แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 113

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 113 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 113 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 23 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 39 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 586 - ค.ศ. 1848 กินเวลาทั้งสิ้น 1,262 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
113 1 22 กรกฎาคม ค.ศ. 586 1:07:19 บางส่วน 68.6N 15.5W 1.488 0.0869 [1]
113 2 1 สิงหาคม ค.ศ. 604 8:37:51 บางส่วน 69.5N 140.7W 1.4301 0.1981 [2]
113 3 12 สิงหาคม ค.ศ. 622 16:12:43 บางส่วน 70.3N 92.4E 1.3763 0.3006 [3]
113 4 22 สิงหาคม ค.ศ. 640 23:54:28 บางส่วน 71N 36.8W 1.3287 0.3906 [4]
113 5 3 กันยายน ค.ศ. 658 7:42:11 บางส่วน 71.5N 167.9W 1.2866 0.4693 [5]
113 6 13 กันยายน ค.ศ. 676 15:37:12 บางส่วน 71.8N 58.7E 1.2509 0.5352 [6]
113 7 24 กันยายน ค.ศ. 694 23:39:10 บางส่วน 71.8N 76.6W 1.2216 0.5889 [7]
113 8 5 ตุลาคม ค.ศ. 712 7:48:54 บางส่วน 71.6N 146.2E 1.1989 0.6297 [8]
113 9 16 ตุลาคม ค.ศ. 730 16:04:50 บางส่วน 71.2N 7.8E 1.1824 0.659 [9]
113 10 27 ตุลาคม ค.ศ. 748 0:26:16 บางส่วน 70.5N 131.5W 1.1709 0.6789 [10]
113 11 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 766 8:52:52 บางส่วน 69.6N 88.5E 1.1644 0.6897 [11]
113 12 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 784 17:23:51 บางส่วน 68.7N 52W 1.1619 0.6934 [12]
113 13 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 802 1:56:35 บางส่วน 67.6N 167.8E 1.1616 0.6933 [13]
113 14 9 ธันวาคม ค.ศ. 820 10:30:28 บางส่วน 66.5N 27.9E 1.1629 0.6904 [14]
113 15 20 ธันวาคม ค.ศ. 838 19:02:58 บางส่วน 65.5N 111.2W 1.1638 0.6885 [15]
113 16 31 ธันวาคม ค.ศ. 856 3:34:01 บางส่วน 64.5N 110.5E 1.1642 0.6875 [16]
113 17 11 มกราคม ค.ศ. 875 11:59:11 บางส่วน 63.6N 25.9W 1.1603 0.6941 [17]
113 18 21 มกราคม ค.ศ. 893 20:20:19 บางส่วน 62.8N 161W 1.1538 0.7054 [18]
113 19 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 911 4:32:54 บางส่วน 62.1N 66.3E 1.141 0.7279 [19]
113 20 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 929 12:38:40 บางส่วน 61.5N 64.5W 1.1233 0.759 [20]
113 21 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 947 20:33:12 บางส่วน 61.2N 167.6E 1.0972 0.8049 [21]
113 22 6 มีนาคม ค.ศ. 965 4:19:59 บางส่วน 60.9N 41.8E 1.0655 0.8607 [22]
113 23 17 มีนาคม ค.ศ. 983 11:55:18 บางส่วน 60.9N 81.1W 1.0251 0.9317 [23]
113 24 27 มีนาคม ค.ศ. 1001 19:20:56 วงแหวน 61.1N 178W 0.9775 0.9637 642 2:26 [24]
113 25 8 เมษายน ค.ศ. 1019 2:36:00 วงแหวน 60.6N 87.3E 0.9222 0.9663 311 2:23 [25]
113 26 18 เมษายน ค.ศ. 1037 9:42:40 วงแหวน 60.7N 9.9W 0.8607 0.9679 225 2:21 [26]
113 27 29 เมษายน ค.ศ. 1055 16:40:32 วงแหวน 60.8N 105.2W 0.7927 0.9687 183 2:22 [27]
113 28 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1073 23:30:35 วงแหวน 60.3N 161.7E 0.7189 0.969 160 2:27 [28]
113 29 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1091 6:14:32 วงแหวน 58.7N 69.9E 0.6408 0.9687 146 2:37 [29]
113 30 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1109 12:53:47 วงแหวน 55.9N 21.8W 0.5596 0.9678 140 2:51 [30]
113 31 11 มิถุนายน ค.ศ. 1127 19:28:58 วงแหวน 51.8N 114.2W 0.4756 0.9664 138 3:10 [31]
113 32 22 มิถุนายน ค.ศ. 1145 2:02:44 วงแหวน 46.6N 151.7E 0.3909 0.9645 140 3:35 [32]
113 33 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1163 8:36:04 วงแหวน 40.5N 55.9E 0.3064 0.962 145 4:06 [33]
113 34 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1181 15:11:38 วงแหวน 33.9N 42W 0.2244 0.959 153 4:42 [34]
113 35 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1199 21:48:31 วงแหวน 26.8N 141.4W 0.1439 0.9557 163 5:21 [35]
113 36 4 สิงหาคม ค.ศ. 1217 4:30:50 วงแหวน 19.4N 117E 0.0686 0.952 176 6:01 [36]
113 37 15 สิงหาคม ค.ศ. 1235 11:17:23 วงแหวน 11.9N 13.7E -0.0027 0.9481 191 6:40 [37]
113 38 25 สิงหาคม ค.ศ. 1253 18:11:53 วงแหวน 4.4N 91.8W -0.0671 0.944 207 7:16 [38]
113 39 6 กันยายน ค.ศ. 1271 1:12:00 วงแหวน 3S 161E -0.1263 0.9398 225 7:48 [39]
113 40 16 กันยายน ค.ศ. 1289 8:22:02 วงแหวน 10.1S 51.5E -0.1768 0.9357 243 8:15 [40]
113 41 27 กันยายน ค.ศ. 1307 15:39:04 วงแหวน 16.9S 59.6W -0.2211 0.9317 261 8:39 [41]
113 42 7 ตุลาคม ค.ศ. 1325 23:05:32 วงแหวน 23.2S 172.5W -0.2574 0.9281 279 8:57 [42]
113 43 19 ตุลาคม ค.ศ. 1343 6:39:25 วงแหวน 29S 73.3E -0.2873 0.9247 296 9:12 [43]
113 44 29 ตุลาคม ค.ศ. 1361 14:21:52 วงแหวน 34.1S 42.1W -0.3101 0.9219 310 9:22 [44]
113 45 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1379 22:10:29 วงแหวน 38.3S 158W -0.3275 0.9195 323 9:29 [45]
113 46 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1397 6:04:18 วงแหวน 41.6S 85.7E -0.3407 0.9178 333 9:32 [46]
113 47 1 ธันวาคม ค.ศ. 1415 14:02:32 วงแหวน 43.7S 30.7W -0.3503 0.9166 339 9:31 [47]
113 48 11 ธันวาคม ค.ศ. 1433 22:03:44 วงแหวน 44.6S 147.3W -0.3579 0.9162 342 9:25 [48]
113 49 23 ธันวาคม ค.ศ. 1451 6:05:20 วงแหวน 44.3S 96E -0.3651 0.9164 342 9:16 [49]
113 50 2 มกราคม ค.ศ. 1470 14:05:56 วงแหวน 43.1S 20.7W -0.3733 0.9173 339 9:02 [50]
113 51 13 มกราคม ค.ศ. 1488 22:03:45 วงแหวน 41S 137.4W -0.384 0.9188 333 8:45 [51]
113 52 24 มกราคม ค.ศ. 1506 5:58:07 วงแหวน 38.3S 106.1E -0.3979 0.9209 325 8:26 [52]
113 53 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1524 13:45:35 วงแหวน 35.4S 9.3W -0.4176 0.9235 315 8:05 [53]
113 54 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542 21:27:23 วงแหวน 32.5S 123.8W -0.4424 0.9265 305 7:44 [54]
113 55 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1560 5:00:44 วงแหวน 29.9S 123.5E -0.4741 0.9299 294 7:22 [55]
113 56 8 มีนาคม ค.ศ. 1578 12:26:52 วงแหวน 27.7S 12.3E -0.512 0.9336 284 7:01 [56]
113 57 28 มีนาคม ค.ศ. 1596 19:43:19 วงแหวน 26.3S 96.5W -0.5583 0.9373 275 6:42 [57]
113 58 9 เมษายน ค.ศ. 1614 2:52:58 วงแหวน 25.7S 156.2E -0.6103 0.9411 268 6:22 [58]
113 59 19 เมษายน ค.ศ. 1632 9:54:30 วงแหวน 26.4S 50.8E -0.6694 0.9447 267 6:03 [59]
113 60 30 เมษายน ค.ศ. 1650 16:48:49 วงแหวน 28.5S 52.9W -0.7347 0.9481 274 5:43 [60]
113 61 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1668 23:37:24 วงแหวน 32.3S 155.4W -0.8049 0.951 296 5:21 [61]
113 62 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1686 6:21:20 วงแหวน 38.6S 103.3E -0.8791 0.9533 353 4:56 [62]
113 63 2 มิถุนายน ค.ศ. 1704 13:02:36 วงแหวน 49.1S 3.4E -0.9561 0.9542 578 4:26 [63]
113 64 13 มิถุนายน ค.ศ. 1722 19:40:19 บางส่วน 65.2S 93.5W -1.0364 0.9083 [64]
113 65 24 มิถุนายน ค.ศ. 1740 2:18:54 บางส่วน 66.2S 156.7E -1.1163 0.7697 [65]
113 66 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1758 8:57:44 บางส่วน 67.2S 46.4E -1.1961 0.6302 [66]
113 67 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 15:39:29 บางส่วน 68.2S 65.1W -1.2739 0.4935 [67]
113 68 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1794 22:24:27 บางส่วน 69.1S 178W -1.3496 0.3599 [68]
113 69 7 สิงหาคม ค.ศ. 1812 5:15:50 บางส่วน 70S 67E -1.4205 0.2343 [69]
113 70 18 สิงหาคม ค.ศ. 1830 12:13:35 บางส่วน 70.7S 50.2W -1.4866 0.1171 [70]
113 71 28 สิงหาคม ค.ศ. 1848 19:18:22 บางส่วน 71.3S 169.6W -1.5475 0.009 [71]


อ้างอิง[แก้]