แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 123

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 123 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 123 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 6 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 27 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 3 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 14 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1074 - ค.ศ. 2318 กินเวลาทั้งสิ้น 1244 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
123 1 29 เมษายน ค.ศ. 1074 1:23:46 บางส่วน 62.2N 39.8E 1.4965 0.1151 [1]
123 2 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1092 7:55:04 บางส่วน 62.8N 67.4W 1.4182 0.2481 [2]
123 3 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1110 14:22:27 บางส่วน 63.6N 173.8W 1.3362 0.3876 [3]
123 4 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1128 20:45:57 บางส่วน 64.5N 80.5E 1.2507 0.5336 [4]
123 5 11 มิถุนายน ค.ศ. 1146 3:09:15 บางส่วน 65.4N 25.5W 1.1642 0.6817 [5]
123 6 21 มิถุนายน ค.ศ. 1164 9:30:36 บางส่วน 66.4N 131.2W 1.0754 0.8336 [6]
123 7 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1182 15:55:48 วงแหวน 74.6N 120.1E 0.9892 0.9368 - 3:50 [7]
123 8 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1200 22:22:50 วงแหวน 83.6N 101.5W 0.9039 0.9409 521 4:12 [8]
123 9 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1218 4:55:35 วงแหวน 72.3N 135.3E 0.8225 0.9425 376 4:34 [9]
123 10 3 สิงหาคม ค.ศ. 1236 11:33:03 วงแหวน 61.9N 29.8E 0.7441 0.9432 314 4:57 [10]
123 11 14 สิงหาคม ค.ศ. 1254 18:19:43 วงแหวน 52.6N 75.8W 0.6726 0.9433 282 5:23 [11]
123 12 25 สิงหาคม ค.ศ. 1272 1:13:45 วงแหวน 43.9N 177.3E 0.6067 0.943 264 5:50 [12]
123 13 5 กันยายน ค.ศ. 1290 8:17:10 วงแหวน 35.8N 68.4E 0.548 0.9424 253 6:17 [13]
123 14 15 กันยายน ค.ศ. 1308 15:30:02 วงแหวน 28.2N 42.6W 0.4964 0.9417 247 6:43 [14]
123 15 26 กันยายน ค.ศ. 1326 22:53:53 วงแหวน 21.3N 156.1W 0.4531 0.9409 244 7:7 [15]
123 16 7 ตุลาคม ค.ศ. 1344 6:26:57 วงแหวน 15.1N 88.4E 0.417 0.9402 242 7:29 [16]
123 17 18 ตุลาคม ค.ศ. 1362 14:09:27 วงแหวน 9.6N 29.1W 0.3879 0.9397 241 7:48 [17]
123 18 28 ตุลาคม ค.ศ. 1380 22:00:47 วงแหวน 4.9N 148.4W 0.3656 0.9395 240 8:1 [18]
123 19 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1398 6:00:34 วงแหวน 1.1N 90.5E 0.3493 0.9397 238 8:7 [19]
123 20 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1416 14:05:55 วงแหวน 1.8S 31.6W 0.337 0.9404 234 8:5 [20]
123 21 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1434 22:17:34 วงแหวน 3.7S 155W 0.329 0.9416 229 7:54 [21]
123 22 11 ธันวาคม ค.ศ. 1452 6:31:53 วงแหวน 4.8S 81.1E 0.3224 0.9434 221 7:32 [22]
123 23 22 ธันวาคม ค.ศ. 1470 14:49:05 วงแหวน 4.9S 43.4W 0.3175 0.9458 210 7:2 [23]
123 24 1 มกราคม ค.ศ. 1489 23:04:27 วงแหวน 4.3S 167.5W 0.3102 0.9489 197 6:24 [24]
123 25 13 มกราคม ค.ศ. 1507 7:20:10 วงแหวน 3S 68.3E 0.3024 0.9526 181 5:42 [25]
123 26 23 มกราคม ค.ศ. 1525 15:31:21 วงแหวน 1.2S 54.8W 0.2897 0.9569 163 4:58 [26]
123 27 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1543 23:38:52 วงแหวน 1N 177W 0.2735 0.9617 143 4:14 [27]
123 28 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1561 7:39:21 วงแหวน 3.4N 62.6E 0.2507 0.967 122 3:30 [28]
123 29 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1579 15:34:47 วงแหวน 6N 56.4W 0.2229 0.9728 100 2:48 [29]
123 30 17 มีนาคม ค.ศ. 1597 23:22:39 วงแหวน 8.4N 173.3W 0.1878 0.9788 77 2:8 [30]
123 31 29 มีนาคม ค.ศ. 1615 7:03:24 วงแหวน 10.7N 71.7E 0.1461 0.9851 53 1:28 [31]
123 32 8 เมษายน ค.ศ. 1633 14:37:06 วงแหวน 12.4N 41.2W 0.0976 0.9913 31 0:51 [32]
123 33 19 เมษายน ค.ศ. 1651 22:04:37 วงแหวน 13.7N 152.4W 0.0433 0.9976 8 0:14 [33]
123 34 30 เมษายน ค.ศ. 1669 5:26:07 ผสม 14.1N 98.2E -0.0171 1.0036 13 0:22 [34]
123 35 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1687 12:42:28 ผสม 13.6N 9.9W -0.0828 1.0094 33 0:57 [35]
123 36 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1705 19:55:06 ผสม 12.2N 117W -0.1525 1.0147 51 1:32 [36]
123 37 3 มิถุนายน ค.ศ. 1723 3:05:13 เต็มดวง 9.6N 136.1E -0.2251 1.0196 69 2:5 [37]
123 38 13 มิถุนายน ค.ศ. 1741 10:12:48 เต็มดวง 6N 29.4E -0.3007 1.0239 85 2:35 [38]
123 39 24 มิถุนายน ค.ศ. 1759 17:20:59 เต็มดวง 1.4N 78.1W -0.3768 1.0275 101 2:59 [39]
123 40 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1777 0:29:29 เต็มดวง 4.2S 173.7E -0.4531 1.0305 115 3:17 [40]
123 41 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1795 7:41:36 เต็มดวง 10.4S 63.8E -0.5274 1.0327 130 3:26 [41]
123 42 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1813 14:55:35 เต็มดวง 17.4S 47.4W -0.6006 1.0341 144 3:27 [42]
123 43 7 สิงหาคม ค.ศ. 1831 22:15:59 เต็มดวง 24.9S 160.9W -0.6691 1.0349 158 3:20 [43]
123 44 18 สิงหาคม ค.ศ. 1849 5:40:49 เต็มดวง 32.9S 83.5E -0.7343 1.0349 172 3:7 [44]
123 45 29 สิงหาคม ค.ศ. 1867 13:13:07 เต็มดวง 41.1S 34.9W -0.794 1.0344 189 2:51 [45]
123 46 8 กันยายน ค.ศ. 1885 20:51:52 เต็มดวง 49.6S 156.5W -0.8489 1.0332 211 2:31 [46]
123 47 21 กันยายน ค.ศ. 1903 4:39:52 เต็มดวง 58S 77.2E -0.8967 1.0316 241 2:12 [47]
123 48 1 ตุลาคม ค.ศ. 1921 12:35:58 เต็มดวง 66.1S 56.1W -0.9383 1.0293 291 1:52 [48]
123 49 12 ตุลาคม ค.ศ. 1939 20:40:23 เต็มดวง 72.8S 155.1E -0.9737 1.0266 418 1:32 [49]
123 50 23 ตุลาคม ค.ศ. 1957 4:54:02 เต็มดวง 71.2S 23.1W 1.0022 1.0013 - - [50]
123 51 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 13:15:54 บางส่วน 70.4S 161.7W -1.0248 0.9588 [51]
123 52 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 21:45:51 บางส่วน 69.6S 58.3E -1.0411 0.928 [52]
123 53 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 6:21:24 บางส่วน 68.6S 82.4W -1.0536 0.9047 [53]
123 54 5 ธันวาคม ค.ศ. 2029 15:03:58 บางส่วน 67.5S 135.7E -1.0609 0.8911 [54]
123 55 16 ธันวาคม ค.ศ. 2047 23:50:12 บางส่วน 66.4S 6.6W -1.0661 0.8816 [55]
123 56 27 ธันวาคม ค.ศ. 2065 8:39:56 บางส่วน 65.4S 149.2W -1.0688 0.8769 [56]
123 57 7 มกราคม ค.ศ. 2084 17:30:23 บางส่วน 64.4S 68.5E -1.0715 0.8723 [57]
123 58 19 มกราคม ค.ศ. 2102 2:21:30 บางส่วน 63.5S 73.6W -1.0741 0.8682 [58]
123 59 30 มกราคม ค.ศ. 2120 11:09:56 บางส่วน 62.7S 145.3E -1.0792 0.8594 [59]
123 60 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2138 19:55:23 บางส่วน 62.1S 5.1E -1.0872 0.8453 [60]
123 61 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2156 4:36:02 บางส่วน 61.6S 133.7W -1.0995 0.823 [61]
123 62 3 มีนาคม ค.ศ. 2174 13:11:54 บางส่วน 61.3S 88.7E -1.1162 0.7924 [62]
123 63 13 มีนาคม ค.ศ. 2192 21:40:00 บางส่วน 61.1S 46.8W -1.1395 0.7491 [63]
123 64 26 มีนาคม ค.ศ. 2210 6:01:57 บางส่วน 61.1S 179.2E -1.168 0.6954 [64]
123 65 5 เมษายน ค.ศ. 2228 14:15:36 บางส่วน 61.3S 47.3E -1.2036 0.6279 [65]
123 66 16 เมษายน ค.ศ. 2246 22:23:24 บางส่วน 61.6S 83.2W -1.2445 0.5498 [66]
123 67 27 เมษายน ค.ศ. 2264 6:21:41 บางส่วน 62.1S 148.5E -1.2931 0.4564 [67]
123 68 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2282 14:15:16 บางส่วน 62.7S 21.3E -1.3458 0.3545 [68]
123 69 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2300 22:00:39 บางส่วน 63.4S 104.1W -1.4049 0.2399 [69]
123 70 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2318 5:42:33 บางส่วน 64.2S 131.2E -1.467 0.1192 [70]

อ้างอิง[แก้]