แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 138

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 138 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 70 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 138 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 50 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 1 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 3 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1472 – ค.ศ. 2716 กินเวลาทั้งสิ้น 1244.08 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
138 1 6 มิถุนายน ค.ศ. 1472 20:20:31 บางส่วน 66.4S 132.2W -1.5448 0.0209 [1]
138 2 18 มิถุนายน ค.ศ. 1490 2:55:30 บางส่วน 65.4S 118.7E -1.4661 0.1592 [2]
138 3 28 มิถุนายน ค.ศ. 1508 9:28:44 บางส่วน 64.5S 10.4E -1.386 0.2993 [3]
138 4 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1526 16:02:42 บางส่วน 63.6S 97.8W -1.3063 0.4379 [4]
138 5 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1544 22:38:22 บางส่วน 62.8S 153.9E -1.2281 0.573 [5]
138 6 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1562 5:16:46 บางส่วน 62.2S 45.1E -1.1522 0.7034 [6]
138 7 10 สิงหาคม ค.ศ. 1580 12:00:05 บางส่วน 61.6S 64.7W -1.0802 0.8258 [7]
138 8 31 สิงหาคม ค.ศ. 1598 18:48:48 วงแหวน 61.2S 175.6W 1.0126 0.9398 - - [8]
138 9 11 กันยายน ค.ศ. 1616 1:44:06 วงแหวน 54.1S 102.3E -0.9505 0.9319 807 5:42 [9]
138 10 22 กันยายน ค.ศ. 1634 8:47:04 วงแหวน 51.5S 2.3E -0.8947 0.93 572 6:3 [10]
138 11 2 ตุลาคม ค.ศ. 1652 15:58:30 วงแหวน 51.2S 102.7W -0.8458 0.9275 497 6:19 [11]
138 12 13 ตุลาคม ค.ศ. 1670 23:19:00 วงแหวน 52.4S 149.1E -0.8043 0.9247 467 6:34 [12]
138 13 24 ตุลาคม ค.ศ. 1688 6:46:41 วงแหวน 54.4S 39.2E -0.7686 0.9221 453 6:49 [13]
138 14 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1706 14:23:57 วงแหวน 57S 72.6W -0.7407 0.9195 449 7:2 [14]
138 15 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1724 22:07:38 วงแหวน 59.9S 175E -0.7183 0.9174 448 7:15 [15]
138 16 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1742 5:58:59 วงแหวน 62.6S 62.2E -0.7019 0.9156 450 7:26 [16]
138 17 7 ธันวาคม ค.ศ. 1760 13:53:44 วงแหวน 64.7S 49.4W -0.6881 0.9144 451 7:36 [17]
138 18 18 ธันวาคม ค.ศ. 1778 21:53:54 วงแหวน 65.8S 160.6W -0.6788 0.9137 450 7:44 [18]
138 19 29 ธันวาคม ค.ศ. 1796 5:54:58 วงแหวน 65.5S 88.6E -0.6703 0.9136 446 7:51 [19]
138 20 10 มกราคม ค.ศ. 1815 13:57:06 วงแหวน 63.7S 23.6W -0.6626 0.9143 438 7:55 [20]
138 21 20 มกราคม ค.ศ. 1833 21:56:55 วงแหวน 60.6S 137.4W -0.653 0.9155 426 7:59 [21]
138 22 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1851 5:54:27 วงแหวน 56.4S 106.9E -0.6413 0.9175 409 8:1 [22]
138 23 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1869 13:46:39 วงแหวน 51.3S 9.7W -0.6251 0.9201 387 8:2 [23]
138 24 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1887 21:33:04 วงแหวน 45.7S 126.5W -0.604 0.9232 362 8:1 [24]
138 25 6 มีนาคม ค.ศ. 1905 5:12:26 วงแหวน 39.5S 117.4E -0.5768 0.9269 334 7:58 [25]
138 26 17 มีนาคม ค.ศ. 1923 12:44:58 วงแหวน 33S 2.4E -0.5438 0.931 305 7:51 [26]
138 27 27 มีนาคม ค.ศ. 1941 20:08:08 วงแหวน 26.2S 110.9W -0.5025 0.9355 276 7:41 [27]
138 28 8 เมษายน ค.ศ. 1959 3:24:08 วงแหวน 19.1S 137.6E -0.4546 0.9401 247 7:26 [28]
138 29 18 เมษายน ค.ศ. 1977 10:31:30 วงแหวน 11.9S 28.3E -0.399 0.9449 220 7:4 [29]
138 30 29 เมษายน ค.ศ. 1995 17:33:20 วงแหวน 4.8S 79.4W -0.3382 0.9497 196 6:37 [30]
138 31 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 0:26:20 วงแหวน 2.2N 175.5E -0.2694 0.9544 173 6:3 [31]
138 32 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2031 7:16:04 วงแหวน 8.9N 71.7E -0.197 0.9589 152 5:26 [32]
138 33 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2049 13:59:59 วงแหวน 15.3N 29.9W -0.1187 0.9631 134 4:45 [33]
138 34 11 มิถุนายน ค.ศ. 2067 20:42:26 วงแหวน 21N 130.2W -0.0387 0.967 119 4:5 [34]
138 35 22 มิถุนายน ค.ศ. 2085 3:21:16 วงแหวน 26.2N 131.3E 0.0452 0.9704 106 3:29 [35]
138 36 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2103 10:01:48 วงแหวน 30.3N 33.2E 0.1285 0.9734 96 2:57 [36]
138 37 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2121 16:42:39 วงแหวน 33.6N 64.3W 0.2125 0.9758 88 2:32 [37]
138 38 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2139 23:26:33 วงแหวน 35.8N 161.9W 0.2946 0.9778 83 2:13 [38]
138 39 5 สิงหาคม ค.ศ. 2157 6:14:20 วงแหวน 37.1N 99.6E 0.3743 0.9792 80 1:59 [39]
138 40 16 สิงหาคม ค.ศ. 2175 13:08:17 วงแหวน 37.6N 0.5W 0.4497 0.9802 78 1:50 [40]
138 41 26 สิงหาคม ค.ศ. 2193 20:09:20 วงแหวน 37.4N 102.9W 0.52 0.9806 80 1:45 [41]
138 42 8 กันยายน ค.ศ. 2211 3:17:18 วงแหวน 36.9N 152.5E 0.5854 0.9808 83 1:43 [42]
138 43 18 กันยายน ค.ศ. 2229 10:34:51 วงแหวน 36.2N 44.8E 0.6439 0.9805 89 1:44 [43]
138 44 29 กันยายน ค.ศ. 2247 18:01:05 วงแหวน 35.6N 65.9W 0.6961 0.9801 96 1:47 [44]
138 45 10 ตุลาคม ค.ศ. 2265 1:37:34 วงแหวน 35.1N 179.8W 0.7404 0.9796 105 1:51 [45]
138 46 21 ตุลาคม ค.ศ. 2283 9:23:11 วงแหวน 34.9N 63.2E 0.7783 0.979 116 1:56 [46]
138 47 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2301 17:19:33 วงแหวน 34.8N 57.2W 0.808 0.9786 126 2:1 [47]
138 48 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2319 1:24:39 วงแหวน 35N 179.6E 0.8314 0.9784 136 2:4 [48]
138 49 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2337 9:37:55 วงแหวน 35.5N 53.8E 0.8488 0.9786 142 2:5 [49]
138 50 4 ธันวาคม ค.ศ. 2355 17:58:37 วงแหวน 36N 74.4W 0.8609 0.9792 145 2:2 [50]
138 51 15 ธันวาคม ค.ศ. 2373 2:25:55 วงแหวน 36.7N 155.4E 0.8678 0.9803 141 1:56 [51]
138 52 26 ธันวาคม ค.ศ. 2391 10:57:15 วงแหวน 37.6N 24E 0.8723 0.982 131 1:46 [52]
138 53 5 มกราคม ค.ศ. 2410 19:31:39 วงแหวน 38.8N 108.2W 0.8749 0.9842 116 1:31 [53]
138 54 17 มกราคม ค.ศ. 2428 4:07:20 วงแหวน 40.5N 119.1E 0.877 0.987 96 1:13 [54]
138 55 27 มกราคม ค.ศ. 2446 12:43:51 วงแหวน 42.7N 13.9W 0.8789 0.9903 72 0:53 [55]
138 56 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2464 21:17:16 วงแหวน 45.7N 146.4W 0.884 0.9941 44 0:31 [56]
138 57 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2482 5:48:52 วงแหวน 49.3N 81.2E 0.8912 0.9982 14 0:9 [57]
138 58 1 มีนาคม ค.ศ. 2500 14:14:47 ผสม 53.9N 50.7W 0.9038 1.0026 21 0:12 [58]
138 59 12 มีนาคม ค.ศ. 2518 22:37:02 เต็มดวง 59.1N 176.7E 0.92 1.0071 63 0:31 [59]
138 60 23 มีนาคม ค.ศ. 2536 6:51:06 เต็มดวง 65.3N 42E 0.9435 1.0115 121 0:46 [60]
138 61 3 เมษายน ค.ศ. 2554 15:00:51 เต็มดวง 71.5N 102.2W 0.9713 1.0153 232 0:56 [61]
138 62 13 เมษายน ค.ศ. 2572 23:02:08 บางส่วน 71.5N 81.8E 1.0068 0.9902 [62]
138 63 25 เมษายน ค.ศ. 2590 6:57:46 บางส่วน 70.9N 50.1W 1.0476 0.9167 [63]
138 64 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2608 14:45:32 บางส่วน 70.1N 179.4W 1.0954 0.8288 [64]
138 65 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2626 22:28:40 บางส่วน 69.1N 53.1E 1.1476 0.7318 [65]
138 66 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2644 6:05:58 บางส่วน 68.2N 72.3W 1.2051 0.6236 [66]
138 67 8 มิถุนายน ค.ศ. 2662 13:38:43 บางส่วน 67.2N 163.9E 1.2666 0.5068 [67]
138 68 18 มิถุนายน ค.ศ. 2680 21:08:08 บางส่วน 66.2N 41.5E 1.3315 0.3827 [68]
138 69 30 มิถุนายน ค.ศ. 2698 4:35:43 บางส่วน 65.3N 80.1W 1.3983 0.2539 [69]
138 70 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2716 12:01:43 บางส่วน 64.4N 159.1E 1.4666 0.1219 [70]

อ้างอิง[แก้]