แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 124

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 124 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 73 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 124 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 43 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 1 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1049 - ค.ศ. 2347 กินเวลาทั้งสิ้น 1298.17 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
124 1 6 มีนาคม ค.ศ. 1049 16:00:57 บางส่วน 71.9S 47.7E -1.5374 0.0138 [1]
124 2 17 มีนาคม ค.ศ. 1067 23:50:58 บางส่วน 71.9S 84.3W -1.4938 0.0904 [2]
124 3 28 มีนาคม ค.ศ. 1085 7:34:42 บางส่วน 71.8S 145.3E -1.4444 0.179 [3]
124 4 8 เมษายน ค.ศ. 1103 15:12:10 บางส่วน 71.4S 16.9E -1.389 0.2797 [4]
124 5 18 เมษายน ค.ศ. 1121 22:43:16 บางส่วน 70.7S 109.5W -1.3276 0.3929 [5]
124 6 30 เมษายน ค.ศ. 1139 6:10:02 บางส่วน 70S 125.8E -1.2616 0.5159 [6]
124 7 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1157 13:32:54 บางส่วน 69.1S 2.6E -1.1912 0.6486 [7]
124 8 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1175 20:53:01 บางส่วน 68.1S 119.3W -1.1176 0.7882 [8]
124 9 1 มิถุนายน ค.ศ. 1193 4:11:37 บางส่วน 67.1S 119.8E -1.0418 0.9331 [9]
124 10 12 มิถุนายน ค.ศ. 1211 11:30:10 เต็มดวง 51.7S 3.4E -0.9649 1.0434 569 3:20 [10]
124 11 22 มิถุนายน ค.ศ. 1229 18:50:32 เต็มดวง 39S 109.7W -0.8886 1.0496 360 4:10 [11]
124 12 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1247 2:11:47 เต็มดวง 30.9S 137.9E -0.8122 1.0539 304 4:42 [12]
124 13 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1265 9:37:31 เต็มดวง 25.3S 25.1E -0.7388 1.0568 275 4:59 [13]
124 14 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1283 17:06:40 เต็มดวง 21.4S 88.1W -0.6677 1.0587 256 5:07 [14]
124 15 5 สิงหาคม ค.ศ. 1301 0:42:42 เต็มดวง 19.1S 157.3E -0.6019 1.0597 242 5:07 [15]
124 16 16 สิงหาคม ค.ศ. 1319 8:23:22 เต็มดวง 18S 41.9E -0.5396 1.06 231 5:01 [16]
124 17 26 สิงหาคม ค.ศ. 1337 16:12:58 เต็มดวง 18.1S 75.7W -0.4842 1.0596 221 4:53 [17]
124 18 7 กันยายน ค.ศ. 1355 0:09:07 เต็มดวง 19.2S 165.3E -0.434 1.0586 212 4:43 [18]
124 19 17 กันยายน ค.ศ. 1373 8:14:16 เต็มดวง 21S 44E -0.3912 1.0573 204 4:33 [19]
124 20 28 กันยายน ค.ศ. 1391 16:26:31 เต็มดวง 23.4S 78.9W -0.3541 1.0557 195 4:23 [20]
124 21 9 ตุลาคม ค.ศ. 1409 0:48:09 เต็มดวง 26.2S 156.1E -0.3249 1.0539 188 4:15 [21]
124 22 20 ตุลาคม ค.ศ. 1427 9:16:36 เต็มดวง 29.1S 29.6E -0.3009 1.0521 180 4:07 [22]
124 23 30 ตุลาคม ค.ศ. 1445 17:52:12 เต็มดวง 32S 98.2W -0.2828 1.0505 174 4:01 [23]
124 24 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1463 2:33:46 เต็มดวง 34.5S 133E -0.2696 1.049 169 3:56 [24]
124 25 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1481 11:21:13 เต็มดวง 36.6S 3.3E -0.2617 1.0479 165 3:53 [25]
124 26 2 ธันวาคม ค.ศ. 1499 20:11:32 เต็มดวง 37.9S 126.7W -0.2557 1.0471 162 3:51 [26]
124 27 13 ธันวาคม ค.ศ. 1517 5:04:13 เต็มดวง 38.2S 103E -0.252 1.0468 161 3:52 [27]
124 28 24 ธันวาคม ค.ศ. 1535 13:56:57 เต็มดวง 37.5S 27.4W -0.2482 1.0469 161 3:55 [28]
124 29 3 มกราคม ค.ศ. 1554 22:49:38 เต็มดวง 35.8S 158.1W -0.2447 1.0474 163 4:00 [29]
124 30 15 มกราคม ค.ศ. 1572 7:38:12 เต็มดวง 33S 71.6E -0.238 1.0485 166 4:07 [30]
124 31 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1590 16:24:05 เต็มดวง 29.3S 58.8W -0.2293 1.0498 170 4:17 [31]
124 32 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1608 1:03:28 เต็มดวง 24.8S 171.7E -0.2154 1.0515 175 4:29 [32]
124 33 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1626 9:37:26 เต็มดวง 19.7S 42.7E -0.1971 1.0535 180 4:42 [33]
124 34 8 มีนาคม ค.ศ. 1644 18:02:43 เต็มดวง 14S 84.7W -0.1717 1.0555 186 4:57 [34]
124 35 20 มีนาคม ค.ศ. 1662 2:21:49 เต็มดวง 7.9S 149.1E -0.1414 1.0576 191 5:12 [35]
124 36 30 มีนาคม ค.ศ. 1680 10:32:01 เต็มดวง 1.5S 24.9E -0.1039 1.0595 197 5:25 [36]
124 37 10 เมษายน ค.ศ. 1698 18:34:26 เต็มดวง 5.1N 97.3W -0.0599 1.0613 201 5:36 [37]
124 38 22 เมษายน ค.ศ. 1716 2:28:33 เต็มดวง 11.8N 142.6E -0.0091 1.0625 205 5:43 [38]
124 39 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1734 10:15:56 เต็มดวง 18.4N 24.6E 0.0472 1.0635 208 5:46 [39]
124 40 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1752 17:56:29 เต็มดวง 24.9N 91.1W 0.109 1.0637 210 5:42 [40]
124 41 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1770 1:30:12 เต็มดวง 31.2N 155.6E 0.176 1.0634 211 5:31 [41]
124 42 4 มิถุนายน ค.ศ. 1788 8:59:31 เต็มดวง 37N 44.4E 0.2465 1.0623 211 5:15 [42]
124 43 16 มิถุนายน ค.ศ. 1806 16:24:27 เต็มดวง 42.2N 64.6W 0.3204 1.0604 210 4:55 [43]
124 44 26 มิถุนายน ค.ศ. 1824 23:46:33 เต็มดวง 46.6N 171.4W 0.396 1.0578 207 4:31 [44]
124 45 กรกฎาคม 8 ค.ศ. 1842 7:06:27 เต็มดวง 50.1N 83.6E 0.4727 1.0543 204 4:05 [45]
124 46 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1860 14:26:24 เต็มดวง 52.5N 20.3W 0.5487 1.05 198 3:39 [46]
124 47 กรกฎาคม 29 ค.ศ. 1878 21:47:18 เต็มดวง 53.8N 124W 0.6232 1.045 191 3:11 [47]
124 48 9 สิงหาคม ค.ศ. 1896 5:09:00 เต็มดวง 54.4N 132.2E 0.6964 1.0392 182 2:43 [48]
124 49 21 สิงหาคม ค.ศ. 1914 12:34:27 เต็มดวง 54.5N 27.1E 0.7655 1.0328 170 2:14 [49]
124 50 31 สิงหาคม ค.ศ. 1932 20:03:41 เต็มดวง 54.5N 79.5W 0.8307 1.0257 155 1:45 [50]
124 51 12 กันยายน ค.ศ. 1950 3:38:47 เต็มดวง 54.8N 172.3E 0.8903 1.0182 134 1:14 [51]
124 52 22 กันยายน ค.ศ. 1968 11:18:46 เต็มดวง 56.2N 64E 0.9451 1.0099 104 0:40 [52]
124 53 3 ตุลาคม ค.ศ. 1986 19:06:15 ผสม 59.9N 37.1W 0.9931 1 1 0:00 [53]
124 54 14 ตุลาคม ค.ศ. 2004 3:00:23 บางส่วน 61.2N 153.7W 1.0348 0.9282 [54]
124 55 25 ตุลาคม ค.ศ. 2022 11:01:20 บางส่วน 61.6N 77.4E 1.0701 0.8619 [55]
124 56 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2040 19:09:02 บางส่วน 62.2N 53.4W 1.0993 0.8074 [56]
124 57 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2058 3:23:07 บางส่วน 62.9N 174.2E 1.1224 0.7644 [57]
124 58 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2076 11:43:01 บางส่วน 63.7N 40.1E 1.1401 0.7315 [58]
124 59 7 ธันวาคม ค.ศ. 2094 20:05:56 บางส่วน 64.7N 95W 1.1547 0.7046 [59]
124 60 19 ธันวาคม ค.ศ. 2112 4:33:16 บางส่วน 65.7N 128.4E 1.1648 0.6858 [60]
124 61 30 ธันวาคม ค.ศ. 2130 13:01:34 บางส่วน 66.8N 8.8W 1.173 0.6708 [61]
124 62 9 มกราคม ค.ศ. 2149 21:30:38 บางส่วน 67.9N 146.7W 1.1802 0.6575 [62]
124 63 21 มกราคม ค.ศ. 2167 5:56:25 บางส่วน 68.9N 75.5E 1.1892 0.6413 [63]
124 64 31 มกราคม ค.ศ. 2185 14:20:20 บางส่วน 69.9N 62.4W 1.1991 0.6238 [64]
124 65 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2203 22:38:35 บางส่วน 70.8N 160.4E 1.2128 0.5998 [65]
124 66 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2221 6:50:48 บางส่วน 71.5N 24.2E 1.2305 0.5688 [66]
124 67 6 มีนาคม ค.ศ. 2239 14:54:58 บางส่วน 72N 110.6W 1.2541 0.5278 [67]
124 68 16 มีนาคม ค.ศ. 2257 22:51:29 บางส่วน 72.2N 116.2E 1.2833 0.477 [68]
124 69 28 มีนาคม ค.ศ. 2275 6:37:50 บางส่วน 72.2N 14.4W 1.3199 0.4133 [69]
124 70 7 เมษายน ค.ศ. 2293 14:14:55 บางส่วน 71.8N 142.5W 1.3632 0.338 [70]
124 71 19 เมษายน ค.ศ. 2311 21:41:49 บางส่วน 71.3N 92.3E 1.4139 0.2499 [71]
124 72 30 เมษายน ค.ศ. 2329 4:59:58 บางส่วน 70.6N 30.1W 1.4705 0.1514 [72]
124 73 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2347 12:07:08 บางส่วน 69.7N 149.1W 1.5351 0.0391 [73]

อ้างอิง[แก้]