แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 140

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 140 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 140 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 11 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 4 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 32 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 16 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1512 – ค.ศ. 2774 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
140 1 16 เมษายน ค.ศ. 1512 6:22:25 บางส่วน 70.6S 131.9E -1.5289 0.0003 [1]
140 2 27 เมษายน ค.ศ. 1530 14:07:20 บางส่วน 69.9S 2.9E -1.4726 0.1083 [2]
140 3 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1548 21:46:52 บางส่วน 69S 124.2W -1.4121 0.225 [3]
140 4 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1566 5:21:00 บางส่วน 68.1S 110.7E -1.3472 0.3507 [4]
140 5 8 มิถุนายน ค.ศ. 1584 12:52:25 บางส่วน 67.1S 13.3W -1.2802 0.4805 [5]
140 6 19 มิถุนายน ค.ศ. 1602 20:19:21 บางส่วน 66.1S 135.7W -1.2097 0.6174 [6]
140 7 30 มิถุนายน ค.ศ. 1620 3:46:25 บางส่วน 65.1S 102.3E -1.1393 0.7535 [7]
140 8 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1638 11:11:52 บางส่วน 64.2S 19W -1.0676 0.8917 [8]
140 9 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1656 18:39:48 เต็มดวง 63.4S 140.7W 0.9983 1.0244 - - [9]
140 10 2 สิงหาคม ค.ศ. 1674 2:07:57 เต็มดวง 45.9S 120.8E -0.9295 1.056 498 4:8 [10]
140 11 12 สิงหาคม ค.ศ. 1692 9:41:05 เต็มดวง 39.8S 8.6E -0.8649 1.0546 353 4:10 [11]
140 12 24 สิงหาคม ค.ศ. 1710 17:17:16 เต็มดวง 36.5S 105.1W -0.8031 1.0519 282 4:0 [12]
140 13 4 กันยายน ค.ศ. 1728 0:59:22 เต็มดวง 35S 139.6E -0.7466 1.0484 236 3:44 [13]
140 14 15 กันยายน ค.ศ. 1746 8:46:37 เต็มดวง 34.9S 23E -0.6948 1.0441 200 3:23 [14]
140 15 25 กันยายน ค.ศ. 1764 16:41:43 เต็มดวง 36S 95.5W -0.6502 1.0394 171 3:1 [15]
140 16 7 ตุลาคม ค.ศ. 1782 0:43:19 เต็มดวง 37.9S 144.6E -0.6113 1.0344 144 2:37 [16]
140 17 18 ตุลาคม ค.ศ. 1800 8:51:53 เต็มดวง 40.3S 23.2E -0.5787 1.0293 120 2:14 [17]
140 18 29 ตุลาคม ค.ศ. 1818 17:07:10 เต็มดวง 43.1S 99.4W -0.5524 1.0241 98 1:51 [18]
140 19 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1836 1:29:26 เต็มดวง 46.1S 136.8E -0.5327 1.0191 77 1:28 [19]
140 20 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1854 9:56:58 ผสม 48.9S 12.7E -0.5179 1.0144 57 1:7 [20]
140 21 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1872 18:29:33 ผสม 51.2S 111.8W -0.5081 1.0099 40 0:47 [21]
140 22 12 ธันวาคม ค.ศ. 1890 3:05:28 ผสม 52.8S 123.9E -0.5016 1.0059 24 0:28 [22]
140 23 23 ธันวาคม ค.ศ. 1908 11:44:28 ผสม 53.4S 0.5W -0.4985 1.0024 10 0:12 [23]
140 24 3 มกราคม ค.ศ. 1927 20:22:53 วงแหวน 52.8S 124.8W -0.4956 0.9995 2 0:3 [24]
140 25 14 มกราคม ค.ศ. 1945 5:01:43 วงแหวน 51.1S 110.3E -0.4937 0.997 12 0:15 [25]
140 26 25 มกราคม ค.ศ. 1963 13:37:12 วงแหวน 48.2S 15W -0.4898 0.9951 20 0:25 [26]
140 27 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 22:09:24 วงแหวน 44.4S 140.8W -0.4838 0.9937 25 0:33 [27]
140 28 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 6:34:38 วงแหวน 39.8S 93.9E -0.4726 0.9928 29 0:40 [28]
140 29 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 14:54:33 วงแหวน 34.7S 31.2W -0.4578 0.9922 31 0:44 [29]
140 30 9 มีนาคม ค.ศ. 2035 23:05:54 วงแหวน 29S 154.9W -0.4368 0.9919 31 0:48 [30]
140 31 20 มีนาคม ค.ศ. 2053 7:08:19 วงแหวน 23S 83E -0.4089 0.9919 31 0:50 [31]
140 32 31 มีนาคม ค.ศ. 2071 15:01:06 วงแหวน 16.7S 37W -0.3739 0.9919 31 0:52 [32]
140 33 10 เมษายน ค.ศ. 2089 22:44:42 วงแหวน 10.2S 154.8W -0.3319 0.9919 30 0:53 [33]
140 34 23 เมษายน ค.ศ. 2107 6:18:41 วงแหวน 3.6S 89.9E -0.2829 0.9918 30 0:56 [34]
140 35 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2125 13:42:33 วงแหวน 3N 22.6W -0.2263 0.9915 31 0:59 [35]
140 36 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2143 20:58:14 วงแหวน 9.4N 132.7W -0.1638 0.9908 33 1:5 [36]
140 37 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2161 4:05:43 วงแหวน 15.7N 119.8E -0.095 0.9898 36 1:12 [37]
140 38 5 มิถุนายน ค.ศ. 2179 11:05:36 วงแหวน 21.5N 15E -0.0209 0.9884 41 1:21 [38]
140 39 15 มิถุนายน ค.ศ. 2197 17:59:33 วงแหวน 26.8N 87.6W 0.0574 0.9864 48 1:32 [39]
140 40 28 มิถุนายน ค.ศ. 2215 0:48:45 วงแหวน 31.4N 172E 0.1388 0.9839 58 1:44 [40]
140 41 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2233 7:35:24 วงแหวน 35.1N 73.1E 0.2215 0.9809 70 1:59 [41]
140 42 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2251 14:18:46 วงแหวน 38N 24.2W 0.3062 0.9773 85 2:16 [42]
140 43 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2269 21:03:04 วงแหวน 39.9N 121.3W 0.3893 0.9732 104 2:35 [43]
140 44 10 สิงหาคม ค.ศ. 2287 3:47:42 วงแหวน 41N 141.8E 0.4714 0.9686 127 2:56 [44]
140 45 21 สิงหาคม ค.ศ. 2305 10:35:44 วงแหวน 41.5N 43.7E 0.5497 0.9637 155 3:21 [45]
140 46 1 กันยายน ค.ศ. 2323 17:26:09 วงแหวน 41.7N 55.3W 0.6253 0.9584 191 3:48 [46]
140 47 12 กันยายน ค.ศ. 2341 0:22:47 วงแหวน 41.7N 156.4W 0.695 0.9529 234 4:19 [47]
140 48 23 กันยายน ค.ศ. 2359 7:24:42 วงแหวน 41.9N 100.6E 0.7595 0.9471 291 4:53 [48]
140 49 3 ตุลาคม ค.ศ. 2377 14:33:17 วงแหวน 42.6N 4.7W 0.8178 0.9413 366 5:29 [49]
140 50 14 ตุลาคม ค.ศ. 2395 21:49:16 วงแหวน 44N 112.4W 0.8691 0.9354 471 6:7 [50]
140 51 25 ตุลาคม ค.ศ. 2413 5:13:20 วงแหวน 46.2N 137.3E 0.9129 0.9298 628 6:43 [51]
140 52 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2431 12:45:40 วงแหวน 49.5N 24.5E 0.9496 0.9242 902 7:15 [52]
140 53 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2449 20:23:56 วงแหวน 54.9N 89.1W 0.981 0.9186 - 7:35 [53]
140 54 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2467 4:10:21 วงแหวน 63.7N 158.3E 1.0051 0.9434 - - [54]
140 55 7 ธันวาคม ค.ศ. 2485 12:02:00 วงแหวน 64.7N 31.2E 1.0242 0.91 - - [55]
140 56 19 ธันวาคม ค.ศ. 2503 19:59:21 บางส่วน 65.7N 97.7W 1.0385 0.8851 [56]
140 57 30 ธันวาคม ค.ศ. 2521 3:58:50 บางส่วน 66.8N 132.5E 1.0507 0.8642 [57]
140 58 10 มกราคม ค.ศ. 2540 12:01:35 บางส่วน 67.9N 1.3E 1.06 0.8483 [58]
140 59 20 มกราคม ค.ศ. 2558 20:03:53 บางส่วน 69N 130.4W 1.0693 0.8326 [59]
140 60 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2576 4:04:59 บางส่วน 70N 97.6E 1.0793 0.8161 [60]
140 61 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2594 12:02:17 บางส่วน 70.9N 34.1W 1.0921 0.7951 [61]
140 62 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2612 19:55:50 บางส่วน 71.6N 165.6W 1.1076 0.7697 [62]
140 63 6 มีนาคม ค.ศ. 2630 3:42:09 บางส่วน 72.1N 64.3E 1.1288 0.735 [63]
140 64 16 มีนาคม ค.ศ. 2648 11:21:54 บางส่วน 72.3N 64.5W 1.1552 0.6917 [64]
140 65 27 มีนาคม ค.ศ. 2666 18:53:07 บางส่วน 72.2N 168.8E 1.1881 0.6371 [65]
140 66 7 เมษายน ค.ศ. 2684 2:17:17 บางส่วน 71.9N 44E 1.2265 0.5732 [66]
140 67 19 เมษายน ค.ศ. 2702 9:30:34 บางส่วน 71.4N 77.6W 1.2736 0.4942 [67]
140 68 29 เมษายน ค.ศ. 2720 16:37:17 บางส่วน 70.7N 163.1E 1.3257 0.4061 [68]
140 69 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2738 23:34:31 บางส่วน 69.8N 46.7E 1.3856 0.3042 [69]
140 70 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2756 6:26:50 บางส่วน 68.8N 67.7W 1.449 0.1955 [70]
140 71 1 มิถุนายน ค.ศ. 2774 13:10:10 บางส่วน 67.8N 179.3W 1.5196 0.0738 [71]

อ้างอิง[แก้]