แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 115

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แซรอสชุดที่ 115 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 115 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 10 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 37 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 4 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 14 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 662 - ค.ศ. 1942 กินเวลาทั้งสิ้น 1,280 ปี ชุดแซรอสนี้จะเริ่มขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือ และจะไปสิ้นสุดบริเวณขั้วโลกใต้

เหตุการณ์[แก้]

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
115 1 21 มิถุนายน ค.ศ. 662 15:58:36 บางส่วน 66N 148.9E 1.5377 0.003 [1]
115 2 1 กรกฎาคม ค.ศ. 680 23:10:18 บางส่วน 67N 29.8E 1.4605 0.1456 [2]
115 3 13 กรกฎาคม ค.ศ. 698 6:25:23 บางส่วน 68N 90.6W 1.3851 0.2855 [3]
115 4 23 กรกฎาคม ค.ศ. 716 13:47:09 บางส่วน 68.9N 146.8E 1.314 0.418 [4]
115 5 3 สิงหาคม ค.ศ. 734 21:14:27 บางส่วน 69.9N 22.2E 1.2467 0.5437 [5]
115 6 14 สิงหาคม ค.ศ. 752 4:50:37 บางส่วน 70.7N 105.2W 1.1859 0.6576 [6]
115 7 25 สิงหาคม ค.ศ. 770 12:34:31 บางส่วน 71.3N 125E 1.1309 0.7603 [7]
115 8 4 กันยนยน ค.ศ. 788 20:26:59 บางส่วน 71.8N 7.6W 1.0824 0.8508 [8]
115 9 16 กันยายน ค.ศ. 806 4:28:29 บางส่วน 72N 142.7W 1.0409 0.9284 [9]
115 10 26 กันยายน ค.ศ. 824 12:39:01 บางส่วน 71.9N 79.8E 1.0062 0.9929 [10]
115 11 7 ตุลาคม ค.ศ. 842 20:58:30 เต็มดวง 65.2N 84.3W 0.9787 1.0229 403 1:30 [11]
115 12 18 ตุลาคม ค.ศ. 860 5:25:02 เต็มดวง 58.5N 134E 0.9565 1.0241 286 1:42 [12]
115 13 29 ตุลาคม ค.ศ. 878 13:59:59 เต็มดวง 53.5N 3.7W 0.9411 1.0246 250 1:50 [13]
115 14 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 896 22:40:33 เต็มดวง 49.5N 140.8W 0.9297 1.0251 234 1:57 [14]
115 15 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 914 7:26:39 เต็มดวง 46.5N 81.8E 0.9225 1.0258 229 2:04 [15]
115 16 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 932 16:15:34 เต็มดวง 44.3N 55.9W 0.9174 1.0267 230 2:12 [16]
115 17 12 ธันวาคม ค.ศ. 950 1:07:14 เต็มดวง 42.9N 166.1E 0.9143 1.0281 237 2:19 [17]
115 18 22 ธันวาคม ค.ศ. 968 9:58:17 เต็มดวง 41.8N 28.3E 0.9105 1.03 246 2:28 [18]
115 19 2 มกราคม ค.ศ. 987 18:48:09 เต็มดวง 41.2N 108.9W 0.9056 1.0323 257 2:37 [19]
115 20 13 มกราคม ค.ศ. 1005 3:34:49 เต็มดวง 40.7N 115.1E 0.8978 1.0352 267 2:48 [20]
115 21 24 มกราคม ค.ศ. 1023 12:18:00 เต็มดวง 40.5N 19.7W 0.8869 1.0385 276 3:00 [21]
115 22 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1041 20:54:13 เต็มดวง 40.4N 152W 0.8704 1.0424 283 3:13 [22]
115 23 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1059 5:24:50 เต็มดวง 40.6N 77.7E 0.8492 1.0465 287 3:26 [23]
115 24 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1077 13:47:25 เต็มดวง 41N 49.7W 0.8214 1.051 290 3:40 [24]
115 25 8 มีนาคม ค.ศ. 1095 22:03:57 เต็มดวง 41.8N 174.8W 0.7883 1.0553 291 3:54 [25]
115 26 19 มีนาคม ค.ศ. 1113 6:10:38 เต็มดวง 42.7N 63.6E 0.7471 1.0598 290 4:08 [26]
115 27 30 มีนาคม ค.ศ. 1131 14:11:49 เต็มดวง 43.9N 55.8W 0.7012 1.0639 289 4:22 [27]
115 28 9 เมษายน ค.ศ. 1149 22:04:02 เต็มดวง 44.9N 171.9W 0.6479 1.0676 286 4:38 [28]
115 29 21 เมษายน ค.ศ. 1167 5:51:40 เต็มดวง 45.8N 73.9E 0.5906 1.0709 284 4:53 [29]
115 30 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1185 13:30:57 เต็มดวง 46N 37.2W 0.5264 1.0736 280 5:10 [30]
115 31 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1203 21:07:30 เต็มดวง 45.5N 147.2W 0.4596 1.0755 275 5:26 [31]
115 32 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1221 4:38:19 เต็มดวง 43.9N 104.3E 0.3885 1.0767 269 5:43 [32]
115 33 3 มิถุนายน ค.ศ. 1239 12:07:17 เต็มดวง 41.3N 4.2W 0.3157 1.0771 263 5:58 [33]
115 34 13 มิถุนายน ค.ศ. 1257 19:33:21 เต็มดวง 37.6N 112.8W 0.2409 1.0765 255 6:11 [34]
115 35 25 มิถุนายน ค.ศ. 1275 2:59:56 เต็มดวง 33N 137.5E 0.1668 1.0752 247 6:21 [35]
115 36 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1293 10:26:45 เต็มดวง 27.5N 26.7E 0.0933 1.073 238 6:24 [36]
115 37 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1311 17:55:04 เต็มดวง 21.4N 85.4W 0.0216 1.07 228 6:20 [37]
115 38 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1329 1:26:16 เต็มดวง 14.9N 160.9E -0.0471 1.0662 217 6:08 [38]
115 39 7 สิงหาคม ค.ศ. 1347 9:01:38 เต็มดวง 8.1N 45.7E -0.1116 1.0618 204 5:48 [39]
115 40 17 สิงหาคม ค.ศ. 1365 16:41:46 เต็มดวง 1.1N 71.2W -0.1716 1.0569 190 5:22 [40]
115 41 29 สิงหาคม ค.ศ. 1383 0:27:38 เต็มดวง 5.9S 170.2E -0.2262 1.0516 175 4:50 [41]
115 42 8 กันยายน ค.ศ. 1401 8:20:21 เต็มดวง 12.8S 49.9E -0.2746 1.0459 159 4:15 [42]
115 43 19 กันยายน ค.ศ. 1419 16:20:21 เต็มดวง 19.5S 72.1W -0.3162 1.0401 141 3:40 [43]
115 44 30 กันยายน ค.ศ. 1437 0:26:45 เต็มดวง 25.9S 164.7E -0.3519 1.0343 123 3:05 [44]
115 45 11 ตุลาคม ค.ศ. 1455 8:40:44 เต็มดวง 31.8S 40.2E -0.3809 1.0286 104 2:31 [45]
115 46 21 ตุลาคม ค.ศ. 1473 17:01:28 เต็มดวง 37.3S 85.1W -0.404 1.023 86 2:00 [46]
115 47 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1491 1:28:47 เต็มดวง 42S 148.9E -0.4209 1.0179 68 1:32 [47]
115 48 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1509 10:00:15 ผสม 45.8S 23.2E -0.4338 1.0131 50 1:06 [48]
115 49 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1527 18:36:38 ผสม 48.6S 102.5W -0.4422 1.0089 34 0:45 [49]
115 50 4 ธันวาคม ค.ศ. 1545 3:15:42 ผสม 50.1S 132.1E -0.448 1.0051 20 0:25 [50]
115 51 15 ธันวาคม ค.ศ. 1563 11:55:49 ผสม 50.3S 6.8E -0.4524 1.002 8 0:10 [51]
115 52 25 ธันวาคม ค.ศ. 1581 20:35:20 วงแหวน 49.4S 118.5W -0.4567 0.9993 3 0:04 [52]
115 53 16 มกราคม ค.ศ. 1600 5:12:46 วงแหวน 47.4S 115.9E -0.4623 0.9972 11 0:14 [53]
115 54 26 มกราคม ค.ศ. 1618 13:46:44 วงแหวน 44.7S 9.7W -0.47 0.9955 18 0:23 [54]
115 55 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1636 22:14:33 วงแหวน 41.6S 134.7W -0.4825 0.9943 23 0:29 [55]
115 56 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1654 6:36:38 วงแหวน 38.3S 100.9E -0.4991 0.9933 27 0:34 [56]
115 57 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1672 14:50:43 วงแหวน 35.2S 22W -0.5218 0.9926 30 0:38 [57]
115 58 10 มีนาคม ค.ศ. 1690 22:56:00 วงแหวน 32.5S 143W -0.5512 0.992 33 0:42 [58]
115 59 22 มีนาคม ค.ศ. 1708 6:51:37 วงแหวน 30.4S 98.3E -0.5879 0.9913 37 0:46 [59]
115 60 2 เมษายน ค.ศ. 1726 14:38:16 วงแหวน 29.2S 18.3W -0.6313 0.9906 42 0:52 [60]
115 61 12 เมษายน ค.ศ. 1744 22:15:24 วงแหวน 29.1S 132.6W -0.6819 0.9895 49 0:59 [61]
115 62 24 เมษายน ค.ศ. 1762 5:42:10 วงแหวน 30.3S 115.6E -0.7402 0.9881 61 1:08 [62]
115 63 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1780 13:00:42 วงแหวน 33.3S 5.9E -0.8043 0.9861 81 1:21 [63]
115 64 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1798 20:10:32 วงแหวน 38.6S 101.6W -0.8744 0.9832 121 1:36 [64]
115 65 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1816 3:13:24 วงแหวน 48S 153.5E -0.9492 0.9791 238 1:54 [65]
115 66 7 มิถุนายน ค.ศ. 1834 10:08:38 บางส่วน 64.6S 55.4E -1.0291 0.9295 [66]
115 67 17 มิถุนายน ค.ศ. 1852 16:59:50 บางส่วน 65.6S 57.3W -1.1111 0.7828 [67]
115 68 28 มิถุนายน ค.ศ. 1870 23:46:43 บางส่วน 66.6S 169.4W -1.1949 0.6335 [68]
115 69 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1888 6:30:52 บางส่วน 67.6S 78.8E -1.2797 0.4832 [69]
115 70 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1906 13:14:19 บางส่วน 68.6S 33.3W -1.3637 0.3355 [70]
115 71 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1924 19:58:20 บางส่วน 69.6S 146W -1.4459 0.192 [71]
115 72 12 สิงหาคม ค.ศ. 1942 2:45:12 บางส่วน 70.4S 99.9E -1.5244 0.0561 [72]

อ้างอิง[แก้]