แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 114

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 114 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 114 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 18 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 13 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 16 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 17 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 651 - ค.ศ. 1931 กินเวลาทั้งสิ้น 1,280 ปี

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
114 1 23 กรกฎาคม ค.ศ. 651 9:28:50 บางส่วน 63.1S 11.9E -1.5588 0.0086 [1]
114 2 2 สิงหาคม ค.ศ. 669 16:06:06 บางส่วน 62.4S 97.3W -1.4861 0.1336 [2]
114 3 13 สิงหาคม ค.ศ. 687 22:50:13 บางส่วน 61.7S 152E -1.418 0.25 [3]
114 4 24 สิงหาคม ค.ศ. 705 5:41:35 บางส่วน 61.3S 39.7E -1.3552 0.357 [4]
114 5 4 กันยายน ค.ศ. 723 12:42:29 บางส่วน 60.9S 74.9W -1.2996 0.4512 [5]
114 6 14 กันยายน ค.ศ. 741 19:52:17 บางส่วน 60.8S 168.3E -1.2506 0.5335 [6]
114 7 26 กันยายน ค.ศ. 759 3:11:57 บางส่วน 60.8S 49.1E -1.2093 0.6027 [7]
114 8 6 ตุลาคม ค.ศ. 777 10:39:54 บางส่วน 60.9S 72.1W -1.1742 0.6611 [8]
114 9 17 ตุลาคม ค.ศ. 795 18:17:55 บางส่วน 61.3S 164.1E -1.1468 0.7065 [9]
114 10 28 ตุลาคม ค.ศ. 813 2:03:14 บางส่วน 61.8S 38.4E -1.1249 0.7426 [10]
114 11 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 831 9:55:47 บางส่วน 62.4S 89.2W -1.1085 0.7696 [11]
114 12 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 849 17:53:57 บางส่วน 63.2S 141.5E -1.0962 0.7898 [12]
114 13 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 867 1:57:13 บางส่วน 64.1S 10.7E -1.088 0.8035 [13]
114 14 10 ธันวาคม ค.ศ. 885 10:02:13 บางส่วน 65.2S 120.9W -1.0804 0.8164 [14]
114 15 21 ธันวาคม ค.ศ. 903 18:08:11 บางส่วน 66.2S 106.9E -1.073 0.8293 [15]
114 16 1 มกราคม ค.ศ. 922 2:12:56 บางส่วน 67.3S 25.5W -1.0642 0.8447 [16]
114 17 12 มกราคม ค.ศ. 940 10:16:11 บางส่วน 68.4S 158W -1.0538 0.8631 [17]
114 18 22 มกราคม ค.ศ. 958 18:13:32 บางส่วน 69.5S 70.3E -1.038 0.8911 [18]
114 19 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 976 2:06:44 วงแหวน 70.4S 61W 1.0182 0.9262 - - [19]
114 20 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 994 9:51:58 วงแหวน 74.3S 151.1E -0.9912 0.9303 - 4:33 [20]
114 21 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1012 17:31:58 วงแหวน 71.7S 11.9W -0.9593 0.9376 845 4:32 [21]
114 22 7 มีนาคม ค.ศ. 1030 1:01:54 วงแหวน 64.1S 147.6W -0.9185 0.9445 519 4:25 [22]
114 23 17 มีนาคม ค.ศ. 1048 8:26:35 วงแหวน 55.6S 88.7E -0.8726 0.9514 363 4:13 [23]
114 24 28 มีนาคม ค.ศ. 1066 15:41:57 วงแหวน 46.7S 28.8W -0.8181 0.9582 262 3:57 [24]
114 25 7 เมษายน ค.ศ. 1084 22:52:04 วงแหวน 38.1S 142.9W -0.7585 0.9649 192 3:35 [25]
114 26 19 เมษายน ค.ศ. 1102 5:54:33 วงแหวน 29.5S 106.2E -0.6913 0.9714 141 3:07 [26]
114 27 29 เมษายน ค.ศ. 1120 12:53:54 วงแหวน 21.3S 2.9W -0.6205 0.9777 101 2:34 [27]
114 28 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1138 19:48:33 วงแหวน 13.5S 110W -0.5447 0.9835 70 1:58 [28]
114 29 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1156 2:40:45 วงแหวน 6.3S 144.3E -0.4656 0.9889 44 1:21 [29]
114 30 1 มิถุนายน ค.ศ. 1174 9:31:50 วงแหวน 0.3N 39.7E -0.3843 0.9938 24 0:45 [30]
114 31 11 มิถุนายน ค.ศ. 1192 16:23:44 วงแหวน 6N 64.3W -0.3023 0.9981 7 0:14 [31]
114 32 22 มิถุนายน ค.ศ. 1210 23:17:17 ผสม 10.8N 168W -0.2207 1.0018 6 0:12 [32]
114 33 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1228 6:13:46 ผสม 14.6N 88.3E -0.1404 1.0049 17 0:32 [33]
114 34 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1246 13:15:19 ผสม 17.2N 16.2W -0.0631 1.0074 26 0:46 [34]
114 35 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1264 20:22:44 ผสม 18.8N 121.9W 0.0104 1.0093 32 0:56 [35]
114 36 5 สิงหาคม ค.ศ. 1282 3:35:56 ผสม 19.4N 131.1E 0.0799 1.0107 37 1:01 [36]
114 37 15 สิงหาคม ค.ศ. 1300 10:57:25 ผสม 19N 22E 0.1434 1.0115 40 1:05 [37]
114 38 26 สิงหาคม ค.ศ. 1318 18:27:19 ผสม 17.9N 89.6W 0.2005 1.012 42 1:06 [38]
114 39 6 กันยายน ค.ศ. 1336 2:06:58 ผสม 16.2N 156.1E 0.2506 1.0122 43 1:07 [39]
114 40 17 กันยายน ค.ศ. 1354 9:54:40 ผสม 14.2N 39.3E 0.2947 1.0122 44 1:07 [40]
114 41 27 กันยายน ค.ศ. 1372 17:53:15 ผสม 11.9N 80.4W 0.3305 1.0121 44 1:07 [41]
114 42 9 ตุลาคม ค.ศ. 1390 2:00:26 ผสม 9.6N 157.3E 0.3598 1.012 44 1:07 [42]
114 43 19 ตุลาคม ค.ศ. 1408 10:16:59 ผสม 7.3N 32.6E 0.382 1.0121 45 1:10 [43]
114 44 30 ตุลาคม ค.ศ. 1426 18:40:38 ผสม 5.2N 94.1W 0.3991 1.0123 46 1:13 [44]
114 45 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1444 3:12:20 ผสม 3.5N 137.2E 0.4102 1.013 49 1:18 [45]
114 46 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1462 11:49:24 ผสม 2.2N 7.2E 0.4176 1.0139 52 1:26 [46]
114 47 1 ธันวาคม ค.ศ. 1480 20:30:38 ผสม 1.5N 123.9W 0.4218 1.0155 58 1:37 [47]
114 48 13 ธันวาคม ค.ศ. 1498 5:15:08 เต็มดวง 1.5N 104.3E 0.4242 1.0174 66 1:50 [48]
114 49 23 ธันวาคม ค.ศ. 1516 14:00:51 เต็มดวง 2.2N 27.9W 0.4256 1.0199 75 2:05 [49]
114 50 3 มกราคม ค.ศ. 1535 22:45:49 เต็มดวง 3.8N 160.1W 0.4285 1.0228 86 2:22 [50]
114 51 14 มกราคม ค.ศ. 1553 7:28:09 เต็มดวง 6.3N 68.3E 0.434 1.0263 99 2:41 [51]
114 52 25 มกราคม ค.ศ. 1571 16:07:36 เต็มดวง 9.5N 62.8W 0.4422 1.0302 113 2:59 [52]
114 53 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1589 0:42:20 เต็มดวง 13.6N 167.1E 0.4545 1.0344 129 3:17 [53]
114 54 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1607 9:10:38 เต็มดวง 18.4N 38.2E 0.4727 1.0388 147 3:34 [54]
114 55 8 มีนาคม ค.ศ. 1625 17:32:39 เต็มดวง 23.9N 89.4W 0.4965 1.0434 166 3:50 [55]
114 56 20 มีนาคม ค.ศ. 1643 1:47:19 เต็มดวง 30N 144.6E 0.5271 1.0479 186 4:02 [56]
114 57 30 มีนาคม ค.ศ. 1661 9:55:24 เต็มดวง 36.7N 20.2E 0.5634 1.0524 209 4:12 [57]
114 58 10 เมษายน ค.ศ. 1679 17:55:13 เต็มดวง 43.8N 102.2W 0.607 1.0565 233 4:17 [58]
114 59 21 เมษายน ค.ศ. 1697 1:49:22 เต็มดวง 51.4N 136.9E 0.6559 1.0602 262 4:18 [59]
114 60 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1715 9:36:30 เต็มดวง 59.4N 17.9E 0.7112 1.0632 295 4:14 [60]
114 61 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1733 17:18:29 เต็มดวง 67.9N 99.5W 0.7712 1.0656 339 4:06 [61]
114 62 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1751 0:55:16 เต็มดวง 77N 144.7E 0.8359 1.067 402 3:53 [62]
114 63 4 มิถุนายน ค.ศ. 1769 8:28:34 เต็มดวง 87.3N 26.2E 0.9037 1.0671 521 3:36 [63]
114 64 15 มิถุนายน ค.ศ. 1787 15:59:25 เต็มดวง 78.7N 104.8E 0.9739 1.0648 998 3:09 [64]
114 65 26 มิถุนายน ค.ศ. 1805 23:27:40 บางส่วน 65.5N 9.9W 1.0462 0.9357 [65]
114 66 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1823 6:56:28 บางส่วน 64.6N 132W 1.1182 0.7958 [66]
114 67 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1841 14:25:14 บางส่วน 63.7N 106.2E 1.1903 0.6556 [67]
114 68 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1859 21:56:57 บางส่วน 63N 16W 1.2598 0.5205 [68]
114 69 9 สิงหาคม ค.ศ. 1877 5:30:24 บางส่วน 62.3N 138.6W 1.3277 0.3889 [69]
114 70 20 สิงหาคม ค.ศ. 1895 13:09:16 บางส่วน 61.8N 97.7E 1.3911 0.2665 [70]
114 71 31 สิงหาคม ค.ศ. 1913 20:52:12 บางส่วน 61.5N 26.8W 1.4512 0.1513 [71]
114 72 12 กันยายน ค.ศ. 1931 4:41:25 บางส่วน 61.2N 152.8W 1.506 0.0471 [72]

อ้างอิง[แก้]