แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 122

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 122 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 122 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 3 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 2 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 37 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 991 - ค.ศ. 2235 กินเวลาทั้งสิ้น 1,244 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
122 1 17 เมษายน ค.ศ. 991 10:00:06 บางส่วน 70.8S 87.9E -1.5013 0.0624 [1]
122 2 27 เมษายน ค.ศ. 1009 17:33:05 บางส่วน 70.1S 38.6W -1.4445 0.17 [2]
122 3 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1027 1:00:48 บางส่วน 69.3S 163.3W -1.384 0.2848 [3]
122 4 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1045 8:21:52 บางส่วน 68.3S 74.3E -1.3184 0.4089 [4]
122 5 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1063 15:39:34 บางส่วน 67.4S 46.7W -1.2508 0.5365 [5]
122 6 9 มิถุนายน ค.ศ. 1081 22:52:36 บางส่วน 66.4S 166.1W -1.18 0.6695 [6]
122 7 21 มิถุนายน ค.ศ. 1099 6:05:15 บางส่วน 65.4S 75.1E -1.1092 0.8015 [7]
122 8 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1117 13:16:27 บางส่วน 64.5S 43W -1.0377 0.9337 [8]
122 9 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1135 20:28:48 เต็มดวง 51.5S 147.8W -0.9676 1.0179 248 1:25 [9]
122 10 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1153 3:42:38 เต็มดวง 41.6S 105E -0.8994 1.0161 125 1:22 [10]
122 11 3 สิงหาคม ค.ศ. 1171 11:00:18 เต็มดวง 36.2S 4.6W -0.835 1.0126 77 1:6 [11]
122 12 13 สิงหาคม ค.ศ. 1189 18:22:08 ผสม 33.2S 115.4W -0.7744 1.0082 43 0:43 [12]
122 13 25 สิงหาคม ค.ศ. 1207 1:48:51 ผสม 31.9S 132.6E -0.7186 1.0031 15 0:16 [13]
122 14 4 กันยายน ค.ศ. 1225 9:21:58 วงแหวน 31.9S 19E -0.6686 0.9977 11 0:12 [14]
122 15 15 กันยายน ค.ศ. 1243 17:01:45 วงแหวน 33S 96W -0.6249 0.992 35 0:42 [15]
122 16 26 กันยายน ค.ศ. 1261 0:48:31 วงแหวน 35S 147.3E -0.5878 0.9863 59 1:12 [16]
122 17 7 ตุลาคม ค.ศ. 1279 8:42:21 วงแหวน 37.6S 29.1E -0.5573 0.9805 82 1:42 [17]
122 18 17 ตุลาคม ค.ศ. 1297 16:42:50 วงแหวน 40.6S 90.4W -0.533 0.9751 104 2:11 [18]
122 19 29 ตุลาคม ค.ศ. 1315 0:49:59 วงแหวน 43.8S 149.1E -0.515 0.9698 126 2:40 [19]
122 20 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1333 9:01:11 วงแหวน 46.8S 28.4E -0.5012 0.9651 145 3:6 [20]
122 21 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1351 17:18:04 วงแหวน 49.4S 92.7W -0.4929 0.9608 163 3:32 [21]
122 22 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1369 1:36:58 วงแหวน 51.4S 146.6E -0.4873 0.957 179 3:55 [22]
122 23 11 ธันวาคม ค.ศ. 1387 9:58:30 วงแหวน 52.4S 26.1E -0.4843 0.9539 193 4:16 [23]
122 24 21 ธันวาคม ค.ศ. 1405 18:17:58 วงแหวน 52.2S 93.7W -0.4803 0.9514 204 4:35 [24]
122 25 2 มกราคม ค.ศ. 1424 2:37:16 วงแหวน 50.7S 146.2E -0.4768 0.9495 211 4:52 [25]
122 26 12 มกราคม ค.ศ. 1442 10:51:53 วงแหวน 48S 26.1E -0.4704 0.9481 216 5:6 [26]
122 27 23 มกราคม ค.ศ. 1460 19:01:52 วงแหวน 44.2S 94W -0.4607 0.9474 218 5:19 [27]
122 28 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1478 3:04:10 วงแหวน 39.5S 146.4E -0.4455 0.9472 217 5:31 [28]
122 29 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1496 10:59:31 วงแหวน 34.2S 27.5E -0.4249 0.9474 213 5:41 [29]
122 30 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1514 18:45:30 วงแหวน 28.2S 90W -0.3974 0.9479 208 5:51 [30]
122 31 7 มีนาคม ค.ศ. 1532 2:21:40 วงแหวน 21.8S 154.3E -0.3625 0.9488 201 5:59 [31]
122 32 1 มีนาคม ค.ศ. 1550 9:47:48 วงแหวน 15.1S 40.8E -0.32 0.9497 194 6:5 [32]
122 33 28 มีนาคม ค.ศ. 1568 17:04:21 วงแหวน 8.1S 70.5W -0.2701 0.9507 187 6:10 [33]
122 34 19 เมษายน ค.ศ. 1586 0:10:09 วงแหวน 0.9S 179.1W -0.212 0.9517 181 6:12 [34]
122 35 29 เมษายน ค.ศ. 1604 7:07:21 วงแหวน 6.3N 74.8E -0.1473 0.9525 176 6:12 [35]
122 36 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1622 13:55:35 วงแหวน 13.5N 28.8W -0.0757 0.9531 172 6:7 [36]
122 37 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1640 20:37:52 วงแหวน 20.4N 130.2W 0.0002 0.9533 171 6:0s [37]
122 38 1 มิถุนายน ค.ศ. 1658 3:11:38 วงแหวน 27N 131.3E 0.0828 0.9532 172 5:49 [38]
122 39 11 มิถุนายน ค.ศ. 1676 9:42:37 วงแหวน 33N 34.6E 0.1673 0.9527 176 5:38 [39]
122 40 22 มิถุนายน ค.ศ. 1694 16:08:45 วงแหวน 38.4N 59.7W 0.2556 0.9517 183 5:27 [40]
122 41 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1712 22:34:57 วงแหวน 42.8N 152.7W 0.3433 0.9503 194 5:18s [41]
122 42 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1730 4:59:09 วงแหวน 46.3N 115.9E 0.4325 0.9484 210 5:13 [42]
122 43 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1748 11:27:02 วงแหวน 48.7N 24.5E 0.5183 0.9461 231 5:12 [43]
122 44 5 สิงหาคม ค.ศ. 1766 17:56:58 วงแหวน 50.2N 67W 0.6023 0.9433 260 5:15 [44]
122 45 16 สิงหาคม ค.ศ. 1784 0:31:53 วงแหวน 50.9N 159.8W 0.6819 0.9402 299 5:23 [45]
122 46 28 สิงหาคม ค.ศ. 1802 7:12:00 วงแหวน 51.3N 105.7E 0.7569 0.9367 354 5:35 [46]
122 47 7 กันยายน ค.ศ. 1820 13:59:58 วงแหวน 51.6N 8.7E 0.8251 0.9329 432 5:49 [47]
122 48 18 กันยายน ค.ศ. 1838 20:55:56 วงแหวน 52.4N 90.6W 0.8868 0.9289 562 6:6 [48]
122 49 29 กันยายน ค.ศ. 1856 3:59:44 วงแหวน 54.3N 169.1E 0.942 0.9246 831 6:21 [49]
122 50 10 ตุลาคม ค.ศ. 1874 11:13:33 วงแหวน 58.6N 72E 0.9889 0.9193 - 6:28 [50]
122 51 20 ตุลาคม ค.ศ. 1892 18:36:06 บางส่วน 61.4N 33.3W 1.0286 0.9054 [51]
122 52 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1910 2:08:32 บางส่วน 61.9N 155.1W 1.0603 0.8515 [52]
122 53 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928 9:48:24 บางส่วน 62.6N 81.1E 1.0861 0.8078 [53]
122 54 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 17:37:12 บางส่วน 63.4N 45.3W 1.105 0.7758 [54]
122 55 4 ธันวาคม ค.ศ. 1964 1:31:54 บางส่วน 64.3N 173.3W 1.1193 0.7518 [55]
122 56 15 ธันวาคม ค.ศ. 1982 9:32:09 บางส่วน 65.3N 56.9E 1.1293 0.735 [56]
122 57 25 ธันวาคม ค.ศ. 2000 17:35:57 บางส่วน 66.3N 74.1W 1.1367 0.7228 [57]
122 58 6 มกราคม ค.ศ. 2019 1:42:38 บางส่วน 67.4N 153.6E 1.1417 0.7145 [58]
122 59 16 มกราคม ค.ศ. 2037 9:48:55 บางส่วน 68.5N 20.8E 1.1477 0.7049 [59]
122 60 27 มกราคม ค.ศ. 2055 17:54:05 บางส่วน 69.5N 112.2W 1.155 0.6932 [60]
122 61 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2073 1:55:59 บางส่วน 70.5N 114.9E 1.1651 0.6768 [61]
122 62 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2091 9:54:40 บางส่วน 71.2N 17.8W 1.1779 0.6558 [62]
122 63 1 มีนาคม ค.ศ. 2109 17:45:53 บางส่วน 71.8N 149.1W 1.1972 0.6238 [63]
122 64 13 มีนาคม ค.ศ. 2127 1:32:02 บางส่วน 72.1N 80.4E 1.2208 0.5841 [64]
122 65 23 มีนาคม ค.ศ. 2145 9:09:38 บางส่วน 72.1N 48W 1.2519 0.5311 [65]
122 66 3 เมษายน ค.ศ. 2163 16:41:51 บางส่วน 71.9N 175W 1.2876 0.4698 [66]
122 67 14 เมษายน ค.ศ. 2181 0:04:05 บางส่วน 71.5N 60.8E 1.3318 0.3931 [67]
122 68 25 เมษายน ค.ศ. 2199 7:21:51 บางส่วน 70.8N 61.7W 1.3799 0.3085 [68]
122 69 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2217 14:31:15 บางส่วน 70N 178.5E 1.4355 0.21 [69]
122 70 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2235 21:36:41 บางส่วน 69.1N 60.3E 1.4946 0.1044 [70]

อ้างอิง[แก้]