แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 132

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุริยุปราคาบางส่วนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2001 มองจากรัฐมินนิโซตา
สมาชิกลำดับที่ 45

แซรอสชุดที่ 132 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 71 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 132 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 20 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 33 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 2 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 7 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 9 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1208ค.ศ. 2470 กินเวลาทั้งสิ้น 1262.11 ปี

เหตุการณ์[แก้]

แซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกที่สุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมมา ความสว่าง กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
132 1 13 สิงหาคม ค.ศ. 1208 8:26:52 บางส่วน 61.7S 8.8W -1.5227 0.0639 [1]
132 2 24 สิงหาคม ค.ศ. 1226 15:25:45 บางส่วน 61.3S 122.5W -1.4633 0.1684 [2]
132 3 3 กันยายน ค.ศ. 1244 22:31:22 บางส่วน 61S 122.1E -1.4095 0.2623 [3]
132 4 15 กันยายน ค.ศ. 1262 5:45:07 บางส่วน 60.9S 4.9E -1.3624 0.3436 [4]
132 5 25 กันยายน ค.ศ. 1280 13:06:53 บางส่วน 61S 114.4W -1.3218 0.4131 [5]
132 6 6 ตุลาคม ค.ศ. 1298 20:35:16 บางส่วน 61.2S 124.7E -1.2867 0.4728 [6]
132 7 17 ตุลาคม ค.ศ. 1316 4:12:33 บางส่วน 61.6S 1.5E -1.2591 0.5193 [7]
132 8 28 ตุลาคม ค.ศ. 1334 11:56:18 บางส่วน 62.1S 123.4W -1.237 0.556 [8]
132 9 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1352 19:47:15 บางส่วน 62.8S 109.7E -1.2209 0.5826 [9]
132 10 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1370 3:42:08 บางส่วน 63.6S 18.4W -1.2082 0.6034 [10]
132 11 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1388 11:42:20 บางส่วน 64.6S 148.1W -1.1999 0.617 [11]
132 12 10 ธันวาคม ค.ศ. 1406 19:43:54 บางส่วน 65.6S 81.5E -1.1928 0.6285 [12]
132 13 21 ธันวาคม ค.ศ. 1424 3:46:29 บางส่วน 66.7S 49.6W -1.1867 0.6384 [13]
132 14 1 มกราคม ค.ศ. 1443 11:47:21 บางส่วน 67.8S 179.2E -1.1793 0.6506 [14]
132 15 11 มกราคม ค.ศ. 1461 19:46:21 บางส่วน 68.9S 47.9E -1.1705 0.6651 [15]
132 16 23 มกราคม ค.ศ. 1479 3:39:45 บางส่วน 69.9S 82.6W -1.1571 0.6875 [16]
132 17 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1497 11:27:50 บางส่วน 70.7S 147.5E -1.1393 0.7176 [17]
132 18 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1515 19:08:19 บางส่วน 71.5S 18.9E -1.1153 0.758 [18]
132 19 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1533 2:42:10 บางส่วน 71.9S 108.5W -1.086 0.8077 [19]
132 20 7 มีนาคม ค.ศ. 1551 10:05:18 บางส่วน 72.2S 126.5E -1.0477 0.873 [20]
132 21 17 มีนาคม ค.ศ. 1569 17:21:18 วงแหวน 72.1S 3.1E 1.0033 0.9489 - - [21]
132 22 8 เมษายน ค.ศ. 1587 0:27:05 วงแหวน 60.5S 151.9W -0.9502 0.9271 889 6:26 [22]
132 23 18 เมษายน ค.ศ. 1605 7:26:44 วงแหวน 49.8S 89.9E -0.8918 0.9327 553 6:43 [23]
132 24 29 เมษายน ค.ศ. 1623 14:16:00 วงแหวน 39.8S 20.4W -0.8244 0.9378 405 6:54 [24]
132 25 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1641 21:01:19 วงแหวน 30.8S 127.3W -0.7532 0.9425 321 6:56 [25]
132 26 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1659 3:38:53 วงแหวน 22.2S 129.2E -0.6747 0.9469 264 6:51 [26]
132 27 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1677 10:13:53 วงแหวน 14.4S 27.5E -0.5935 0.951 223 6:36 [27]
132 28 11 มิถุนายน ค.ศ. 1695 16:44:24 วงแหวน 7.4S 72.2W -0.5077 0.9545 193 6:13 [28]
132 29 22 มิถุนายน ค.ศ. 1713 23:15:39 วงแหวน 1.3S 171.2W -0.4216 0.9576 170 5:45 [29]
132 30 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1731 5:46:25 วงแหวน 3.8N 90.8E -0.3341 0.9602 153 5:15 [30]
132 31 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1749 12:19:20 วงแหวน 7.8N 7.2W -0.2476 0.9623 141 4:46 [31]
132 32 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1767 18:55:48 วงแหวน 10.8N 105.5W -0.163 0.9638 132 4:21 [32]
132 33 5 สิงหาคม ค.ศ. 1785 1:37:22 วงแหวน 12.7N 155.3E -0.0817 0.965 127 4:1 [33]
132 34 17 สิงหาคม ค.ศ. 1803 8:25:03 วงแหวน 13.6N 54.7E -0.0048 0.9657 124 3:47 [34]
132 35 27 สิงหาคม ค.ศ. 1821 15:19:42 วงแหวน 13.6N 47.8W 0.0671 0.9661 123 3:38 [35]
132 36 7 กันยายน ค.ศ. 1839 22:23:26 วงแหวน 12.8N 152.7W 0.1325 0.9661 123 3:34 [36]
132 37 18 กันยายน ค.ศ. 1857 5:36:05 วงแหวน 11.6N 100E 0.1912 0.9659 125 3:34 [37]
132 38 29 กันยายน ค.ศ. 1875 12:58:09 วงแหวน 10N 10.1W 0.2427 0.9656 127 3:36 [38]
132 39 9 ตุลาคม ค.ศ. 1893 20:30:22 วงแหวน 8.1N 123W 0.2866 0.9652 130 3:41 [39]
132 40 22 ตุลาคม ค.ศ. 1911 4:13:02 วงแหวน 6.3N 121.4E 0.3224 0.965 133 3:47 [40]
132 41 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1929 12:05:10 วงแหวน 4.5N 3.1E 0.3514 0.9649 134 3:54 [41]
132 42 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 20:05:37 วงแหวน 3N 117.4W 0.3743 0.965 135 3:59 [42]
132 43 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 4:14:51 วงแหวน 1.7N 119.8E 0.3906 0.9656 134 4:2 [43]
132 44 4 ธันวาคม ค.ศ. 1983 12:31:15 วงแหวน 0.9N 4.7W 0.4015 0.9666 131 4:1 [44]
132 45 14 ธันวาคม ค.ศ. 2001 20:53:01 วงแหวน 0.6N 130.7W 0.4089 0.9681 126 3:53 [45]
132 46 26 ธันวาคม ค.ศ. 2019 5:18:53 วงแหวน 1N 102.3E 0.4135 0.9701 118 3:40 [46]
132 47 5 มกราคม ค.ศ. 2038 13:47:11 วงแหวน 2.1N 25.4W 0.4169 0.9728 107 3:18 [47]
132 48 16 มกราคม ค.ศ. 2056 22:16:45 วงแหวน 3.9N 153.5W 0.4199 0.9759 95 2:52 [48]
132 49 27 มกราคม ค.ศ. 2074 6:44:15 วงแหวน 6.6N 78.8E 0.4251 0.9798 79 2:21 [49]
132 50 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2092 15:10:20 วงแหวน 9.9N 48.7W 0.4322 0.984 62 1:48 [50]
132 51 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2110 23:31:35 วงแหวน 14.1N 175.3W 0.4438 0.9888 44 1:12 [51]
132 52 1 มีนาคม ค.ศ. 2128 7:48:32 วงแหวน 18.9N 59.1E 0.4596 0.994 24 0:37 [52]
132 53 12 มีนาคม ค.ศ. 2146 15:58:15 วงแหวน 24.4N 65W 0.4821 0.9995 2 0:3 [53]
132 54 23 มีนาคม ค.ศ. 2164 0:02:47 ผสม 30.4N 172.1E 0.5095 1.0051 20 0:29 [54]
132 55 3 เมษายน ค.ศ. 2182 7:59:43 ผสม 36.9N 51E 0.5439 1.0108 44 0:58 [55]
132 56 14 เมษายน ค.ศ. 2200 15:49:57 เต็มดวง 43.8N 68.3W 0.5847 1.0165 69 1:23 [56]
132 57 25 เมษายน ค.ศ. 2218 23:33:14 เต็มดวง 51.1N 174.3E 0.6321 1.0219 96 1:43 [57]
132 58 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2236 7:11:03 เต็มดวง 58.7N 58.9E 0.6848 1.0269 126 1:59 [58]
132 59 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2254 14:43:39 เต็มดวง 66.7N 54.1W 0.7426 1.0315 160 2:9 [59]
132 60 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2272 22:11:12 เต็มดวง 75N 163.2W 0.8053 1.0353 202 2:14 [60]
132 61 8 มิถุนายน ค.ศ. 2290 5:35:49 เต็มดวง 83.8N 100.9E 0.8713 1.0382 265 2:14 [61]
132 62 19 มิถุนายน ค.ศ. 2308 12:57:53 เต็มดวง 84.1N 120.6E 0.9402 1.0396 401 2:8 [62]
132 63 30 มิถุนายน ค.ศ. 2326 20:18:36 บางส่วน 65.2N 37.3E 1.0107 0.9931 [63]
132 64 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2344 3:39:15 บางส่วน 64.3N 82.3W 1.0818 0.8591 [64]
132 65 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2362 11:01:14 บางส่วน 63.5N 157.9E 1.1522 0.7256 [65]
132 66 1 สิงหาคม ค.ศ. 2380 18:26:17 บางส่วน 62.8N 37.7E 1.2207 0.5949 [66]
132 67 13 สิงหาคม ค.ศ. 2398 1:53:37 บางส่วน 62.2N 82.9W 1.2877 0.4669 [67]
132 68 23 สิงหาคม ค.ศ. 2416 9:26:38 บางส่วน 61.8N 155.2E 1.3505 0.3468 [68]
132 69 3 กันยายน ค.ศ. 2434 17:04:08 บางส่วน 61.5N 32.2E 1.4099 0.2331 [69]
132 70 14 กันยายน ค.ศ. 2452 0:49:17 บางส่วน 61.3N 92.5W 1.4635 0.1307 [70]
132 71 25 กันยายน ค.ศ. 2470 8:39:57 บางส่วน 61.3N 141.4E 1.513 0.0365 [71]

อ้างอิง[แก้]