ้นบริเวณขั้วโลกใต้ และจะไปสิ้นสุดบริเวณขั้วโลกเหนือ

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
116 1 23 มิถุนายน ค.ศ. 727 22:34:35 บางส่วน 65.4S 161.5W -1.4763 0.1082 [1]
116 2 4 กรกฎาคม ค.ศ. 745 5:53:18 บางส่วน 64.5S 78.2E -1.4085 0.2381 [2]
116 3 15 กรกฎาคม ค.ศ. 763 13:14:24 บางส่วน 63.7S 42.4W -1.3432 0.3625 [3]
116 4 25 กรกฎาคม ค.ศ. 781 20:37:53 บางส่วน 62.9S 163.3W -1.2802 0.4816 [4]
116 5 6 สิงหาคม ค.ศ. 799 4:06:08 บางส่วน 62.2S 74.8E -1.2217 0.591 [5]
116 6 16 สิงหาคม ค.ศ. 817 11:38:18 บางส่วน 61.7S 47.8W -1.167 0.6921 [6]
116 7 27 สิงหาคม ค.ศ. 835 19:17:30 บางส่วน 61.3S 172W -1.1186 0.7805 [7]
116 8 7 กันยายน ค.ศ. 853 3:02:42 บางส่วน 61S 62.3E -1.0755 0.8578 [8]
116 9 18 กันยายน ค.ศ. 871 10:54:51 บางส่วน 60.9S 64.9W -1.0389 0.9224 [9]
116 10 28 กันยายน ค.ศ. 889 18:54:00 บางส่วน 61S 166.1E -1.0086 0.9748 [10]
116 11 10 ตุลาคม ค.ศ. 907 3:00:37 วงแหวน 62.7S 54.1E -0.9851 0.9869 291 0m 47s [11]
116 12 20 ตุลาคม ค.ศ. 925 11:14:00 วงแหวน 64.9S 67W -0.9677 0.9827 250 1m 3s [12]
116 13 31 ตุลาคม ค.ศ. 943 19:32:08 วงแหวน 67.8S 166.7E -0.9548 0.9783 265 1m 19s [13]
116 14 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 961 3:56:16 วงแหวน 71.3S 35.8E -0.9475 0.9739 298 1m 35s [14]
116 15 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 979 12:23:31 วงแหวน 75S 98.4W -0.9439 0.9699 335 1m 49s [15]
116 16 2 ธันวาคม ค.ศ. 997 20:53:29 วงแหวน 78.7S 123.3E -0.9429 0.9663 374 2m 2s [16]
116 17 14 ธันวาคม ค.ศ. 1015 5:22:20 วงแหวน 82.5S 19.5W -0.942 0.9633 407 2m 14s [17]
116 18 24 ธันวาคม ค.ศ. 1033 13:51:14 วงแหวน 85.6S 179.6W -0.9418 0.9609 434 2m 24s [18]
116 19 4 มกราคม ค.ศ. 1052 22:16:17 วงแหวน 86.3S 14.2W -0.9395 0.9591 446 2m 33s [19]
116 20 15 มกราคม ค.ศ. 1070 6:37:03 วงแหวน 83.3S 174.7E -0.9346 0.958 440 2m 42s [20]
116 21 26 มกราคม ค.ศ. 1088 14:50:56 วงแหวน 78.9S 29.2E -0.9249 0.9575 415 2m 50s [21]
116 22 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1106 22:58:18 วงแหวน 73.6S 106.6W -0.9106 0.9575 378 2m 59s [22]
116 23 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1124 6:56:07 วงแหวน 67.5S 123E -0.8893 0.9581 335 3m 8s [23]
116 24 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1142 14:45:00 วงแหวน 60.8S 2.9W -0.8615 0.9589 293 3m 17s [24]
116 25 9 มีนาคม ค.ศ. 1160 22:23:38 วงแหวน 53.5S 124.9W -0.8259 0.9599 256 3m 28s [25]
116 26 21 มีนาคม ค.ศ. 1178 5:53:15 วงแหวน 46S 116.4E -0.7838 0.961 225 3m 39s [26]
116 27 31 มีนาคม ค.ศ. 1196 13:11:09 วงแหวน 38.1S 1.4E -0.7326 0.9621 200 3m 52s [27]
116 28 11 เมษายน ค.ศ. 1214 20:20:49 วงแหวน 30.2S 110.8W -0.6751 0.9629 180 4m 5s [28]
116 29 22 เมษายน ค.ศ. 1232 3:20:16 วงแหวน 22.2S 140.3E -0.6097 0.9636 165 4m 18s [29]
116 30 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1250 10:13:11 วงแหวน 14.6S 33.6E -0.5397 0.9639 155 4m 32s [30]
116 31 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1268 16:56:23 วงแหวน 7.2S 69.9W -0.4622 0.9638 148 4m 44s [31]
116 32 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1286 23:36:15 วงแหวน 0.4S 171.9W -0.3825 0.9632 144 4m 55s [32]
116 33 4 มิถุนายน ค.ศ. 1304 6:09:36 วงแหวน 5.9N 88.6E -0.2977 0.9622 144 5m 4s [33]
116 34 15 มิถุนายน ค.ศ. 1322 12:41:47 วงแหวน 11.4N 9.8W -0.2127 0.9607 146 5m 11s [34]
116 35 25 มิถุนายน ค.ศ. 1340 19:10:38 วงแหวน 16N 106.7W -0.1253 0.9586 151 5m 17s [35]
116 36 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1358 1:41:45 วงแหวน 19.6N 156.6E -0.0404 0.9562 160 5m 22s [36]
116 37 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1376 8:13:14 วงแหวน 22.2N 60.3E 0.0439 0.9533 171 5m 30s [37]
116 38 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1394 14:48:17 วงแหวน 23.7N 36.5W 0.1249 0.9501 184 5m 40s [38]
116 39 7 สิงหาคม ค.ศ. 1412 21:27:46 วงแหวน 24.4N 134.5W 0.2018 0.9465 201 5m 55s [39]
116 40 19 สิงหาคม ค.ศ. 1430 4:13:52 วงแหวน 24.2N 125.7E 0.2729 0.9428 219 6m 13s [40]
116 41 29 สิงหาคม ค.ศ. 1448 11:07:05 วงแหวน 23.4N 23.8E 0.338 0.9389 239 6m 37s [41]
116 42 9 กันยายน ค.ศ. 1466 18:07:54 วงแหวน 22.2N 80.5W 0.3966 0.9351 260 7m 5s [42]
116 43 20 กันยายน ค.ศ. 1484 1:17:55 วงแหวน 20.8N 172.4E 0.4474 0.9313 283 7m 39s [43]
116 44 1 ตุลาคม ค.ศ. 1502 8:36:17 วงแหวน 19.3N 62.8E 0.4913 0.9277 306 8m 16s [44]
116 45 11 ตุลาคม ค.ศ. 1520 16:03:20 วงแหวน 17.8N 49.4W 0.5277 0.9244 329 8m 57s [45]
116 46 22 ตุลาคม ค.ศ. 1538 23:38:41 วงแหวน 16.6N 164.1W 0.5572 0.9214 351 9m 41s [46]
116 47 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1556 7:22:13 วงแหวน 15.5N 78.9E 0.5798 0.919 370 10m 24s [47]
116 48 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1574 15:12:17 วงแหวน 14.8N 40W 0.597 0.9171 387 11m 3s [48]
116 49 3 ธันวาคม ค.ศ. 1592 23:07:16 วงแหวน 14.5N 160.2W 0.6102 0.9159 401 11m 36s [49]
116 50 15 ธันวาคม ค.ศ. 1610 7:06:48 วงแหวน 14.7N 78.2E 0.6195 0.9153 409 11m 56s [50]
116 51 25 ธันวาคม ค.ศ. 1628 15:08:47 วงแหวน 15.4N 44W 0.6265 0.9153 413 12m 2s [51]
116 52 5 มกราคม ค.ศ. 1647 23:10:59 วงแหวน 16.9N 166.5W 0.6336 0.9161 413 11m 50s [52]
116 53 16 มกราคม ค.ศ. 1665 7:11:51 วงแหวน 19.1N 71.2E 0.642 0.9174 409 11m 24s [53]
116 54 27 มกราคม ค.ศ. 1683 15:10:09 วงแหวน 22.1N 50.6W 0.6526 0.9195 401 10m 44s [54]
116 55 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1701 23:04:53 วงแหวน 25.9N 171.7W 0.6663 0.9219 393 9m 55s [55]
116 56 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1719 6:52:57 วงแหวน 30.5N 68.6E 0.6856 0.925 384 9m 1s [56]
116 57 1 มีนาคม ค.ศ. 1737 14:35:17 วงแหวน 36N 50.1W 0.7099 0.9283 378 8m 4s [57]
116 58 12 มีนาคม ค.ศ. 1755 22:09:32 วงแหวน 42.2N 167.4W 0.7413 0.9319 375 7m 7s [58]
116 59 23 มีนาคม ค.ศ. 1773 5:36:58 วงแหวน 49.3N 76.2E 0.7785 0.9357 378 6m 13s [59]
116 60 3 เมษายน ค.ศ. 1791 12:55:13 วงแหวน 57.1N 39.5W 0.8236 0.9394 394 5m 21s [60]
116 61 14 เมษายน ค.ศ. 1809 20:07:11 วงแหวน 65.8N 157.3W 0.8742 0.9429 435 4m 35s [61]
116 62 26 เมษายน ค.ศ. 1827 3:11:14 วงแหวน 74.8N 73.4E 0.9316 0.9458 559 3m 53s [62]
116 63 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1845 10:09:00 วงแหวน 73.4N 110.6W 0.9945 0.9462 - 3m 15s [63]
116 64 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1863 17:00:45 บางส่วน 69.2N 126.8E 1.0627 0.8606 [64]
116 65 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1881 23:48:41 บางส่วน 68.2N 13.3E 1.1345 0.737 [65]
116 66 8 มิถุนายน ค.ศ. 1899 6:33:43 บางส่วน 67.2N 98.9W 1.2089 0.6076 [66]
116 67 19 มิถุนายน ค.ศ. 1917 13:16:21 บางส่วน 66.2N 150.1E 1.2857 0.4729 [67]
116 68 30 มิถุนายน ค.ศ. 1935 19:59:46 บางส่วน 65.2N 39.1E 1.3623 0.3375 [68]
116 69 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 2:44:14 บางส่วน 64.3N 71.7W 1.4388 0.2015 [69]
116 70 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 9:31:55 บางส่วน 63.5N 177E 1.513 0.0689 [70]

อ้างอิง[แก้]